Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1021 
|
 eenvandaag.avrotros.nl 
Bewoners_logo_2x.png

Door Jan Salden

Er is onrust onder omwonenden van Schiphol over de te volgen koers in de onderhandelingen over de toekomst van de luchthaven. Een deel van de kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol twijfelt openlijk over de strategie van voorman Kees van Ojik.

Onder voorzitter Hans Alders proberen betrokken partijen nog vóór de Kerst een akkoord te sluiten over de toekomst van Schiphol. De luchthaven pleit voor verdere groei en claimt dat er tot 2023 ruimte is voor 40.000 extra starts en landingen. Dit op basis van een concept Milieu Effect Rapportage (MER) van vorige week.

Kiesmannen binnen de Omgevingsraad Schiphol keren zich daar fel tegen, blijkt uit een rondgang van EenVandaag onder ruim 50 van hen. Deze kiesmannen, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in de gemeenten rondom de luchthaven, pleiten vrijwel unaniem voor een groeistop of zelfs krimp. Ook wijzen ze er op dat Schiphol eerst afspraken uit het verleden moet nakomen, zoals vermindering van het aantal nachtvluchten en stillere landingsprocedures.

INFO

Wat is de Omgevingsraad Schiphol?
De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is het overlegorgaan waarin de luchtvaartsector, de overheid, milieuclubs en bewoners praten en onderhandelen. Ruim negentig bewonersorganisaties zijn hier lid, zij kiezen uit hun midden allemaal een kiesman. Uit negentig kiesmannen worden weer tien vertegenwoordigers gekozen die meepraten in het zogeheten Regioforum. Hierin wordt vooral gesproken over economische ontwikkeling van de regio en over het beperken van de geluidshinder.
In het College van Advies vinden daadwerkelijke onderhandelingen plaats en worden adviezen voor de minister gemaakt. In dit college zitten drie bewoners, onder wie voorman Kees van Ojik. De huidige onderhandelingen over eventuele groei van Schiphol na 2020 voert hij, namens de omwonenden, grotendeels in zijn eentje. Verder aan tafel zitten Schiphol-baas Dick Benschop, gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland, directeur Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


'Van Ojik overspeelt zijn hand'
Onder de kiesmannen is onrust ontstaan na uitlatingen van hun voorman en onderhandelaar Kees van Ojik. Hij liet in de media openlijk blijken dat er met hem te praten valt over tot 25.000 extra vliegbewegingen. Omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden zou daar volgens hem ruimte voor kunnen ontstaan.

Bij een deel van de kiesmannen vielen die uitspraken slecht. "Wij weten niet waar hij dit vandaan haalt", zegt Jeroen Verbeek, kiesman namens de vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied. "We hebben sterk de indruk dat de heer Van Ojik het gevoel heeft dat hij naar de onderhandelingstafel moet namens zijn achterban. Maar de meerderheid van de kiesmannen is het niet met hem eens. Het lijkt er op dat hij zijn hand aan het overspelen is." Verbeek bereidt een petitie voor waarin kiesmannen worden opgeroepen zich te scharen achter een nullijn voor 2023. Mocht Van Ojik daar geen gevolg aan geven dan moet hij volgens Verbeek wijken: "Met alle respect, maar misschien zit hij gewoon te lang in zijn functie."

Jeroen Verbeek heeft scherpe kritiek op bewonersvoorman Van Ojik: .

Solistisch gedrag
In e-mails waarin EenVandaag inzage kreeg blijkt dat er onvrede onder de kiesmannen heerst over de opstelling van Van Ojik. Zijn uitspraken worden 'onhandig' en 'onbegrijpelijk' genoemd. Ook wordt Van Ojik 'solistisch gedrag' verweten. Toch zijn er ook kiesmannen die begrip hebben voor Van Ojik en er op wijzen dat, wanneer een akkoord uitblijft, de politiek zal besluiten over verdere groei van Schiphol. Zij zijn bang dat een dergelijk besluit nog slechter uitpakt voor de omwonenden.

Volgens kiesman Nico 't Hart van de Vereniging Geen Uitbreiding Schiphol (GEUS) is angst een slechte raadgever. "De regering heeft de Omgevingsraad met verkiezingen voor kiesmannen opgezet. Als je dat opzij zet omdat bewoners het niet eens zijn met Schiphol, kun je niet zeggen: wij gaan zelf wel een besluit nemen. Dat zou ik heel onverstandig vinden."

Reactie Van Ojik
Van Ojik laat tegenover EenVandaag weten er "het beste voor de bewoners uit te willen halen". Het aantal van 525.000 starts en landingen is volgens hem het maximaal haalbare aantal in 2030 wanneer, conform eerdere afspraken, behaalde milieuwinst wordt gedeeld tussen de sector en de omgeving.

"Dat is geen mening, maar een rekensom. En het is veel minder dan de 590.000 of 620.000 waar de sector op uit komt. Het ministerie zet in op 550.000 vliegbewegingen. Dus ik zit nog onder in de range." Van Ojik weerspreekt dat de kiesmannen unaniem voor een nullijn hebben gestemd. Hij zegt een eventueel akkoord uiteindelijk voor te leggen aan de zogeheten clustervertegenwoordigers. Daarvan zitten er tien in de Omgevingsraad Schiphol, namens elke start- en landingsbaan twee.

Bekijk bericht op "eenvandaag.avrotros.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Men geeft inderdaad zo op voorhand onderhandelingsruimte weg! Lijkt me niet slim.

Misschien moeten we de overheid maar eens aansprakelijk gaan stellen voor het in gevaar brengen van de gezondheid van 1.3 M inwoners?

Geplaatst door anoniem1

Waarom niet voor de nul lijn gaan. Welk argument kan van oiik nu hebben om de hinder nog verder te laten toenemen terwijl al vele afspraken uit verleden zijn en nog steeds worden geschonden. Stille vliegtuigen is onzin,weet van ojik ook. En dat zou dan pas in de toekomst zijn,zoals van ojik ook zelf zegt. Misschien in de toekomst dan nog eens kijken,als de vliegtuigen en de actuele vloot daadwerkelijk stiller zijn geworden.
Dat hij lager inzet als overheid zegt niks,,sector zet altijd veel te hoog in.
Jeroen verbeek mag wat mij betreft direct voorzitter worden. Dapper dat hij hiermee de publiciteit zoekt.

Geplaatst door Gerard

Stillere vliegtuigen die nóg vaker overkomen geven tóch meer hinder!
De toegepaste Lden maat klopt voor geen meter als het om hinder door vliegverkeer gaat. Het voorspelt helemaal niet hoeveel hinder door omwonenden door vliegverkeer wordt ervaren. De sector moet een gat in de lucht hebben gesprongen toen de overheid de Lden maat ging gebruiken om de overlast te berekenen. En een nog groter gat toen ze de 50/50 regel met de in feite onwetende omwonenden had afgesproken. De grootste dwaling van de omwonenden aller tijden! En nu zitten we met de gebakken peren, zo lijkt het.

Geplaatst door de Vries

Zwanenburg krijgt z'n nieuwe dorpshuis van het Schipholfonds, voor wat hoort wat zullen we maar zeggen...

Geplaatst door Jos

Schiphol voldoet niet aan het bestaande stelsel (handhavingspunten). Schiphol voldoet niet aan de nieuwe afspraken. En van Ojik begint alweer over verdere groei ???. Met als 'argument' dan hij een lager aantal heeft dan de sector. Tja, dan ben je wel een gemakkelijke speelbal voor de sector. Verblind door vermeende belangrijkheid omdat hij mag meepraten aan de AldersTafel.

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Wat een koehandel is dit toch. Schiphol wil de omwonenden herrie en stank verkopen en roept een getal waarvan ze weten dat dat het nooit zal worden, en vervolgens gaan de omwonenden ook een getal roepen dat al meer is dan ze willen weggeven! Uiteindelijk is Schiphol de winnaar en over 5 / 10 jaar doen ze dat spelletje opnieuw. Hetzelfde wordt nu bij Eindhoven Airport gedaan, door te roepen dat 100.000 vliegbewegingen een optie is (nu 43.000 st) en vervolgens komen ze op 55.000 st en doen ze over 5 / 10 jaar hetzelfde en komen ze op 70.000 st en uiteindelijk in 2040 op 100.000 st. Eerlijk gezegd de burger wil graag vliegen. Ook ergens gelezen dat de meeste liefhebbers van vliegen rondom een luchthaven wonen, Ik begrijp het niet meer!

Geplaatst door jan Griese uit Amstelveen

dhr van Ojik ging al van af 2007 nu en dan volstrekt op eigen houtje toezeggingen doen . In 2007 zou de Buitenv baan te veel vluchten gaan verwerken (De toen nog strenge Inspectie, liet al eind Mei 2007 weten: zou de baan in de laatste mnd van het gebruiksjaar sluiten, bij te veel vluchten

De Bewoners schreven dhr Alders en de haagse politici aan . Na veel energie en overleg met PvdA en Cu , in Kabinet Balkenende : Kabinet zou handhaven op 0,7 Lden dBA Bewoners namen dit nu in 2007 voor lief, dan moest de herrie het daaropvolgende jaar in 2008 zeker 0,7 dBa minder zijn . De bewonersbrief aan het Kabinet werd na een Hoorzitting Tweede Kamer , waar ca 13 onzer aanwezig waren opgesteld . De Bewoners brief werd mede ondertekend door de ook aanwezige Kees van Ojik. en savonds verzonden door destijds Vz VGP dhr Erwin von der Meer We hadden het accoord dus al in onze zak , Kabinet zat op de zelfde lijn: Handhaven op Max 0,7 dBA . Een week later was het Kameroverleg Bij begin vraagt Eurlings het woord: Voorzitter: Ik sprak zojuist dhr van Ojik : Hij is namens de Bewoners accoord met 2x versoepeling van de 2 Handhavingspunten 20 en 21 van de Buitenv baan .. We dachten dat we gek werden van woede ! Maar de ellende was geschied. Ook bij Uithoorn werd een Hhavingspunt versoepeld met 0,5 dBA . De woede nam later nog grotere proporties aan ; Het bleek dat hij in het geniep zijn eigen Zwanenburg Handhavingspunt 17 strenger had laten bijstellen met 2 dBA, en dat van Amsterdam West punt 18 ook met 2 dBa liet versoepelen , arme Adammers in West ! Wij noemden vroeger lieden die dat soort streken uithaalden : EEN GLUIPERD

Geplaatst door anoniem1

Van ojik moet weg,ik ben hier echt heel boos om en dat is niet de eerste keer.
Als zelfs gemeente Amsterdam gaat voor nul groei,dan ga je toch niet pleiten voor 25k extra,notabene namens de bewoners???
Hij zit er voor de sector,al heel erg lang. Het is een schijnvertoning. En dan af en toe publiciteit in met ferme uitspraken maar als puntje bij paatje komt altijd toegeven aan de wensen van de sector.

25k kan niet eens,is niet veilig en er is nog helemaal niks veranderd op veiligheids gebied op Schiphol. Het is te gek voor woorden.

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

GEEN VLIEGTUIGEN MEER OVER WOONWIJKEN

Amstelveen al 3 dagen 24 uur onder vuur, onleefbaar, echt walgelijk onmenselijk. GROEI SCHIPHOL IS MISDAAD.

Geplaatst door Fons uit Heiloo

Ik was al verbijsterd door de uitzending van Eenvandaag. Maar na gisteren (Luchtvaartdag 2018) waar het gestuntel van Van Ojik op het podium tenenkrommend was, doe ik een nog klemmender beroep op de kiesmannen. Laat Ojik vervangen door iemand die adequaat de onderhandelingen kan doen namens bewoners en niet de ruimte op voorhand weggeeft. Nu kan het nog!