Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersvisie voor Schiphol op lange termijn.

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2000 
|
 toekomstluchtvaart.nl 
HvS_logo_WTL.png

De politiek laat sluipende volumegroei van Schiphol toe en het bedrijfsleven streeft naar ongebreidelde volumegroei boven 500 duizend vliegtuigbewegingen. Het Aldersakkoord met handhaving van alle afgesproken maxima en grenzen spaart daarentegen de leefomgeving en het klimaat. Tegelijk kan Schiphol met slim beleid dezelfde economische voordelen opleveren als bij voortgaande volumegroei.

De luchtvaartsector is bezig een sluipende groei van Schiphol door te drukken. De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol houdt strikt vast aan de afspraken in het Aldersakkoord en wijst op de noodzaak om nu snel de uitplaatsing van leisurevluchten mogelijk te maken. De politiek is weliswaar voorstander van "duurzame groei", maar heeft geen duidelijke visie op de ontwikkeling van Schiphol op lange termijn. Alle beleidsstukken gaan niet verder dan 2021. Dat verzwakt de positie van de overheid in dit lastige dossier.

De werkgevers in de Omgevingsraad (VNO-CNV) hebben wel een duidelijke visie voor de lange termijn gegeven: hervatting van de ongebreidelde groei van de afgelopen dertig jaar. Maar dan wel met voorbijzien aan de desastreuze gevolgen voor leefomgeving en klimaat. Zij vinden zelfs dat verdubbeling van het aantal vluchten op den duur niet meer zal voldoen als "Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld" moet worden, zoals hun brochure vermeldt. Dat willen ze realiseren door meer van hetzelfde te doen, namelijk opnieuw het transfermodel inzetten.

Het wordt hoog tijd dat de bewoners op basis van een gemeenschappelijke visie de politiek er van overtuigen dat Schiphol na 2021 een heel andere koers moet varen. Met handhaving van de overeengekomen maxima uit het ongewijzigde Aldersakkoord. Die visie krijgt meer overtuigingskracht als we aantonen dat Schiphol op die koers ongeveer dezelfde economische voordelen kan behalen als met het "knooppuntalternatief" van de werkgevers. Maar dan met een geleidelijk lagere druk op de leefomgeving en het klimaat. Een kwestie van slim, selectief beleid.

De WTL heeft op grond van onderzoek geconstateerd dat dit praktisch mogelijk is. Voorwaarde is dat de politiek de focus op sluipende volumegroei verschuift naar een focus op bereikbaarheid en snelle modernisering van de luchtvloot.

Lees deze bewonersvisie "Nieuw elan voor Schiphol" hier .

Bekijk bericht op "toekomstluchtvaart.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ruud

"Het Aldersakkoord met handhaving van alle afgesproken maxima en grenzen spaart daarentegen de leefomgeving en het klimaat."

Het Aldersakkoord is eem compromis waarin de nodige groei voor de sector zit. Kom eens kijken in bijvoorbeeld Lijnden, Aalsmeer, Amstelveen of delen van Amsterdam. En wat te denken van bijvoorbeeld de nachtvlucthen in Castricum en problemen in andere gemeenten,
Dan kun je toch echt niet zeggen dat de leefomgeving gespaard wordt. Integendeel: bij 500.000 vluchten is de leefomgeving voor grote groepen bewoners verpest. En dat gaat echt niet wezenlijk verbeteren inidien vliegtuigen gemiddeld wat stiller worden.Geplaatst door de Vries

Mee eens Ruud! Men doet net voorkomen alsof het na 2020 te erg wordt. Dat is het NU al!

Geplaatst door anoniem

heb al eerder gezegd,al werd dat niet door iedereen begrepen, dat de economische meerwaarde van extra groei steeds kleiner word. Het is niet het network dat groter word, het is vooral het network wat breeder word. Meer vluchten naar meer dezelfde bestemmingen. Dze groei geeft niet de economische meerwaarde van het netwerk (dat al twijfel achtig is om mee te beginnen) want het netwerk dat is er al. Niet alleen word de economische waarde van elke extra 100k vluchten steeds kleiner, de overlast van elke 100k vluchten word aan de andere kant ook exponentieel groter, doordat er steeds meer gevlogen zal moeten worden op routes en manieren die veel overlast opleveren (laag aanvliegen, meer gebruik routes over dicht bevolkt gebied)

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. U doelt zeker op de wet van het afnemend grensnut? De eerste wet van Gnossen die elke middelbare scholier heeft moeten leren (althans in mijn tijd). Maar het gaat helemaal niet om de economische meerwaarde, het gaat om de luchtvaartsector zelf die deze hype met alle mogelijke middelen in stand wil houden, om er zelf beter van te worden. De geschiedenis herhaalt zich. Denk aan de tabaksindustrie, die talloze onderzoeken heeft gefinancierd waaruit bleek dat roken niet ongezond was. Nu is het de fossiele industrie die talloze "wetenschappers" financieren om te bewijzen dat de opwarming van de aarde een fabel is. Maar gelukkig begint men die strijd toch te verliezen. Alhoewel uit de documentaire "De Klimaatontkenners," die nog op uitzending gemist bekeken kan worden http://www.npo.nl/2doc/10-10-2016/VARA_101381267 , gebleken is dat er nog wel het een en ander moet gebeuren. En nu is het de luchtvaartsector die zichzelf tot banenmotor en motor van de economie uitroept. Maar daar begint nu ook voorzichtig aan getornd te worden.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Ruud en De Vries; lees voor "gespaard" "worden niet nog meer belast", want dat is bedoeld.
Vergelijk het met "stillere" vliegtuigen. Dat moet eigenlijk zijn: minder lawaaierige vliegtuigen.

Geplaatst door Ruud

@Jaap. Ook niet nog meer belast geeft de situatie voor bewoners niet goed weer. Bewoners worden door het AldersAkkoord meer belast. Dit is cruciaal. Omdat de sector het AldersAkkoord verder wil oprekken (ondermeer vierde baanregel en interpretatie 50/50 regel) en steeds roept dat er zoveel hinderbeperking is gerealiseerd ontstaat langzamerhand het beeld dat de bewoners de grote winnaars zijn met het AldersAkkoord en dat de sector onterecht beperkt wordt. De realiteit is echter dat het AldersAkkoord nu al pijn doet voor veel bewoners.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Ruud. Ik begrijp uw reactie niet helemaal. U schrijft enerzijds dat bewoners door het Alders Akkoord meer worden belast, maar anderzijds dat dat komt omdat de sector het Alders Akkoord wil oprekken. Dan zou ik zeggen dat het Alders Akkoord kennelijk de sector in zijn groei belemmert, en dus de omwonenden tegen meer herrie beschermt, en dat dus de sector de oorzaak van meer herrie is. Niet het akkoord. Waar maak ik volgens u de denkfout?
Dat de overlast nu al ontoelaatbaar is, is voor mij geen punt van discussie; helemaal mee eens.

Geplaatst door Ruud

@Jaap

Mijn opmerking is dat zonder oprekking de bewoners als zwaar belast worden met het AldersAkkoord. De Omdat in mijn post slaat niet op de voorgaande zin, maar op de zin die volgt.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Ruud. Maar daar ben ik het volledig mee eens.

Geplaatst door anoniem

Snap werkelijk waar niet dat er nog bewoners zijn die afspraken maken met Schiphol. Er waren 2 zeer duidelijke afspraken, 1 omtrent het aantal nachtvluchten naar 29k en de andere een max van 500k tot 2020. Nu komt Schiphol de eerste afspraak simpel weg niet na?? En van de tweede afspraak zegt de staats secretaries nu:die afspraak die telt niet.
Wat heeft het in hemelsnaam nog voor zin om afspraken te maken met Schiphol? De afspraken zijn pure schijn,volledig nep!

Het idee dat men toch blijft deelnemen om zo invloed te houden is ook volledig onzin. Men heeft totaal geen invloed,dat moet nu toch wel bij iedereen duidelijk zijn? Afspraken tellen simpel weg niet als het Schiphol zo uit komt. Door deel te blijven nemen aan het overleg waar men slechts schijn invloed heeft,en geen werkelijke invloed maakt juist dat we geen invloed blijven behouden!! Massaal opstappen als signaal dat het anders moet is de enige oplossing.
Zitten blijven is meewerken aan het huidige systeem waarin de bewoners keer op keer het nakijken hebben,

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. Maar dan maak je het de luchtvaartsector nog makkelijker.

Geplaatst door anoniem

Nee dat denk ik niet. Er wordt over de bewoners heengelopen, omdat ze over zich heen laten lopen. Nu weer om de tafel gaan zitten voor weer een nieuwe afspraak?
wat een onzin, er was al een afspraak, er was een compromise en nu krijgen de bewoners hun deel van het compromise (minder nachtvlucten en 500k limiet) niet meer. De luchtvaart behoud echter wel hun deel van het compromis (nieuwe geluids stelsen met afschaffing handhavings punten en ruimere regels voor het gebruik van 4 banen)

Nu de bewoners hun deel van het compromis niet krijgen omdat Schiphol het niet naakomt,vervalt eigelijk de hele afspraak en moeten we terug naar de oude regels voor gebruik 4 banen en het oude handhavings stelsel. Maar nee, in plaats daarvan verder praten voor een nieuw compromis? Houd toch op met die onzin, werkelijk waar.
De zaak op scherp zetten is de enige optie, er is namelijk helemaal niks te verliezen voor de bewoners!!! Als je dat eenmaal door hebt, dat er voor de bewoners niks te verliezen is in het overleg met Schiphol, dan word opstappen misschien wat makkelijker.

Geplaatst door anoniem

ok we spreken af 500k tot 2020. Men brengt het als een compromi maar het is gewoon de groei die Schiphol berekent heeft tot 2020.
"o wacht, we hebben onze groei te laag ingeschat,we denken nu 600k nodig te hebben tot 2020"
"Gelukkig is dat is geen problem, we vertellen de bewoners gewoon dat we ondanks onze eerdere afspraak van 500k toch maar tot 700k gaan groeien in 2020, en dan kunnen we 600k als compromis aanbieden, lol ha ha"

Echt hier zijn geen woorden voor.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het Aldersakkoord heeft twee regels die bepalend zijn voor toekomstig Schiphol: de 50/50-regel en het maximum aantal vluchten voor gelijktijdig gebruik van vier banen (80 per dag). De 50/50-regel is een sluis die de groei van Schiphol openzet als de geluidsinnovatie voortschrijdt. Het CPB schat het maximum niet op 600k, maar op 875k. Minder herrie per passage, nooit meer momenten zonder vliegtuiglawaai in de regio. Nog veel meer ultrafijn stof nabij de luchthaven, maar vast wel binnen de normen. Het aantal passagiers: 60 miljoen van en naar Nederland (waar Schiphol voor bedoeld is) en 50 miljoen mensen die alleen maar passeren en misschien in het voorbijgaan iets in een winkeltje kopen. Daar strijden we momenteel tegen. Zeker weten dat 500k eigenlijk al veel te veel is, maar het is helaas een gepasseerd station. Trouwens, met de oude regeling zit je ook al op 480k.

De regel voor gebruik van vier banen in het oorspronkelijke Aldersakkoord kent een maximum rond 500k. Kabinet en Tweede Kamer hebben dit akkoord in dank aanvaard en in de wet opgenomen, maar konden niet wachten om de echte rem op de groei er meteen af te halen. Een motie van een partij waar werkgevers op stemmen die Schiphol willen verdubbelen, werd kamerbreed aangenomen: het kabinet wordt gemachtigd om deze grens van 80 per dag naar believen op te rekken. De bewoners dachten 'n één en ondeelbaar akkoord te hebben gesloten, maar dan hebben ze buiten de waard gerekend. Dat is dus de politieke "mind set" van dit moment.

Toch geven de meeste partijen aan dat ze (ook) rekening willen houden met de leefomgeving, maar meestal is dat een secundair belang. Klimaat wordt nog zelden genoemd, hoewel het vliegverkeer op Schiphol met fossiele kerosine nu al de opwarming van twee kolencentrales vertegenwoordigt en als je de vliegtuigstrepen etc. meerekent twee keer zoveel. Wij hopen dat ooit tot de politiek doordringt dat verdubbeling van Schiphol voor de economie volstrekt onnodig is en voor leefomgeving en klimaat een wel heel slecht idee. En dat politieke partijen dat dan ook in luchtvaartbeleid willen vertalen, want alleen aan mooie woorden heb je niets.
We hopen dat een begin kan worden gemaakt voor een verschuiving in die mind set als een planbureau de politiek voorrekent dat met 500k de vraag van een twee keer zo grote thuismarkt (waar Schiphol dus voor bedoeld is) zo nodig gemakkelijk op Schiphol verwerkt kan worden, met nog meer verbindingen met de wereld. Niet dat we dit willen, maar omdat je kunt aantonen het huidige economische argument voor groei van luchtverkeer van geen kant deugt. Als luchtverkeer niet meer toeneemt kan de innovatie tot echte vermindering van geluidhinder leiden en tot echte reductie van broeikasgassen.

Daarom zouden de bewoners massaal om een dergelijk onderzoek moeten vragen, zelfs als ze al moeite met de huidige situatie hebben.

Geplaatst door anoniem

Nog één keer;
Bewonersvertegenwoordigers hebben vorig jaar januari zitten slapen bij het tekenen van het gereviseerde Aldersakkoord.
Onder het mom van als we hiermee niet akkoord gaan geven we Schiphol de vrije hand en
wordt onbeperkte groei mogelijk gemaakt dus laten we maar tekenen bij het kruisje.
Punt 10 van dit flutakkoord zegt:
"De hinderbeperking die gerealiseerd is tot het moment waarop de 500.000 bereikt wordt, mag door de sector gebruikt worden voor volumegroei. De hinderbeperking die na het bereiken van de volumegrens van 500.000 bewegingen gerealiseerd wordt, wordt gedeeld tussen de omgeving en de sector".
Het hangt er alleen nu nog maar vanaf in hoeverre de 20% hinderbeperking, welke de sector claimt tot op de dag van vandaag, een juiste berekening is gebleken.
Ben benieuwd welk onafhankelijk bureau (als die bestaat) dit gaat berekenen.
De hinderbeperkende effecten kunnen alleen middels computerprogramma's door deze
bureaus worden berekend m.b.v. de data die o.a. Schiphol en het NLR aanleveren.
Dit kan niet door anderen gecontroleerd worden want aan buitenstaanders (lees bewonersvertegenwoordigers) worden dit computerprogramma plus data niet beschikbaar
gesteld.
Het woord "sjoemelen" met cijfers is de afgelopen maanden al diverse keren gebruikt maar
de berekeningen die dit staven blijven achterwege.
Alleen een "echt" onafhankelijke instantie zou hier de enige oplossing zijn maar dit laat
de sector uiteraard niet gebeuren.
Conclusie: stop het verzet, verhuis, de belangen zijn te groot.
Het is echt vechten tegen de bierkaai.


Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Het probleem van de democratie in dit land is te vertalen in: je mag meepraten, meedenken, mee ontwerpen, maar de elite heeft het laatste woord. Ook in de infrastructurele projecten als asfalt zie je dat duidelijk. Burgerinitiatieven van nota bene verkeerskundigen en deskundigen bij de overheid worden door diezelfde overheid naast zich neergelegd. Uiteindelijk komt het altijd uit op het voorkeurstracé of voorkeursinpassing van de overheid. Beroepsschriften bij de RvS worden steevast als "betoog faalt" verworpen. En zo beschermt diezelfde overheid zich tegen de invloed van de burger. Schiphol is niet anders. Neem de democratie onder de (paarse) kabinetten Kok. Ja, Schiphol, heer Cerfontaine, u mag keihard groeien, wanneer u wel keihard de omgeving spaart. Ik denk dat men het resultaat hiervan in Spaarnewoude/Halfweg/ Amstelveen, Aalsmeer e.o. inmiddels wel kent.
De nieuwe slag om Schiphol's groei is weer meer van hetzelfde. Eerst hadden we CROS, Alders Tafel, nu weer Omgevingsraad. Voor de Bühne lijkt het koek en ei. Maar I&M en Schiphol met de groeifanaat Nijhuis (business as usual heet dat) bepalen de uitkomst onder het motto van toegevoegde waarde voor land's welzijn. Stillere en "schonere slaolie" vliegtuigen, glijvluchten, nieuwe aan/uitvliegroutes zijn lokaasjes die we al een decennium lang toegeworpen krijgen. Den Haag als 70% aandeelhouder vindt het prima, immers Schiphol's groei dient het algemeen belang en spekt de schatkist.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Ach ja vliegen is de nationale trots, zolang iedereen maar voor twee tientjes naar barcelona kan vliegen mag heel de luchtvaart zwaar gesubsidieerd worden en een hele hoop vervuiling en herrie over ons heen storten. Over 10 jaar zal echter de luchtvaart bekend staan zoals de asbest nu.