Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersorganisaties schrijven brandbrief aan minister: Minder vluchten meer overlast voor duizenden

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 244 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Door Annet van Aarsen

Vier bewonersorganisaties tegen Schipholoverlast hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een brandbrief geschreven. Schiphol moet van de minister krimpen, schrijven ze, maar grote groepen omwonenden plukken daar niet de vruchten van: niet eerlijk.
Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder voor de regio Rijn- en Bollenstreek, Platform Vlieghinder Kennemerland, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem en SOS Zaanstreek vrezen dat de overlast van Schiphol in de toekomst nog schever wordt verdeeld dan nu het geval is. Zij vertegenwoordigen bewoners die in het verlengde van de Kaagbaan en de Polderbaan wonen, die als primaire banen zijn aangewezen.

De bewonersorganisaties wijzen onder andere naar een recent rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): de Staat van Schiphol 2021. Daarin staat dat de luchtverkeersleiding in 2021 - een jaar dat er nog steeds vanwege de coronacrisis minder werd gevlogen - 60 procent van de vluchten via de Kaagbaan en de Polderbaan kon afhandelen. Voor de coronacrisis was dat 54 procent.

Ongerust
,,De grafieken van ILT laten het duidelijk zien: als er minder wordt gevlogen, pakt de verdeling over de banen nog slechter uit, nog oneerlijker. Dat maakt dat wij zo ongerust zijn over de toekomst’’, zegt Jan Edens van de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder. ,,Een klassiek voorbeeld van verdeel en heers. Als we in Nederland besluiten tot krimp van het aantal vluchten, dan moeten we de lasten en lusten eerlijk verdelen’’, vindt hij. ,,Het kan niet zo zijn dat de ene bewoner meer rechten heeft dan de ander. Het gaat om honderdduizenden mensen.’’

Vier bewonersorganisaties tegen Schipholoverlast hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een brandbrief geschreven. Schiphol moet van de minister krimpen, schrijven ze, maar grote groepen omwonenden plukken daar niet de vruchten van: niet eerlijk.
Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder voor de regio Rijn- en Bollenstreek, Platform Vlieghinder Kennemerland, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem en SOS Zaanstreek vrezen dat de overlast van Schiphol in de toekomst nog schever wordt verdeeld dan nu het geval is. Zij vertegenwoordigen bewoners die in het verlengde van de Kaagbaan en de Polderbaan wonen, die als primaire banen zijn aangewezen.

De bewonersorganisaties wijzen onder andere naar een recent rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): de Staat van Schiphol 2021. Daarin staat dat de luchtverkeersleiding in 2021 - een jaar dat er nog steeds vanwege de coronacrisis minder werd gevlogen - 60 procent van de vluchten via de Kaagbaan en de Polderbaan kon afhandelen. Voor de coronacrisis was dat 54 procent.

Ongerust
,,De grafieken van ILT ( zie hier) laten het duidelijk zien: als er minder wordt gevlogen, pakt de verdeling over de banen nog slechter uit, nog oneerlijker. Dat maakt dat wij zo ongerust zijn over de toekomst’’, zegt Jan Edens van de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder. ,,Een klassiek voorbeeld van verdeel en heers. Als we in Nederland besluiten tot krimp van het aantal vluchten, dan moeten we de lasten en lusten eerlijk verdelen’’, vindt hij. ,,Het kan niet zo zijn dat de ene bewoner meer rechten heeft dan de ander. Het gaat om honderdduizenden mensen.’’

De brief van de bewonersorganisaties komt net voordat donderdag in de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat de hoofdlijnenbrief van minister Harbers op de agenda staat, waarin hij de krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar aankondigt voor een periode van vijf jaar. ,,Een lager aantal vluchten betekent minder geluid en minder emissies van stoffen. Hierdoor zal de totale geluidbelasting in de omgeving van de luchthaven dalen’’, schreef Harbers. ,,Maar dit betekent niet dat elk deel van de omgeving er (in gelijke mate) op vooruit gaat.’’

,,Er is geen sprake van een redelijke afweging van de belangen’’, constateert Edens. ,,Minister, hoe kunt u dit nu doen?’’

De bewonersorganisaties dringen er bij de Harbers óók op aan om een einde te maken aan het onnodig over grote afstand laag vliegen (level flight), waarbij vliegtuigen ruim voordat de eindnadering ingezet wordt, al tot 600 meter is gedaald. ,,Wij constateren dat dit level flight bij het merendeel van alle vliegbewegingen richting Kaagbaan boven de Bollenstreek gebeurt. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de Polderbaan in de regio Kennemerland’’, schrijven ze. ,,Vliegtuigen kunnen veilig de continous descend approach (CDA) uitvoeren waarbij continu vanaf grote hoogte naar de luchthaven gedaald wordt.’’ Minder herrie, minder uitstoot, aldus Edens. ,,We hebben er vaak om gevraagd. Het kan, maar het gebeurt niet. Dat maakt veel mensen boos.’’

Tegengas
Naast de brief aan Harbers hebben de organisaties brieven gestuurd naar plaatselijke colleges van B&W. Edens schreef bijvoorbeeld aan Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Teylingen en Noordwijk: ,,Wij voorzien dat indien ‘niet adequaat tegengas’ wordt gegeven, de voornemens van de minister tot gevolg zullen hebben dat de positieve effecten van een krimp van het aantal vliegbewegingen (minder geluid- en emissieoverlast) niet aan onze regio ten goede zullen komen. Erger nog, er kan zelfs sprake zijn van een toename van de overlast.’’

,,De Amsterdamse regio heeft de lobby beter op regel’’, constateert Edens. ,,Daarom trekken we nu ook bij de gemeenten in onze regio’s aan de bel: als je niks doet wordt er over je heen gelopen. Nou ja, over je heen gevlogen dus.’’

Meten
Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol geeft de organisaties gelijk. ,,Minder vluchten is in mijn ogen om allerlei redenen beter. Maar op het gebied van geluidshinder zie je dat er sprake is van een onevenredige verdeling’’, zegt hij. Hij pleit onder meer voor een ander systeem om de mate van overlast te bepalen. Nu worden er rekenkundige modellen gebruikt. ,,We moeten toe naar een systeem waarbij de overlast gemeten wordt. Vliegtuiggeluid wordt altijd gebagatelliseerd omdat het niet gemeten wordt maar berekend. Van een gemiddelde heb je - nogal logisch - minder last.’’">


De brief van de bewonersorganisaties komt net voordat donderdag in de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat de hoofdlijnenbrief van minister Harbers op de agenda staat, waarin hij de krimp van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar aankondigt voor een periode van vijf jaar. ,,Een lager aantal vluchten betekent minder geluid en minder emissies van stoffen. Hierdoor zal de totale geluidbelasting in de omgeving van de luchthaven dalen’’, schreef Harbers. ,,Maar dit betekent niet dat elk deel van de omgeving er (in gelijke mate) op vooruit gaat.’’

,,Er is geen sprake van een redelijke afweging van de belangen’’, constateert Edens. ,,Minister, hoe kunt u dit nu doen?’’

De bewonersorganisaties dringen er bij de Harbers óók op aan om een einde te maken aan het onnodig over grote afstand laag vliegen (level flight), waarbij vliegtuigen ruim voordat de eindnadering ingezet wordt, al tot 600 meter is gedaald. ,,Wij constateren dat dit level flight bij het merendeel van alle vliegbewegingen richting Kaagbaan boven de Bollenstreek gebeurt. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de Polderbaan in de regio Kennemerland’’, schrijven ze. ,,Vliegtuigen kunnen veilig de continous descend approach (CDA) uitvoeren waarbij continu vanaf grote hoogte naar de luchthaven gedaald wordt.’’ Minder herrie, minder uitstoot, aldus Edens. ,,We hebben er vaak om gevraagd. Het kan, maar het gebeurt niet. Dat maakt veel mensen boos.’’

Tegengas
Naast de brief aan Harbers hebben de organisaties brieven gestuurd naar plaatselijke colleges van B&W. Edens schreef bijvoorbeeld aan Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Teylingen en Noordwijk: ,,Wij voorzien dat indien ‘niet adequaat tegengas’ wordt gegeven, de voornemens van de minister tot gevolg zullen hebben dat de positieve effecten van een krimp van het aantal vliegbewegingen (minder geluid- en emissieoverlast) niet aan onze regio ten goede zullen komen. Erger nog, er kan zelfs sprake zijn van een toename van de overlast.’’

,,De Amsterdamse regio heeft de lobby beter op regel’’, constateert Edens. ,,Daarom trekken we nu ook bij de gemeenten in onze regio’s aan de bel: als je niks doet wordt er over je heen gelopen. Nou ja, over je heen gevlogen dus.’’

Meten
Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol geeft de organisaties gelijk. ,,Minder vluchten is in mijn ogen om allerlei redenen beter. Maar op het gebied van geluidshinder zie je dat er sprake is van een onevenredige verdeling’’, zegt hij. Hij pleit onder meer voor een ander systeem om de mate van overlast te bepalen. Nu worden er rekenkundige modellen gebruikt. ,,We moeten toe naar een systeem waarbij de overlast gemeten wordt. Vliegtuiggeluid wordt altijd gebagatelliseerd omdat het niet gemeten wordt maar berekend. Van een gemiddelde heb je - nogal logisch - minder last.’’

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Er klopt helemaal geen donder van de handelswijze van kabinet met I&W en Schiphol en KLM. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest. Naast het niet werken met echte metingen ligt de zaak nog anders: namelijk in de ontwikkeling van de geluidsmaten, die tot veel te hoge normen voor de luchtvaart heeft geleid. Vervolgens in het volledig om zeep helpen van elke vorm van effectieve handhaving, om het ‘netwerk’ niet nadelig te beinvloeden.

Velen omwonenden van Kaag- en Polderbaan staat ook nog te wachten de idiote concentratie van vluchten over wat men wel eens ‘groene vliegpaden’ noemt. Deze criminele handelswijze wordt niet eens in de media genoemd, laat staat bestreden!

Hoe kan dit allemaal? Ik leg het u in detail uit in mijn nieuwe Crash Course op Twitter (volg: BobVanmarlen). Niet als roeptoeteraar, maar wel als burgerwetenschapper, die zaken heeft nagerekend!

Geplaatst door Edwin uit Heiloo

Meneer van Marlen,

Heeft u enig idee wanneer en of er meer bekend wordt wat de geografische locatie(s) worden van de groene naderingsbuizen? Tot nu toe blijft het angstvallig stil rondom de herindeling.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Edwin uit Heiloo:

Onderdeel van de struisvogelpolitiek is het zwijgen over het Project Luchtruimherziening waarbinnen een vierde fix (naderingsroute) en de "hoogfrequente lage naderingsbuizen" thans voor I&W worden uitgewerkt. Vanuit sector en I&W dreigt dus een rampscenario!

Maar tegelijkertijd blijkt het Ministerie voor LNV - "het stikstofministerie" - zeer tegen de zin van I&W een opmerkelijk standpunt in te nemen: SLUITING VAN DE POLDERBAAN!

Reden voor I&W om - uit de pot van 100 miljoen voor consultants en 60 miljoen voor juristen - een bedrag vrij te maken voor adviesbureau PWC e.a. waarmee dit moet worden voorkomen om de uitzonderingspositie van de luchtvaart (!) enigszins in stand te houden. Enigszins, want aan een krimpscenario lijkt niet langer te ontkomen, zo blijkt uit hun rapportage.

Het valt op dat in de reguliere media deze "baanbrekende ontwikkeling" tot nu toe wordt verzwegen dus bij deze dan maar............

Lees hieromternt de samenvatting van het rapport dat via de volgende link is te downloaden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/24/b01-eindrapport-impactanalyse-verlaging-activiteitenniveau-schiphol