Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bouwverbod moet wijken (regio Schiphol)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1568 
|
 cobouw.nl 
me_vliegtuig_IMG_0395.jpg

Door Mario Silvester

In het economisch hart van Nederland dreigt een krimpgebied te ontstaan. Doordat rond Schiphol vanwege het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) niet mag worden gebouwd, trekken jongeren weg en blijven ouderen over. Dat zegt wethouder Adam Elzakalai van Haarlemmermeer.

De wethouder wil dan ook dat het niet langer onmogelijk wordt gemaakt om in de regio Schiphol woningen te bouwen. Hij wijst er op dat alleen al in de gemeente Haarlemmermeer in de jaren tot 2040 vijfduizend huizen moeten verrijzen. Die opgave is erg lastig want het is niet overal toegestaan om woningen te bouwen vanwege de overlast van vliegtuigen die de luchthaven Schiphol aandoen. Elzakalai vindt dat het ‘bouwverbod’ moet wijken. “Er zijn voldoende mogelijkheden om in deze regio te bouwen”, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij leegstaande kassencomplexen in Rijssenhout. “Daar zouden heel goed woningen gebouwd kunnen worden, maar door de restricties gebeurt dat niet.”

Hij maakt zich geen zorgen over de mogelijkheden om de woningen te slijten. “Er zijn voldoende mensen die er graag willen wonen en de overlast van vliegtuigen voor lief willen nemen. Die weten waaraan ze beginnen. Ik heb zelf jaren in Zwanenburg gewoond en van het geluid van overvliegende vliegtuigen had ik nauwelijks last.” Volgens de wethouder zit er een merkwaardig spanningsveld tussen wat mag worden gebouwd en wat potentiële huizenkopers wensen. “Mensen willen wel wonen binnen de geluidscontouren, maar ze mogen het niet vanwege allerlei regeltjes”

Kettingbeding

Hij wil daarom huizenkopers een zogeheten kettingbeding laten tekenen. Daarin geven ze dan aan dat ze op de hoogte zijn van de overlast van het vliegtuigverkeer en leggen ze vast dat ze er geen bezwaar tegen zullen maken.

Volgens Elzakalai heeft zo’n kettingbeding kans van slagen omdat het met de feitelijke hinder zal meevallen. Hij wijst erop dat er nieuwe generaties vliegtuigen worden ontwikkeld die minder lawaai maken dan de huidige. “Daar komt bij dat er mogelijkheden zijn om woningen zo te bouwen dat het geluid van vliegtuigen er niet of nauwelijks in doordringt.” Ook bestaan er bouwtechnieken, legt hij uit, die het geluid van vliegtuigen als het ware absorberen zodat ook buiten de woningen de overlast beperkt is. Hij pleit daarom voor een objectieve normering van geluidsoverlast.

Noodzakelijk

Bouwen rondom Schiphol, waarschuwt de wethouder, is noodzakelijk omdat het gebied anders door een gebrek aan woningen een groot aantal jongeren dreigt te verliezen en vergrijzing zal toeslaan. “Als we dat laten gebeuren, krijgen we midden in het financiële hart van de Randstad een krimpgebied.” Indien die situatie optreedt, is dat een rechtstreekse bedreiging voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Elzakalai verwacht overigens niet dat het zover zal komen. Als lichtpuntje noemt hij een uitspraak van de Raad van State. Die besliste eerder deze maand dat in Zwanenburg 14 woningen mogen worden gebouwd op de plaats waar nu nog een voormalig pompstation staat. Het gaat om een plek die het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet geschikt vond voor woningbouw. Het ministerie beriep zich op het Luchthavenindelingsbesluit en weigerde een verklaring van geen bezwaar te geven. Hierop ging gemeente Haarlemmermeer naar de hoogste bestuursrechter en die zette vervolgens het licht op groen voor woningbouw. Het klonk wethouder Elzakalai als muziek in de oren, zo laat hij weten. “Het leegstaande pompstation kan eindelijk gesloopt worden en de 14 woningen mogen worden gebouwd”, zegt hij enthousiast. “Het doet recht aan de wens van onze inwoners en de woningbouwopgave die er ligt.”

Vraagtekens bij kettingbeding

De bouwencyclopedie omschrijft een kettingbeding als een clausule in bijvoorbeeld een hypotheekakte. Daarin is opgenomen dat een verplichting die rust op de eigenaar van onroerend goed ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verbod om een bepaald soort bedrijf in een pand te vestigen. Wanneer niet aan het kettingbeding wordt voldaan, wordt een boete geheven.

Advocaat Wiert Leistra, specialist op het gebied van vastgoed, plaatst vraagtekens bij de mogelijkheid om kopers van een woning rond Schiphol een kettingbeding te laten ondertekenen. “In de eerste plaats vraag ik me af wie zo’n beding zou willen ondertekenen”, zegt hij. “Wat stelt de gemeente Haarlemmermeer daar dan tegenover? Wat is het voordeel voor de huizenkoper? Zelf zou ik het in ieder geval nooit ondertekenen.” Daarnaast twijfelt hij aan de juridische geldigheid. Een kettingbeding waar je heel concrete en kortlopende afspraken maakt die alleen de huidige eigenaar bindt, bijvoorbeeld om in 2016 geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen geluidsoverlast, lijkt me in principe wel haalbaar”, legt hij uit. “Gaat het om een breder kettingbeding, waarin wordt afgesproken dat nooit bezwaar wordt aangetekend als er geluidsoverlast is en dat ook de volgende kopers bindt, dan is de kans heel groot dat het door de rechter nietig wordt verklaard.”

Hij wijst er op dat een bezwaarverbod in een kettingbeding niet met zekerheid voorkomt dat omwonenden toch naar de rechter stappen. Daarna volgt in elk geval toetsing en eventueel vernietiging door de rechter. “De omwonende zal dan echter wel de aan het beding gekoppelde contractuele boete moeten betalen, maar als het principe meer waard is (of de boete laag) dan is dit wellicht geen probleem.”

Bekijk bericht op "cobouw.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De wereld op z´n kop.
Een handtekening zetten op een kopersovereenkomst om geen bezwaar te mogen maken tegen de exorbitante geluidshinder en vervuiling, veroorzaakt door de luchtvaartsector is de volgende asociale stap die de sector in dit land toepast.

Zo ook boven de gemeente Uitgeest: extreme herrie en vervuiling door laag over het dorp scherende toestellen die het woongenot in een extreem negatieve spiraal hebben gestort.
Dan dien je in dit land je mond maar te houden?

Inderdaad trekken de jongere mensen weg en de ´ouderen´ blijven meestal zitten.
Dat is verloedering door het Schipholbeleid in optima forma.

Schiphol is door asociaal beleid (het draait reeds jaren enkel om het geld) verworden tot een
luchthaven waar prijsvechters de dienst uit zijn gaan maken.
Zoals bekent hebben de prijsvechters helemaal niets op met de omgeving van een luchthaven waar zij gebruik van maken, maar tellen slechts de gevulde kisten.

Asociaal Schiphol !

Geplaatst door anoniem

Zoals bekent hebben de prijsvechters helemaal niets op met de omgeving van een luchthaven waar zij gebruik van maken, maar tellen slechts de gevulde kisten.

Dit snap ik niet goed. De kisten van de prijsvechters maken evenveel lawaai als de kisten van de mainstream carriers.
Als ze helemaal gevuld zijn en de kisten van de mainstream carriers maar voor 90%,dan maken ze per passagier zelfs minder lawaai.
Van het argument dat prijs vechters allemaal lawaaiige vliegtuigen zouden gebruiken en mainstream carriers stille vliegtuigen komt in de praktijk niet veel terecht,ik hoor in elk geval geen verschil hier tussen een air france vliegtuig en een easy jet vliegtuig.

Geplaatst door anoniem

Wat doet de klm dan voor de omgeving van Schiphol?
De klm kiest net als de prijsvechters voor efficientie.
Een voorbeeld daarvan is de nieuwe start procedure die tot zeer veel klachten heeft geleid.
Ik ben werkelijk benieuwd wat deze procedure de klm oplevert per jaar. Als dat 500 miljoen is dan kan ik het ergens wel begrijpen,maar ik vermoed dat het een bedrag is wat rond de 10 miljoen maximaal ligt.
Het is niet de luchtvaart en de klm die mij brote ergenis opwekken. Wat bij mij grote ergenis op wekt is dat de overlast volkomen gebagatelliseert en genegeerd word, en dat maatregelen die de overlast kunnen verkleinen niet genomen worden omdat dat relatief gezien kleine kosten met zich mee brengt voor de luchtvaart. De invoering van de nieuwe stijg procedure is voor mij een omslag punt geweest die alle hoop op mogelijke verbetering in de toekomst heeft doen verdwijnen.

Vertel het nu eens, hoeveel wordt er jaarlijks bespaart met de nieuwe stijg procedure op Schiphol?