Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Steun van kiezers aan vijf partijen die luchtvaartkrimp nastreven

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1780 
|
 vele milieu-, natuur en bewonersorganisaties 
Vaarwel_groeimodel.png
Ook de luchtvaartsector is verantwoordelijk voor het behoud van de leefbaarheid van onze planeet
Credit: Hans Buurma

Hoofddorp, 9 maart 2021

Een brede coalitie van milieu-, natuur en bewonersorganisaties heeft de politiek opgeroepen om de luchtvaart te verminderen.
Er is bij de verkiezingen een scherpe tweedeling in de Nederlandse politiek over de toekomst van de luchtvaart.
Kiezers hebben met hun stem een grote invloed op de positieve of negatieve ontwikkeling van leefbaarheid, klimaat en natuur
.


Mensen die zich daarover zorgen maken, kunnen nu kiezen uit vijf partijen die opteren voor minder luchtvaart: Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie. Dit blijkt uit een doorlichting van verkiezingsprogramma's door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).


Deze vijf partijen sluiten met hun keuze voor minder vliegverkeer aan op het publieke draagvlak voor krimp van de luchtvaart. Dit omvat volgens een recent onderzoek van Motivaction (2020) de helft van de bevolking. Nog eens 28 procent is tegen groei van het vliegverkeer.

PvdA en CDA opteren volgens het PBL juist wel voor luchtvaartgroei. Bekend is dat VVD, PVV en FvD voorlopig evenmin een rem willen op de groei van de luchtvaart. Ondanks een tot 14 procent afgenomen publieke draagvlak voor luchtvaartgroei.

Keuze voor leefbaarheid, klimaat en woningen
Met minder luchtvaart en vliegtuigpassages zullen de hinderbeleving, nachtvluchten, stikstofneerslag en CO2-uitstoot beduidend afnemen. De woningbouw komt minder in de knel. Krimp maakt een volwaardige bijdrage van onze luchtvaart aan het klimaatakkoord van Parijs mogelijk. Deze verbeteringen zitten er bij groei niet in, eerder juist verslechtering.

Krimp is niet nadelig voor de economie
De kleine Nederlandse thuismarkt heeft veel minder dan 400.000 vluchten op Schiphol nodig voor een goede internationale verbinding en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Al in 2019 was de luchthaven veel te groot geworden. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken door onder meer NEO Observatory is gebleken dat een welgekozen vermindering van het vliegverkeer daarom niet schadelijk is voor de Nederlandse economie. Dure uitbreidingen van Schiphol kunnen nog decennialang achterwege blijven.

Iedereen kan normaal blijven vliegen
Afgezien van extreem goedkoop overtoerisme kan elke Nederlander via een kleiner Schiphol vliegreizen blijven maken of op korte afstanden de hogesnelheidstrein pakken. Verder is krimp een direct gevolg van de keuze van het kabinet voor verbinding met bestemmingen die voor de Nederlandse economie en -passagiers van groot belang zijn. Daardoor zijn miljoenen overstappers geen doelgroep meer. Traditionele vakantievluchten op Schiphol hoeven geen ruimte te maken voor groei en dus niet naar Lelystad of bestaande regionale luchthavens verplaatst te worden.

Heroriëntatie luchtvaartsector vermindert economische risico’s
Het afbouwen van de overstapfunctie en extreem goedkope tickets vergt een heroriëntatie van Schiphol, de KLM en Low Cost Carriers. Deze ondernemingen dienen zich bij het herstel na corona in te stellen op de nieuwe realiteit met minder vluchten, minder passagiers en weinig groeimogelijkheden. Deze vermindering maakt de economie aanzienlijk minder kwetsbaar voor tegenslagen in de luchtvaart. Bij toekomstige crisissituaties zal daardoor het risico dat de belastingbetaler weer miljarden moet bijspringen, sterk zijn teruggebracht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Een volkomen terechte en juiste oproep, zeker met de coronakosten mede veroorzaakt door de luchtvaart meegerekend.

Helaas zullen ‘Henk en Ingrid’ straks weer massaal het vliegtuig pakken onder luid gejuich van ANVR, want Oh, wat hebben we ernaar verlangd en wat hebben we het verdiend!

Wellicht importeert men dan ook nog een nieuwe coronavariant, die door de vaccins niet goed aangepakt wordt!?

De VVD zal, als ze de grootste wordt, wat te verwachten is, het desastreuze luchtvaartbeleid voortzetten, met steun van CDA, en wellicht D66, CU, … ? Wel zal men zich beroepen op ‘selectieve groei’, ‘minder hinder’ (zeker niet voor iedereen), ‘innovatieve brandstoffen’, ‘stille vliegtuigen’, en ‘minder omvliegen voor het klimaat’ (wat beter bediend zou worden met minder vluchten). U kent de riedel waarschijnlijk maar al te goed.


Geplaatst door Peter uit Amsterdam

D66 heeft zich niet uitgesproken voor krimp. Uit de rekenexercitie van PBL blijkt dat de voorgestelde normen en belastingen leiden tot krimp. Maar indien de maatregelen wat anders worden ingevuld in de praktijk kom je toch uit op groei. Zou toch liever zien dat de partij expliciet aangeeft dat krimp noodzakelijk is om de gewenste resultaten te behalen

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

VOORSORTEREN OP REGERINGSDEELNAME

Men blijft blijkbaar vaag om straks mee te kunnen regeren en dat geldt duidelijk voor CDA, D66 en PvdA. De laatste partij omarmt bovendien CEO Benschop ondanks de valse sprookjes die dit heerschap rondstrooit.


Geplaatst door Peter uit Amsterdam

Pvda wilde geen krimp amendement in het programma omdat ze Schiphol de kans willen geven om de hinder te verminderen en vanwege de werkgelegenheid. Duidelijk ingegeven door het geloven van de sprookjes van Benschop. Alleen door krimp kan de hinder omlaag. Werkgelegenheid in de luchtvaart is ook een kul argument. Die is al gedaald in de luchtvaart na Corona. En er zijn tekorten in sectoren als ICT, energietransitie, onderwijs en zorg waar toekomstige medewerkers beter aan de slag kunnen. In andere sectoren zoals bij de banken en de postsector neemt de werkgelegenheid overigens al vele jaren af. Geen enkele reden om weer een uitzondering te maken voor de luchtvaart. Een heilig huisje voor de VVD en CDA, En Pvda en D66 in mindere mate.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

WONEN GAAT BOVEN VLIEGEN / NIEUWE TWEEDELING DREIGT

Bij Omgevingsdiensten en de nieuwe Metropooldirectie voor de MRA e.a. op de Zuid As werkt men al met een nieuwe tweedeling bij het groeimodel van genoemde partijen:

Er wordt ingezet op een zogenaamde "basiskwaliteit wonen" voor de gebieden rond de straks super preferente Polderbaan en Kaagbaan. Die worden voorzien van een "NextGen" systeem voor hoogfrequent laag aanvliegen met urenlang elke 70 seconden een passage. Met straks desastreuze gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving daar.

In deze gebieden voor tweederangs burgers gelden straks de eisen uit de nieuwe Omgevingswet niet meer, men probeert door oprekken van de normen en negeren van de burgerparticipatie dit gewoonweg door te drukken. Het "schiphollen" lijkt intussen de norm te zijn en alle struisvogelpolitiek - ook lokale partijen zijn helaas geen uitzondering - doet de rest.

Daarom is het motto, de "Tegeltjeswijsheid" voor de komende periode vooral:

"WONEN GAAT BOVEN VLIEGEN" / "OVERAL DE WETTELIJKE OMGEVINGSKWALITEIT"!

Geplaatst door Gerard uit Castricun

De PvdA is niet te vertrouwen. Aan hen hebben we de uitgebreide nachtvluchten te danken. Kok gaf de ruimte met het vrijgeven van de randen van de nacht. Daarna doet het hellend vlak richting verdere groei de rest. Het huidige verkiezingsprogramma van de PvdA schijnt op 740.000 vluchten uit te komen als je dat doorrekent. Heb het zelf niet doorgerekend, maar dat is wat een deskundige me vertelde. En PVK noemt desondanks de PvdA in zijn stemadvies als partij om op te stemmen als je van de vliegterreur af wil. Ik begrijp dit niet.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@Peter. De PvdA gelooft echt dat de hinder vermindert als je het effect van maatregelen teniet doet met overbodige nieuwe vluchten. En werkgelegenheid komt uit de meer dan dertig jaar oude doos van het zogenaamd afgeschafte mainportbeleid. Verbinding van de kleine thuismarkt als het nieuwe economische doel is deze partij en de Schiphol Group ontgaan. Hoe zou dat toch komen? Goede vraag als je weet dat driekwart van het electoraat tegen luchtvaartgroei is.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@Hans Buurma, Peter en alle lezers op dit forum:

LUCHTVAARTLOBBY KAPITTELT ONS OPENBAAR BESTUUR

Het Mainport beleid mag dan afgeschaft zijn, de achterliggende overheveling van bestuurlijke macht naar de gewenste (Schiphol) "Megametropool" is nog in volle gang.

Topbestuurders van GL, VVD en PvdA (!) tuigen een Metropoolbureau op de Zuid As op en alle 32 MRA gemeenten moeten al deze maand macht aan een gevormde directie aldaar overdragen. In het NHD zijn er door Peter Schat 2 paginagrote artikelen over geschreven, maar die staan helaas niet op deze website vermeld. Het besef dat de luchtvaartlobby een grote grip op het openbaar bestuur heeft lijkt nog onvoldoende doorgedrongen?

Veel burgemeesters en bestuurders bezwijken daarbij om promotiekansen niet mis te lopen. En als lemmingen volgen zelfs raadsleden van lokale partijen deze idiote transitie waarbij de positie van de Provincies NH en Flevoland van binnenuit wordt ondergraven.

De pers doet er het zwijgen toe en bewonersorganisaties staan nog alleen in hun oppositie tegen deze treurige gang van zaken. En die oppositie is hard nodig!

Toch is het te verwachten dat binnenkort het hier omschreven conflict zal opspelen, al was het maar omdat de struisvogelpolitiek alom niet meer wordt geaccepteerd?




Geplaatst door Peter uit Amsterdam

https://www.parool.nl/amsterdam/metropoolregio-amsterdam-wordt-gereorganiseerd~b3793596/

"Halsema en de MRA zien meer ruimte voor regionaal woningbouwbeleid, leefbaarheid en economische versterking."

Schiphol zit de regionale woningbouw en leefbaarheid in de weg. Economisch gezien kost het veel en het nut van de voor Nederland veel te grote overstapluchthaven zit bij buitenlandse overstappassagiers. Prima redenen voor metropoolregio Amsterdam om te pleiten voor een drastische krimp van Schiphol zodat het de ontwikkeling van de metropool niet langer in de weg zit.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SLUIPENDERWIJS NAAR MEGAMETROPOOL MET NIEUW BESTUURSMODEL

Helaas bestaat het trio topbestuurders dat de MRA aanstuurt uit de Provinciecommissarissen Arthur van Dijk (VVD) en Leen Verbeek (PvdA), aangevuld door burgemeester Femke Halsema (GL). Belangrijk detail is het feit dat Verbeek al jarenlang voorzitter is van de Vereniging Deltametropool. Een ooit door de luchtvaartlobby opgezet vehikel ter promotie van een EU-Deltametropool met bijbehorend - sluipenderwijs in te voeren! - nieuw bestuursmodel.

Dit clubje heeft een internationaal consultant - tevens coach en vertrouwensman van Mark Rutte (VVD) - opdracht gegeven om een directieteam bij de (Schiphol-) Megametropool missie samen te stellen. Helaas dreigt aldus de "alles moet kunnen" mentaliteit bij de VVD aan alle 32 gemeenten opgedrongen te worden. Omkleed met fraaie sprookjes zoals we dat al jaren van de luchtvaartsector en met name ook de VVD en PvdA gewend zijn.

Hoe het PVK bestuur met deze ontwikkeling omgaat blijft voor de leden helaas onduidelijk?

Wellicht kan hier op korte termijn eens opening van zaken worden gegeven?


Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

"Halsema en de MRA zien meer ruimte voor regionaal woningbouwbeleid, leefbaarheid en economische versterking."

Moeten we hieronder niet verstaan: regionaal woningbouwbeleid, leefbaarheid en economische versterking in en rond Amsterdam, ten koste van de zgn. buitengebieden, geheel in lijn met wat de MRA voorstaat? Dus: de winst in Amsterdam, de herrie over de schutting bij ons!

Ik stem al jaren niet meer PvdA, die ons hebben in 2000 besodemieterd met die Polderbaan en met Lden. Mijn analyses laten steeds scherper zien dat had moeten gelden: 35 Ke = 55 dB(A) Lden en niet 58!!

De luchtvaartsector heeft zich slinks akoestisch rijk gerekend met steun van de politiek en dit proces gaat nog steeds op dezelfde wijze door, zodat de vroege ochtend en late avond volgevlogen konden worden! ‘Stillere’ vliegtuigen gaan niet helpen, dan komen er nog meer bij, die je allemaal gaat horen.

Wat een stelletje boeven eigenlijk!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

WETTELIJKE BASIS LIJKT WEGGEVALLEN: WILDGROEI SLAAT TOE

De VVD sleurt GL en PvdA heel slim mee in het optuigen van nieuwe bestuursmodellen die niet langer een wettelijke basis blijken te hebben:

- Ed Nijpels (VVD) geeft hoog op van de RES regio's, die aldus functioneren (bron: EW 03/21)

- 32 MRA gemeenten dragen deze maand macht over aan het nieuwe Metropoolbureau op de Zuid As zonder bijbehorende raadsbesluiten en gebaseerd op de medewerking van "dubieuze" burgemeesters die hun loopbaan vooropstellen en de (Schiphol-) Megametropool ruim tegemoetkomen en hun bewoners opzadelen met het funeste "NextGen" vliegsysteem

Ondanks vele waarschuwingen laten burgerorganisaties en platforms dit gebeuren omdat ze blijkbaar verblind zijn door alle aan de Megametropool verbonden sprookjes en valse beloftes?


Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Ik snap niet dat al die gemeenten maar mee blijven betalen aan de MRA. De MRA heeft zo weinig eigen medewerkers, dat allerlei externe adviseurs er in de praktijk overheersen. Ja, die houden zichzelf wel aan het werk met steeds nieuwe opdrachten. Lekker verdienmodel. De MRA levert vooral veel zinloze rapporten op met de suggestie dat het Rijk geld voor de projecten die in die rapporten genoemd worden beschikbaar gaat stellen. Dat geld komt er in de praktijk nooit, of betreft gewoon bestaande potjes van ministeries, maar de gemeenten blijven erin trappen.

En nu wil Halsema blijkbaar zichzelf een baantje toebedelen in het dagelijks bestuur. Tja, Halsema, wat moet je nog over haar zeggen...

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

TER AFSLUITING: de bal ligt bij de leden van het PVK en de dorpsraden!

De inwoners van Uitgeest financieren hun eigen teloorgang door hun geloof in de valse sprookjes van de MRA, die in de media (en met name helaas het NHD) breed worden uitgemeten.

Raad, College en Griffie in Uitgeest dragen deze maand macht over aan het Metropoolbureau op de Zuid As en burgemeester Halsema (GL) en de Provincie commissarissen Van Dijk (VVD) en Verbeek (PVDA) offeren Uitgeest en regio meteen daarna op aan hun opdrachtgevers: de techno-reuzen en luchtvaartlobby. Want zo werkt de doctrine van Mark Rutte helaas.

Alle waarschuwingen door burgerorganisaties zijn genegeerd en in de wind geslagen, als lemmingen draven politici en bestuurders af op de positie van hun bewoners als tweederangsburgers in een straks volledig verziekte woon- en leefomgeving. Dat met name lokale partijen hier ruim medewerking aan geven is wel de meest trieste constatering die hierbij past.

De enige mogelijkheid om aan dit onheil te ontkomen is een degelijke, voldoende gefinancierde gang naar de rechter en hopelijk zijn het PVK en de dorpsraden zo verstandig dat ze deze weg ook inslaan.

Er is ten slotte voldoende kennis en bewijslast voorhanden om hier tijdig en serieus werk van te maken!




Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Wilders is de ergste,een 100% lobbyist voor de fossiele industrie al geld dat eigenlijk voor de gehele rechterkant van de politiek. Vol inzetten op groei luchtvaart.

Als er ergens een windmolen staat dan staat het belang van de burgers voorop,ze zijn namelijk erg lelijk. Maar 300 vliegtuigen per dag laag over je huis is geen enkel probleem en dan moeten de mensen niet zeuren. Schiphol was er al zegt men dan.
Molens zijn er ook al honderden jaren in nederland en ja ze worden groter,net als schiphol en de overlast van de vliegtuigen. Het gaat totaal niet om het principe,opkomen voor de burgers,bij deze politici. Ze zijn er alleen maar voor bepaalde belangen.

Nu ben ik geen fan van windmolens op het land en zeker niet dicht bij de bebouwing,maar het is wel erg hypriet van politici om aan de ene kant tegen windmolens te ageren vanwege de overlast of het bederven van het uitzicht en aan de andere kant vol te willen inzetten op groei van de luchtvaart en overlast.