Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Boze Bergenaren over Schiphol: ‘Ik heb ook recht op 8 uur slaap’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1314 
|
 rtvnh.nl 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

BERGEN - Inwoners van de gemeente Bergen zeggen steeds meer last te hebben van nachtelijk vliegtuiglawaai. Sommige klagers zeggen vaak 's nachts wakker te liggen door de herrie. Het lawaai is toegenomen door aanpassing van de nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan.

Tot in 2015 konden piloten zowel vanuit het westen als het oosten richting de Polderbaan vliegen. Maar omdat het luchtverkeer zo is toegenomen, was het niet langer verantwoord om de toestellen in het laatste stukje te laten 'ritsen'. De kans op een ongeluk was te groot geworden.
De aanpassing betekent dat al het vliegverkeer nu vanuit het westen komt en dat als het drukker is de vliegtuigen steeds vaker op zo'n 600 meter boven Bergen vliegen. Een inwoner merkt op dat hij nauwelijks meer in slaap komt door het lawaai en er zeer vroeg van wakker wordt: "Ik heb ook recht op 8 uur slaap."

Vrachtvliegtuigen
De boze inwoners waren vanavond samengekomen om in discussie te kunnen gaan met de luchtverkeersleiding van Schiphol, de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsraad Schiphol. Jasper Daams van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kreeg allerlei vragen op hem afgevuurd. Zo menen sommige Bergenaren dat vrachtvliegtuigen veel lager komen aanvliegen dan de passagierstoestellen en dus veel meer lawaai veroorzaken.
Volgens Daams klopt dat niet. Veel cargovliegtuigen maken meer lawaai omdat het zwaardere en ook vaak oudere toestellen zijn. De grootste herrieschoppers zijn overigens de MD-11's van Martinair, die dit jaar nog uitgefaseerd worden.

Het liefst zien de klagers dat de nachtvluchten hoger boven Bergen zouden worden uitgevoerd, maar dat blijkt onmogelijk: de vliegtuigen zouden dan te hoog uitkomen bij de drempel van de Polderbaan.
Sommige Bergenaren hebben hun hoop gevestigd op Lelystad Airport dat in 2018 operationeel moet zijn om Schiphol te ontlasten. Hoe meer vluchten naar Lelystad vliegen, hoe minder last Bergen van het lawaai heeft.

'Wennen aan het geluid'
Voorlopig heeft Luchtverkeersleiding Nederland geen oplossing. Als Bergen wordt ontzien, zullen juist andere gebieden meer overlast krijgen. Dat betekent een verschuiving van het probleem. "De Bergenaren zullen aan het geluid moeten gaan wennen", aldus Jasper Daams van LVNL.
Overigens heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) een jaaroverzicht gemaakt van het aantal klachten dat bij hen binnenkwam. Daaruit bleek dat in Noord-Holland de meeste klachten uit Amstelveen kwamen en dat juist in Bergen het minst werd geklaagd over vlieglawaai.

Bekijk bericht op "rtvnh.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Tot in 2015 konden piloten zowel vanuit het westen als het oosten richting de Polderbaan vliegen. Maar omdat het luchtverkeer zo is toegenomen, was het niet langer verantwoord om de toestellen in het laatste stukje te laten 'ritsen'

Klopt dit wel ?
Het gaat hiet om het luchtverkeer in de nacht? Is dat zo enorm toegenomen in 2015?
Naar mijn weten gaat het om een toename van minder dan 5%.
Kan iemand mij dit uitleggen?

Geplaatst door Anoniem

Nee dat klopt natuurlijk niet,
Vanacht is er op de zwanenburg baan geland en de vliegtuigen vanuit het oosten kwamen binnen via de oostkant van noord Holland en vanuit het zuiden via de westkant. Bij de zwanenburg baan was dit geen probleem
Verbvolgens komen er om 5 uur en om 6 uur 2 groepen van ongeveer 6 vliegtuigen aan, allemaal vanuit het oosten terwijl er geen verkeer is uit het westen, Ritsen is hier niet nodig.
Alleen om half zes, als er 3 vliegtuigen uit het westen komen zou er geritst moeten worden, men kan dit ook simpel veiliger maken door deze vliegtuigen iets verder uit te spreiden, op dat moment is er capaciteit genoeg. Om 7 uur wordt het vervolgens echt druk, maar dan kan er wel weer geritst worden.

Geplaatst door Anoniem

De besluitvorming over vliegroutes en de gevolgen daarvan voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol is heel ondoorzichtig. Kennelijk heeft de luchtverkeersleiding Nederand (LVNL) een zeer grote invloed. Zij zijn echter niet direct benaderbaar voor vragen. Daarvoor is een aanspreekpunt voor bewoners opgericht. Dat aanspreekpunt heeft ongeveer dezelfde functie als persvoorlichters in grote bedrijven. Een spindoctor die de verantwoordelijke personen afschermt en de mogelijkheid tot discussie en verantwoording voor hun keuzes wegneemt.

De verkorte aanvliegroute werd in mei 2015 plotseling gesloten en verlegd over de gemeente Bergen. De reden zou liggen in de veiligheid. Een argument waar niemand tegen in kan. In december heb ik bij het aanspreekpunt gevraagd wanneer de verkorte aanvliegroute weer in gebruik genomen gaat worden. Daar wordt volgens de laatste berichten nog steeds aan gewerkt. Maar of juni 2016 gehaald ging worden was niet duidelijk. Nu staat in dit bericht dat de LVNL dat Bergenaren maar moeten gaan wennen aan het geluid. Hopen dat de vliegtuigen stiller worden. Want minder vliegen is volgens Schiphol niet bespreekbaar. Het moet eigenlijk alleen nog maar meer vliegen worden. Dat lijkt een belangrijke aanwijzing dat er helemaal geen terugkeer naar de oude situatie gaat plaatsvinden.

De situatie is nu zo. Een route die in deze regio (zo'n 50 km van Schiphol) geen overlast veroorzaakte, wordt om de reden van veiligheid gesloten. LVNL bepaalt zonder enige inbreng van bewoners een belangrijke wijziging aan. Dat leidt in een nieuwe regio tot klachten (maar minder dan voorheen want dunner bevolkt en nog niet zo bekwaam in klagen). En nu is opeens een wijziging van deze route niet zomaar mogelijk want dat zou een verschuiving van het probleem zijn.
De gemeente Bergen staat buitenspel want zij heeft geen zitting in de omgevingsraad omdat zij zogenaamd niet in de invloedsfeer van Schiphol ligt. Hoe kun je dat met droge ogen zeggen als de vliegtuigen in piekmomenten op 625 meter om de drie minuten overvliegen en 's nachts de meest lawaaiige vliegtuigen mogen landen. En zo doet Schiphol als het wil. Alles voor de economische groei.

Bij de keuze voor routes wordt schijnbaar gekeken naar de hoeveelheid hinder die dat oplevert. Een belangrijke indicator is het aantal klachten dat op het aanspreekpunt binnenkomt. Een klacht indienen op http://www.bezoekbas.nl vraagt wel wat doorzettingsvermogen. Na het invullen van een keuze opent er een nieuw stukje formulier voor de volgende keuze. Dat vertraagt de melding. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit een bewuste strategie is. Hinder rond SChiphol wordt namelijk niet echt gemeten. En als het al gemeten wordt dan wordt er gemiddeld over 24 uurs periodes waardoor elke piek (waar je echt hinder van hebt) afgevlakt tot onder gestelde grenzen. Als je zo naar regen zou kijken, zou je in Nederland eigenlijk nooit nat worden van een bui.

Maar klagen is het enige middel waar de bewoners nog iets mee kunnen. De klachtenontwikkeling is namelijk openbaar en levert artikelen in de pers op. En alleen dat kan extra invloed in de discussie brengen. Bewoners van de gemeent Bergen laat je horen! Blijf klachten indienen. Hoe meer hoe beter.

http://www.bezoekbas.nl

Geplaatst door Wim uit Castricum

Volgens mij is er toch wel enig hoop (als het gaat worden, zoals ze schrijven). Maar ja, wat is tegenwoordig nog waar. Wie is betrouwbaar? Toch raar dat je je dit moet afvragen.

Uit ORS jaarlan 2016 obv info van LVNL:

Definitieve oplossing nachtroute Polderbaan
Op 28 mei 2015 is de verkorte nachtroute (ARTIP2C) naar de Polderbaan buiten gebruik
gesteld. In de periode daarna heeft LVNL, in overleg met de Omgevingsraad Schiphol, een
tijdelijke oplossing gezocht. Na uitgebreid onderzoek bleek dat een tijdelijke oplossing niet
zou voldoen aan de veiligheidseisen die hieraan gesteld worden. Dit betekent dat de situatie,
waarbij alleen de langere aanvliegroute (ARTIP 3B) gebruikt wordt voor vliegverkeer vanuit
het oosten, langer blijft bestaan.
In de Omgevingsraad van september heeft LVNL aangegeven dat hard wordt gewerkt aan
het realiseren van een definitieve oplossing. Daarvoor wordt een ontwerp onderzocht
waarbij al het nachtelijke vliegverkeer op een veilige wijze vanuit het oosten via de nu
gesloten korte route (ARTIP2C) afgehandeld wordt. Wanneer deze oplossing
geïmplementeerd kan worden, zou dit voor de gemeenten Castricum en Bergen een
verbetering van de situatie in de nacht betekenen. Gestreefd wordt in juni 2016 de definitieve
oplossing in te voeren.