Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Boven de regio hangt een alarmerende toekomst in de lucht; oud-wethouder Wil Spaanderman (Uitgeest)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1249 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg


Door Ton de Lange

UITGEEST - Het liep af met een sisser, maar wát als het in 2012 met die twee vliegtuigen wél totaal fout was gegaan boven zijn dorp? Die vraag laat toenmalig Uitgeest-wethouder Wil Spaanderman (73) niet los.

Vrijdag is het acht jaar geleden dat er boven Uitgeest een ’bijna-botsing’ was tussen een KLM-vliegtuig en een toestel van Garuda Indonesia. De Tweede Kamer debatteert op 16 december over de Luchtvaartnota.

De efficiency ging op die 13e november voor: de luchtverkeersleiding week van de regels af om in kortere tijd meer vliegtuigen te laten landen op Schiphol. Dat kan als ze een tijdje uit één richting aanvliegen, maar zo ging het niet. Gevolg: een KLM-vliegtuig kwam te dicht bij een Garuda-toestel. In plaats van ruim twee kilometer bleef er slechts 1100 meter tussen beide. Ook vlogen ze even hoog, terwijl er een hoogteverschil van 300 meter moet zijn. De luchtverkeersleider verontschuldigde zich bij de KLM-piloot.

1 Het is heisa van jaren terug, u bent al lang geen wethouder meer: waarom nog steeds de tanden erin?

Omdat het om de veiligheid van burgers gaat, en daar ben ik er hier in het dorp één van. Als wethouder - van 2012 tot eind 2015 - ben ik later betrokken bij het Alders-overleg. Ik vertegenwoordigde de gemeenten in de IJmond, BUCH en Alkmaar. Het begrip ’veiligheid’ heb ik op de agenda kunnen plaatsen, naast de hinderbeperkende maatregelen. Nu ben ik bestuurslid van Platform Vlieghinder Kennemerland en zit ik in de Omgevingsraad Schiphol.

Ik word ook dagelijks herinnerd aan het Schipholdossier. Reden: de bocht boven Uitgeest. Uit het westen draaien de vliegtuigen boven de woonkern van Uitgeest in naar de Polderbaan en dat op zo’n 600 meter. Dit is niet eenmalig, het begint ’s nachts, met overdag zo’n 5 pieken.

2 Sinds corona is het niet druk boven Uitgeest. Leidt dit tot nieuw inzicht?

Over de drukte: vorig jaar in de week 3-11 november 2228 vluchten, nu 837 vluchten. Afgelopen dinsdag-woensdag in 24 uur 183 vluchten, een jaar geleden 615. ’Dankzij’ corona is de rust weergekeerd. Maar nieuw inzicht? Nou nee, ’groei’ blijft het uitgangspunt. In de Luchtvaartnota 2020-2050 wordt slechts een keer het woord ’krimp’ genoemd. Er is heel veel kritiek, meer dan 140 zienswijzen zijn ingediend.

3 Kunt u enkele voorbeelden geven van de kritiek?

Met name dat men voorbijgaat aan de coronacrisis en dat er onvoldoende maatregelen in staan om klimaat en milieu te beschermen. En natuurlijk dat alleen maar uitgaan van groei: gemiste kans. De minister wil het echter dit jaar door de Tweede Kamer hebben.

4 Hoe zit de toekomst eruit voor uw eigen regio?

Alarmerend. In het huidige plan combineert men een glijvluchtlanding met een ’buizenroute’ van 3-4 km breed. Dan is er op bepaalde plekken minder hinder, maar elders juist enorme intensivering van geluid én aantasting van het milieu. Als die route Castricum-Limmen-Uitgeest wordt, dan ontstaat een onleefbare situatie die een enorme impact heeft op het leefklimaat hier en de gezondheid.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

De idiote groeiplannen van de luchtvaartsector gaan onverminderd verder. Klimaateffecten worden gebagatelliseerd. De ticketprijzen worden eerder verlaagd dan verhoogd, wat echt nodig is.

Inderdaad wil men met zgn. ‘optimale vaste routes’ de hinder in aantallen verkleinen, maar met als gevolg dat velen in een continu voortdurende en totaal ongezonde herrie komen te zitten. Onze regio zal dat zeker gaan merken. De druk op de Polderbaan wordt nu al geleidelijk verhoogd ten gunste van de Zwanenburgbaan, die nu minder wordt gebruikt. ‘Uitgeest-Castricum-Limmen-Assendelftbaan’ zou een betere naam zijn.

Wilt u voor een rijke Chinese of Amerikaanse aandeelhouder of de aandelen van de Nederlandse en Franse staat als tweederangsburger worden behandeld, wiens gezondheid mag worden opgeofferd ten gunste van anderen? Of voor het extravagante salaris van lieden als Benschop of Elbers? Ik niet!

In mijn cursusdeel ‘Lden voor gevorderden’ zal ik u binnenkort in detail uitleggen hoe deze sector op slinkse wijze zich op het gebied van lawaaiproductie voor zichzelf een uitzonderingspositie heeft gecreëerd, waar steeds meer mensen last van gaan krijgen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"POLITIEK MOET LUCHTVAART AAN BANDEN LEGGEN!"

De CDA fractievoorzitter in Rotterdam is al langere tijd om, met deze nog maar eens herhaalde uitspraak in het AD ! Daar is groei door de Raad onmogelijk gemaakt. Men ziet de luchthaven liever verdwijnen om plaats te maken voor een hoognodig stadspark.

Wil Spaanderman sluit zich hier in feite bij aan en dat is voor onze regio belangrijk. Want de struisvogelpolitiek van met name PvdA en VVD dreigt uit te lopen op een rampscenario met de Polderbaan als super preferente landingsbaan met straks tot 52 x laag aanvliegen per uur.

In een "burgerhoorzitting" liet de CDA woordvoerder in de Tweede Kamer commissie luchtvaart zich vanavond ontvallen dat de "governance" ofwel de bestuurlijke inzet rond Schiphol te wensen overlaat. Iets wat door VVD, D66 en PvdA nog wordt ontkend en heel nodig aangekaart zou moeten worden.

Het wordt daarom hoog tijd dat het PVRC/PVK bestuur in de media opening van zaken geeft en luid en duidelijk die alarmerende toekomst bij de bewoners van onze regio duidelijk maakt.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik heb gisteren ook de burgertafel luchtvaart gevolgd. Er kwamen enkele interessante zaken naar voren:
• Van goede ‘governance’ is geen sprake (ook nooit geweest vind ik).
• Het verdienmodel van de luchtvaart deugt niet en KLM maakt slechts verlies. De kosten worden op de burger (belastingbetaler) verhaald.
• De NOx emisies door de luchtvaart worden onderschat en met zuinigere motoren wordt deze uitstoot eerder hoger dan lager door hogere verbrandingstemperaturen.
• Er bestaan geen (ultra)fijnstof normen en eigenlijk is alle uitstoot hiervan verdacht en ongezond. De luchtvaartbijdrage wordt gebagatelliseerd en men komt niet verder dan belofte tot nader onderzoek.
• De stikstof-problematiek vraagt om een halvering van de luchtvaart (naast en dergelijke halvering in andere sectoren, zoals de veeteelt).
• De VVD komt niet verder dan te wijzen op het economische belang (reissector), en het vestigingsklimaat. (Wie wil nog in zo’n overvol en verpest land een bedrijf vestigen? Zal wel aan het belastingklimaat liggen). Aan negatieve gezondheidsaspecten gaat men gewoon voorbij.
• De rol van innovaties wordt m.i. overschat. Elektrisch vliegen gaat het niet worden voor grote toestellen. Ook bio-brandstoffen niet. Ook al wijst men op synthetische kerosine als oplossing, de productie kost veel energie, is duur en zal beperkt blijven. Ik miste in de discussie dat al deze innovaties lang gaan duren voordat ze (enig) effect krijgen. Hebben we die tijd wel? Ik denk dat de komende 10-15 jaar beslissend zullen worden om klimaateffecten nog enigszins tegen te gaan en dat de huidige vliegtuigen nog zeker 25-30 jaar meegaan. De groei zal al het voordeel opsouperen.
• In de geluidsdiscussie miste ik het inzicht dat door de geschiedenis met de Ke-maat (die de eerste 65 dB(A) niet meenam) een vrijbrief is geschapen voor een enorme hoeveelheid herrie door de luchtvaart. Ik zal dat t.z.t toelichten in uitgebreide analyses en berekeningen op mijn website. Men begrijpt ook slecht hoe Lden werkt en spreekt (terecht overigens) verontwaardiging uit over de hoogte van LAmax. Lden kan dit gewoon toelaten en toch onder de norm blijven. Wel werd gewezen op de WHO aanbevelingen van 45 dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight, die helaas geen wettelijke normen zijn. Men hanteert slechts de 48 en 58 dB(A) Lden contouren. Ca. 2 miljoen mensen wonen in de regio rond Schiphol in een te hoge geluidsbelasting en lopen gezondheidsrisico (hartziekten, hoge bloeddruk), waar terecht op werd gewezen. De politiek gaat hier grotendeels aan voorbij en doet niets (behoudens enkele criticasters (GL en PvdD). Integendeel men wil de regio onder Polderbaan en Kaagbaan nog zwaarder gaan belasten om de anderen wat te ontzien, tot ook hier de groei de zaak weer terugbrengt op het oude niveau. Dit is een herhaling van zetten sinds 2000. En onder de vaste routes zal een ware hel ontstaan!
• Ik miste in de discussie ook het inzicht dat de luchtvaart corona heeft geïmporteerd in twee golven, en dat de derde ook kan optreden. Het uitzicht op een vaccin heeft de graaiers al doen toeslaan door weer massaal aandelen te kopen in de reiswereld, vliegmaatschappijen, cruise maatschappijen, enz. Er is niets geleerd! Een herhaling kan men dan ook, met een nieuw virus, verwachten. Ook dan zal de rekening niet bij de verantwoordelijken komen te liggen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

ZELFS WETGEVING IS EEN FARCE GEWORDEN IN DE "LOBBYCRATIE"

Bovenstaande opsomming geeft een goed beeld van de stand van zaken in een door megalomane Metropoolvorming ontwricht Nederland.

Rond het Schiphol dossier hangt een ondoorzichtige mist van uit de hand gelopen experimentele wetgeving inzake luchtvaart. Dit gaat hand in hand met onverantwoorde uitvoering en het volledig ontbreken van noodzakelijke handhaving.
Toch staat op 16 december de zwaar bekritiseerde Luchtvaartnota 2050 op de politieke agenda.

Parallel hieraan dreigt ook de nieuwe Omgevingswet - waar nu juist een aanvulling op het terrein van de volksgezondheid aan is verbonden - aan hetzelfde euvel ten prooi te vallen: bij de stappen naar uitvoeringsverordeningen en handhaving dreigt daar hetzelfde te gebeuren.

Wanneer men bedenkt dat de nieuwe Luchtvaartnota opgenomen dient te worden in de aan die wet gekoppelde Nationale Omgevingsvisie NOVI dan wordt het funeste patroon zichtbaar: blijkbaar strandt wetgeving in het megalomaan Metropool model op andere opgetuigde machtsconstructies.

Anders gezegd: het democratisch model lijkt ten prooi te zijn gevallen aan wat wel "de lobbycratie" wordt genoemd, met een rol voor de luchtvaartlobby als oppermachtige partij daarbij.


Geplaatst door Baard uit Heiloo

Misschien gaan een aantal ,, bijna botsingen ,, wel de oplossing brengen ? . Ik hoop er in ieder geval wel op !.
Wachten tot ze in 2024 beginnen met glijvluchten kan je echt niet serieus nemen toch !. Dan willen ze 600000 vliebewegingen. Als je zie hoe ze nu al bezig zijn , die tering verkeersleiders !. Het lijkt er op dat ze heel Noord Holland alvast aan het voorbereiden zijn voor wat er gaat komen.