Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bouwen in het groen kan en moet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 886 
|
 Noordhollands Dagblad - 08-11-2017 
tb_leefomgeving_castricum_Korendijk.jpg

Door Johan Moes

Stel het is 2040, je woont en werkt in Zaandam of Purmerend en je zoekt een huis. Moet je dan uitwijken naar de Haarlemmermeer of Flevoland? „Dat kan toch niet?", zegt prof. ir. Tjeerd Dijkstra uit Edam verontwaardigd. „Maar het is wel het gevolg van het huidige beleid van de overheid. Provincie en gemeenten willen niet meer bouwen in het groen in Waterland en de Zaanstreek. Terwijl dat wel kan. En het moet ook."

Wijdewormer Tjeerd Dijkstra, architect en stedenbouwkundige van beroep en voormalig Rijksbouwmeester, presenteerde een paar jaar geleden zijn plan voor de Purmer met zo'n 20.000 woningen tussen het Pur-merbos en de Oosterweg. Zijn visie is inmiddels 'verbreed', zoals hij zelf zegt, met bouwlocaties in de Wijdewormer en een metro-ringlijn door Waterland en de Zaanstreek die aansluit op de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.

„Begrijp me niet verkeerd", zegt de architect. „Het is niet zo dat ik niks heb met groen. Integendeel. Ik vind het groene landschap geweldig en geniet er enorm van. Ik vond het ook verschrikkelijk toen in de jaren zeventig en tachtig een deel van de Purmer werd opgeofferd aan woningbouw. Wat je hebt aan groen moet je zo veel mogelijk behouden en woningbouw moet als het even kan plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied. Er is echter ÈÈn probleem: binnenstedelijk is niet voldoende ruimte om te kunnen voldoen aan de behoefte aan woningen. Bij lange na niet." De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zegt dat in en rond de hoofdstad tot 2040 circa 250.000 woningen nodig zijn. Binnenstedelijk kan maar een klein deel daarvan worden gerealiseerd en dus zijn ook uitbreidingslocaties nodig. Volgens de provincie en gemeenten zijn er op dit moment voldoende plannen om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar ja, plannen zijn maar plannen, zeggen deskundigen vanaf de zijlijn, en het is nog maar zeer de vraag of die ook allemaal worden uitge-voerd. Daaraan wordt hardop getwijfeld door onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw, dat on-langs in deze krant waarschuwde dat een deel van de plannen wordt vertraagd of uiteindelijk helemaal niet doorgaat.

Flevoland
Maar los van de vraag Ûf je kunt bouwen, moet de overheid zich ook de vraag stellen w••r je kunt en moet bouwen, stelt Dijkstra. „De MRA heeft onlangs een kaart gepubliceerd waarop toekomstige bouwlocaties staan ingetekend. Daarop is meteen te zien dat de grote locaties, die echt een wezenlijke bijdrage moeten leveren om aan de vraag te voldoen, liggen in Flevoland en de Haarlemmermeer. Niet in de omgeving van Purmerend en Zaandam, terwijl juist daar nu al sprake is van een enorme behoefte." „Dat betekent dus dat de overheid dan tegen mensen zegt: voor jullie is hier geen plek meer, verhuis maar naar Flevoland. Ik vind dat je dat gewoon niet kan maken. Voordat je mensen wegstuurt heb je als provincie of gemeente de plicht om in de buurt te kijken of er niet toch nog mogelijkheden zijn waar je zou kunnen bouwen. Die zijn er namelijk wel degelijk." „Op de door de MRA gepubliceerde kaart kun je alle beperkingen zien die woningbouw op ÈÈn of andere manier in de weg kunnen staan. Het gaat dan bijvoorbeeld over geluidhinder van Schiphol, maar met name ook om natuurbeschermingsmaatregelen zoals Natura 2000 en de weidevo-gelgebieden. Leg je al die belemmeringen over het MRA-gebied, dan blijven er in deze regio enkele ge-bieden wit. Daar gelden dus geen beperkingen en is de bouw van een substantieel aantal woningen mo-gelijk. Die witte gebieden liggen in de Purmer ten oosten van de Middentocht en in de Wijdewormer aan weerszijden van de A7."

Politiemensen
„Ik noem ze de Purmermeer en de Wormer Weiden. Beide locaties zijn zo'n 600 hectare groot en bieden ruimte voor 20.000 tot 25.000 woningen. Totaal dus 40.000 tot 50.000. Er moeten vooral betaalbare huizen komen waar de middengroepen zoals politiemensen, verpleegkundigen en leerkrachten met plezier kunnen wonen. Dat zijn precies de mensen die je in deze regio ook in 2040 hard nodig hebt en die je daarom niet mag verbannen naar Flevoland of de Haarlemmermeer.'' ,,Een voorwaarde is wel dat beide gebieden goed landschappelijk worden ingepast, en dat zij ook een aangename woonomgeving bieden. In de Purmer kan dat door het meest oostelijke deel van de polder onder water te zetten en in de Wijdewormer door de resterende groene gebieden in de polder een gecombineerde agrarisch-recreatieve bestemming te geven. Als de provincie dat in zijn 'omgevingsvisie' opneemt is volbouwen meteen voorkomen." „Als beide locaties fasegewijs tot ontwikkeling komen, zijn ze uitstekend te ontsluiten met een railverbinding door Waterland en de Zaanstreek, die aansluit op de Noord-Zuidlijn. Zo'n metrolus is in het verleden al eens geopperd door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam, maar bleek vooralsnog niet haalbaar te zijn. Met nieuwe woonlocaties in de Purmer en de Wijdewormer zou het best eens een rendabele regionale lijn kunnen worden, die ook Purmerend en Zaanstad ontsluit.' Dijkstra weet dat zijn visie vooralsnog niet gedeeld wordt door een aantal gemeenten in deze regio, Integendeel. Zij hebben met name de Purmer de laatste jaren herhaaldelijk heilig verklaard. „Nimby-gedrag", noemt de architect dat. „Not in my backyard. De Wijde-wormer, de Purmer, de Haarlemmermeer en Flevoland, het zijn allemaal mooie Hollandse polders waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Waarom zou je in de ene polder wel mogen bouwen en in de andere niet? Er is behoefte aan een overtuigende bovengemeentelijke visie waarmee zowel voldaan wordt aan de urgente woningvraag in de nabijheid van Amsterdam als aan het behoud van de landschappelijke waarden die voor de snelgroeiende Metropoolregio ook van levensbelang zijn."

De provincie vergadert donderdag weer over bouwen en wonen in Noord-Holland. Het kaartmateriaal met de ingetekende bouwlocaties is terug te vinden op de website van de provincie.

'Overheid mag woningzoekenden niet verbannen'


Reacties op dit bericht