Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bijdrage Van Raan (PvdD) aan commis­sie­debat Lucht­vaart (UPDATE)

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 601 
|
 partijvoordedieren.nl - 25-10-2023 
KLM_only_2018.tekst.JPG

Voorzitter,

Voordat ik bij de absurde natuurvergunning voor Schiphol kom, eerst twee andere onderwerpen:

Te beginnen met de vervuilde cabinelucht. Het kan cabinepersoneel ziek maken en piloten zelfs het bewustzijn doen verliezen. De minister wil nu een jaarlijkse training voor personeel om dit beter te herkennen en rapporteren. Maar ik wil de minister nog twee dingen vragen: Allereerst; Wordt ook het medisch protocol geïmplementeerd? Zodat de bedrijfsarts of huisarts ook weet hoe te werk te gaan. En ten tweede; het ontbreekt nog altijd aan een inzet van de minister op het voorkomen van dit soort ongevallen. Wanneer komt het verbod op vliegtuigen die bleed-air gebruiken?

Dan de Zeer Zorgwekkende Stoffen en specifiek PFAS. Voor ons als Partij voor de Dieren blijft het onbegrijpelijk. Iedereen is het eens dat de lozingspraktijken van Chemours echt niet kunnen en tegelijk gaat de luchtvaart en Schiphol nog ongestoord hun gang. Kan het OM ook strafrechtelijke vervolging onderzoeken voor de wijze waarop na het ongeluk in 2008 met de PFOS vervuilde grond is omgegaan? En de taak voor de minister; waarom is er nog altijd geen wettelijke plicht voor de luchtvaart om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen te beperken? De minister heeft een trits aan onderzoeken uitstaan. Maar ondertussen komt zo’n beetje de enige actie die aangekondigd was, om elektrisch te slepen, niet van de grond. Ondanks dat Schiphol daar al sinds de jaren ‘90 aan werkt. Kan de minister zich voorstellen dat bij mensen het geduld voor extra onderzoek op is?  

Dan de natuurvergunning. Het is werkelijk knap hoe Schiphol jarenlang zonder vergunning kon.. en hoe de minister het nu weet te presenteren alsof er echt geen enkele andere mogelijkheid bestond dan dit per direct te vergunnen. Ondanks dat de Kamer het controversieel had verklaard, ondanks dat de Kamer heeft aangegeven dat stikstofruimte eerst naar andere zaken moest, ondanks dat de Kamer aangaf geen NOX en NH3 te willen uitruilen, ondanks dat de Kamer heeft aangegeven dat woningbouw voorrang moet hebben. Dat heeft de minister allemaal genegeerd. Net als de belangen van natuur, boeren en klimaat. Mijn vraag is: waarom?

En voordat ik een spervuur aan juridische vragen op de minister afvuur wil ik eerst twee vragen stellen: Is de minister bereid een RED-team een analyse te laten maken op de juridische kwetsbaarheden van het besluit? En, op welk punt denkt zij zelf dat deze vergunning gaat sneuvelen? Wij hebben namelijk wel een aantal ideeën.

Kan de minister aangeven waarom er niet moest worden uitgegaan van de beperkende situatie van maximaal 44 miljoen passagiers uit het aanwijzingsbesluit 1996? Dat was een eerdere en verdere beperking en had dus het uitgangpunt moeten zijn. Kan de minister aangeven hoe er kan worden teruggegrepen op 2008 als gelegaliseerd referentiepunt als we weten dat het LVB 2008 niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen? Zonder de benodigde fatsoenlijke MER. Of denkt de minister dat de vergunning gaat klappen op de afkapgrenzen? Want de luchtvaart mag dubbel creatief rekenen met de afkapgrens van 25 kilometer horizontaal en 900 meter verticaal. Zo verdwijnt het overgrote deel van de stikstofuitstoot. Ziet de minister ook dat, omdat de luchtvaart een groter deel van de totale uitstoot wegrekent dan de landbouw, er hiermee netto meer uitstoot en depositie vergund wordt? Of denkt de minister dat het besluit gaat klappen op het gebruik van al eerder aangekondigde maatregelen? Het eenmotorig taxiën en het elektrificeren van de grondoperatie. Het is allemaal al eens beloofd en eerdere beloftes mag je niet opnieuw aanvoeren als mitigerende maatregel. Of zou het, het salderen met latente ruimte zijn. Weet de minister of er hier gebruik is gemaakt van latente ruimte? Of van stikstofruimte die naar de natuur moet?

En weet minister Harbers nog hoe hij reageerde toen ik aangaf dat de Polderbaan mogelijk illegaal was? Dat vond hij destijds reden mijn motie daarover te ontraden. Nu blijkt dat met dit besluit ineens het onderhoud van de Polderbaan wordt gelegaliseerd. Wil de minister alsnog uitspreken dat die baan er dus illegaal lag? En kan hij de gevraagde informatie en tijdlijn aanleveren over hoe dit heeft kunnen gebeuren?

Tot slot, en hier zit, naast al het juridische geworstel, toch ook wel gewoon de meest simpele vorm van verbazing. Kan de minister aangeven hoe het bestaat dat de regering… aan Schiphol vraagt een aanvraag in te dienen voor 440.000 vliegbewegingen en Schiphol vervolgens – terwijl het in meerderheid eigendom is van de overheid – in weerwil van dat kabinetsverzoek tóch een aanvraag indient voor 500.000? Waarom doet de linkerhand van de overhand iets anders dan de rechterhand? Met de ene hand stookt de minister de klimaatcrisis verder op, met de ander doet hij alsof hij probeert te blussen.

Het is onverstandig en ongeloofwaardig.

Dank u wel.

Lammert van Raan (PvdD)

Toevoeging redactie Vieghinder.nl

Wat hieraan vooraf ging. De op 1 augustus 2023 gestelde vragen en de antwoorden (12 september 2023), leest u hier.

Over het verdere verloop ten aanzien van dit geplaatste artikel het volgende. Zodra de minister heeft gereageerd wordt dit toegevoegd aan dit bericht in de vorm van een UPDATE. De UPDATE leest u hier.
Ditzelfde geldt voor de schriftelijke vragen, door de PvdD op 13 oktober aan de minister gesteld. Zie hier.

Bekijk bericht op "partijvoordedieren.nl - 25-10-2023"

Reacties op dit bericht