Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersgroep: Hinderplan Schiphol is de boel belazeren

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 975 
|
 NHD 
Bewonersgroep: Hinderplan Schiphol is de boel belazeren

De boel belazeren: Matt Poelmans van Bewoners Omgeving Schiphol gebruikt stevige woorden om het hinderreductieplan van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland te kwalificeren.

De belangengroep keurt ’Minder Hinder Schiphol’ opnieuw af. Ze vindt dat de vliegoverlast van de luchthaven alleen kan verminderen door te schrappen in het aantal vluchten: van de 500.000 naar maximaal 400.000. Aanleiding is de brief die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vorige week naar de Tweede Kamer stuurde over het hinderreductieplan van de luchthaven en de luchtverkeersleiding. Een onderzoeksbureau had het plan beoordeeld.
,,To70 concludeert in haar rapportage dat de maatregelen in het hinderreductieplan goed aansluiten bij de klachten, de ervaren hinder en de suggesties en voorstellen voor hinderbeperking die vanuit de omgeving van de luchthaven zijn gedaan’’, schrijft Harbers. Maar ook: ,,To70 stelt vast dat veel van de maatregelen in het plan zijn gericht op meer gebruik van de preferente banen (Polderbaan en Kaagbaan).’’

Pijnpunt


En daar zit het pijnpunt. Voor de omwonenden van deze primaire banen neemt de vlieghinder alleen maar toe. Maar Schiphol en LVNL zeggen dat er in de omgeving van de twee preferente banen minder mensen wonen. Gebruik van de Polderbaan en de Kaagbaan betekent in die visie: minder hinder.

Plusjes


,,De maatregelen in Minder Hinder Schiphol leveren een paar plusjes op voor niet-preferente banen. Maar het onderzoeksbureau zet vervolgens geen minnetjes bij de twee banen waar de overlast juist toeneemt’’, oordeelt Poelmans. ,,Er zijn geen andere woorden voor: dit is de zaak belazeren. Ik hoop niet dat de Kamer daar intrapt.’’
Overigens schetst minister Harbers de bezwaren ook: ,,Omwonenden van de primaire banen (Polderbaan en Kaagbaan) geven aan dat de grens is bereikt van hetgeen mag worden verwacht dat zij aan geluidbelasting mogen dragen

Download het gehele artikel 'Bewonersgroep: Hinderplan Schiphol is de boel belazeren'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rien van der Laan uit Kudelstaart

Polderbaan en Kaagbaan zijn niet voor niets primaire banen dus is het logisch dat deze optimaal gebruikt worden. Dat de heer Poelmans dit slecht uitkomt in Oegstgeest is evident. Hij suggereert hiermee dat het verkeer beter verdeeld kan worden over alle banen. Secundaire banen waar woonkernen veel dichter bij Schiphol gelegen zijn dan Oegstgeest. Ook hier dus weer het bekende NIMBY denken van notabene de bewonerswoordvoerder.

Geplaatst door J. A. van Dijk uit Heiloo

Het artikel benoemt hier terecht dat er geheel voorbij gegaan wordt aan het feit dat dat er in de gebieden waarover gesproken wordt, vaak tot op grote afstand (40km of verder) van deze "preferente" banen , - in ieder geval buiten de geluidscontourgrenzen (en dit is niet toevallig), dag en nacht zeer laag - overdag rond 600m, gevlogen wordt, vaak met een grote omweg (eerst voorbij Schiphol langs de kust naar Alkmaar vliegen en dan weer terug), oftewel net zo laag of lager dan over de woonkernen rondom Schiphol. Met andere woorden: het is nu marginaal stiller direct rondom Schiphol, en de herrie en overlast is enorm toegenomen in de buitengebieden, waar de bewoners - overigens zonder inspraak deze overlast geheel voor hun rekening mogen nemen.

In plaats van het onderliggende probleem aan te pakken - namelijk de overdaad aan geluid- en milieu-overlast, veroorzaakt door een lage-marge/verlieslijdende industrie die alleen door overheidsingrijpen kan overleven en waarvan het decennia oude mantra "goed voor de economie" allang achterhaald is - , wordt het dus simpelweg verplaatst naar een andere groep landgenoten, zodat het hele proces van verzet opnieuw van voren af aan kan beginnen, en Schiphol/KLM weer een aantal jaren voort kunnen. En dat in een tijd waarin de premier de mond vol heeft van "action, action action" in de context van klimaat, en men in alle serieusheid gevraagd wordt de kachel ajb 2 graden lager zetten...

Maar goed, als ondanks alle overlast en lage opbrengst een meerderheid van NL ervan overtuigd blijft dat het belangrijk is om een megalomaan luchtbusstation voor overstappers te handhaven, dan is het niet meer dan terecht om het "genot" van de daarbij horende overlast gelijk over alle bewoners van dit land te verdelen en niet af te wentelen op een deel daarvan die er niet om gevraagd hebben en vaak bewust niet in de nabijheid van Schiphol zijn gaan wonen.

En dan het magische getal 500,000 vluchten: ....delen door 365, delen door 24, delen door 60= 0.95, oftewel, nagenoeg elke minuut, 24h per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar stijgt of landt er een vliegtuig op Schiphol; absurd en onnodig voor een van de kleinste en dichtstbevolkte landen ter wereld.


Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@ van Dijk. Mee eens dat krimp van Schiphol de beste oplossing is . Het is echter niet zo dat in het 'buitengebied' lager wordt gevlogen dan in de woonkernen rondom Schiphol. Zo zitten de toestellen in Aalsmeer , Amstelveen en Buitenveldert op 200 meter en lager. Dit is ook de reden waarom er een onderscheid is tussen primaire en secundaire banen. De overlast bij de primaire banen is groot, bij de secundaire banen is die nog groter (ondanks het relatief lagere aantallen vluchten).

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

Ik zie bij de inleiding van Vlieghinder en de opmerkingen van Poelmans toch een wat verkeerd beeld van wat er aan de hand is. De groei van Schiphol is vooral terecht gekomen op de secundaire banen en meer dan verwacht. Daarmee geenszins zeggend dat er ook geen problemen zijn met de hinder bij de primaire banen. Het plan minder hinder van Schiphol is een reactie op het vaker inzetten van de secundaire banen dan verwacht. Je zou kunnen zeggen dat een verschuiving van primair naar secundair wordt gecorrigeerd. En er zijn goede redenen voor het onderscheid tussen primair en secundair. Bij secundair zijn de woonkernen veel dichter op de baan waardoor een vlucht veel meer hinder geeft. Is het plan van Schiphol daarmee een goede oplossing. Nee, zowel primair als secundair zijn gebaat bij minder vluchten en meer rustperioden. Wat bijschaven aan de verdeling is niet de oplossing. Jammer dat Poelmans zich richt op de verkeerde zaken (de verdeling met daarbij alleen oog voor de primaire banen) en niet op de kern van het probleem.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Het hele begrip primaire en secundaire banen is eigenlijk volstrekt achterhaald. Door de enorme groei van het aantal vluchten op Schiphol worden zowel de primaire als de secundaire banen veelvuldig ingezet. Daarnaast is er zoveel woningbouw gepleegd (en zijn er nog veel extra woningen gepland) dat er in de randstad geen "minder dicht bevolkte gebieden" meer bestaan. Daarmee vervalt de justificereing voor het onderscheid tussen primaire en secundaire banen. Alle banen geven inmiddels heel veel overlast aan enorm veel mensen. Het idee dat er in het dichtst bevolkte gebied van het dichtst bevolkte landje in Europa minder dicht bevolkte gebieden zouden zijn is een farce; een papieren werkelijkheid. Het plaatje op "vliegherrie.nl" illustreert de werkelijkheid, de hele randstad ligt onder een deken van geluis; de soms schrijnende verhalen spreken boekdelen. Alle gehinderden worden belazerd! Mijn waardering voor iedereen, inclusief Matt Poelmans, die zich, op welke manier dan ook, inzet hier iets aan te doen. Bundeling van krachten is een absolute noodzaak!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Het hele begrip primaire en secundaire banen is eigenlijk volstrekt achterhaald. Door de enorme groei van het aantal vluchten op Schiphol worden zowel de primaire als de secundaire banen veelvuldig ingezet. Daarnaast is er zoveel woningbouw gepleegd (en zijn er nog veel extra woningen gepland) dat er in de randstad geen "minder dicht bevolkte gebieden" meer bestaan. Daarmee vervalt de justificereing voor het onderscheid tussen primaire en secundaire banen. Alle banen geven inmiddels heel veel overlast aan enorm veel mensen. Het idee dat er in het dichtst bevolkte gebied van het dichtst bevolkte landje in Europa minder dicht bevolkte gebieden zouden zijn is een farce; een papieren werkelijkheid. Het plaatje op "vliegherrie.nl" illustreert de werkelijkheid, de hele randstad ligt onder een deken van geluid; de soms schrijnende verhalen spreken boekdelen. Alle gehinderden worden belazerd! Mijn waardering voor iedereen, inclusief Matt Poelmans, die zich, op welke manier dan ook, inzet hier iets aan te doen. Bundeling van krachten is een absolute noodzaak!

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Ed. Wat een bullshit verhaal. Ja, de Randstad is niet onbewoond. Maar er is een groot verschil in bebouwing en dichtheid bij de baan tussen de primaire en secundaire banen. Deze reden voor het afgesproken preferentieel baangebruik is nog steeds actueel. Indien het onderscheid tussen primaire en secundaire banen zou verdwijnen dan zou een omwonende bij de secundaire baan veel slechter af zijn dan bij de primaire baan. Dus geen enkele waardering voor Poelmans die zijn hinder (die er wel degelijk is) probeert te verschuiven naar secundaire banen die nu al slechter af zijn. Hij misbruikt ook nog eens zijn positie bewonerswoordvoerder door alleen voor zijn eigen belang te pleiten.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Beste Robbert, u mag het uiteraard inhoudelijk, en op argumenten, met mij oneens zijn, en ik ga een discussie zeker niet uit de weg, maar mijn verhaal af doen als "Bullshit" lijkt mij ongepast en weinig constructief. Ook al omdat ik de overlast die wordt ervaren door iedereen rond Schiphol (dus ook door u!) zeer serieus neem en onaceptabel vind. Daarnaast spreek ik namens mij zelf, en niet namens de heer Poelmans, die toevallig ook in Oegstgeest woont.
Op vrijdag 1 april was er sprake van wind uit het NO en was de Aalsmmeerbaan (secundair) voor landingen gesloten. Werkelijk al het landende verkeer werd afgehandeld op de Kaagbaan (primair). Gevolg was dat er 300 passages waren over Oegstgeest/Warmond, waarbij er zeer laag werd aangevlogen, minimaal 600 meter op 25 km van Schiphol. Het was hier werkelijk onleefbaar en dit hadden we nog niet eerder meegemaakt. Er werd massaal gereageerd op "vliegherrie". Alleen al in Oegstgeest en Warmond wonen 30.000 mensen, maar er werd ook geklaagd uit Den Haag, Wassenaar, Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Voorschoten, Leiden. Met andere woorden, de overlast ten gevolgen van de primaire Kaagbaan was buiten alle proporties. Naar mijn mening geeft dit aan dat de grenzen van wat toelaatbaar is ruimschoots zijn bereikt en kan verdere verplaatsing van secundaire banen naar primaire banen door nog dichter op elkaar te gaan vliegen (next gen) geen antwoord zijn op het echte probleem: Schiphol is veel en veel te groot voor de locatie.

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Ed. Bullshit neem ik graag terug, Mijn gegeven argumenten dat er nog steeds goede redenen zijn voor het onderscheid tussen primaire en secundaire banen blijven bestaan. De overlast die u aangeeft bij Oegstgeest is inderdaad ernstig. Maar de overlast bij de secundaire banen is nog groter. Daar komen de vliegtuigen niet op 600 meter maar op 200 meter of minder over de woonwijken. En op slechte dagen gaat het ook over aantallen van 300 vluchten en meer (bij de kop van de baan krijg je alle routes gebundeld over je heen). Verder is de 'frame' verplaatsing van secundaire naar primaire banen onjuist. En deze onjuiste 'frame' door Poelmans als vertegenwoordiger namens alle banen neem ik hem kwalijk. De groei van Schiphol is namelijk vooral terecht gekomen op de secundaire banen en meer dan gepland. Hij had veel beter de nadruk kunnen leggen op de problemen bij alle banen en de noodzaak van een kleiner Schiphol en niet alleen op zijn eigen problematiek.

Geplaatst door Rien van der Laan uit Kudelstaart

@Ed. Ik geloof best dat er overlast is in Oegstgeest en Warmond bij noordelijk baangebruik maar u moet zich wel bij de feiten houden. Er is op 1 april vanaf de middag wel degelijk gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan. In de ochtend lieten windcondities het gebruik ervan niet toe, er werd door inkomend verkeer zelfs gebruik gemaakt van wachtgebieden vanwege de wind. Verder komt lang niet al het verkeer over Oegstgeest en draait korter in voor de Kaagbaan. Ook vliegt men minimaal op 625m (2000ft) over en vaak hoger. Ook het motorvermogen bij landend verkeer is lager dan starten verkeer. Bovendien is er vaker sprake van zuidelijk baangebruik en dan heeft Oegstgeest alleen te maken met startend verkeer richting zuid Engeland. Snachts is er nauwelijks overlast dus als er incidenteel over onleefbaarheid wordt gesproken in uw regio moet u maar eens een weekje in Aalsmeer/Kudelstaart komen genieten. (wel wachten tot de Aalsmeerbaan weer in gebruik natuurlijk) Grote delen van Aalsmeer/Uithoorn kunnen eindelijk genieten van een rustig voorjaar/zomer.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Al deze reacties worden weergegeven op de website van het Platform Vlieghinder Kennemerland en ook daar bestaat een specifieke situatie.
Daarnaast hebben alle door overlast van Schiphol getroffen regio's baat bij een reset/krimp van de luchthaven(s) en strenge regulering van baangebruik.

Intussen gaat het vooral bestuurlijk helemaal mis zoals in dit opiniestuk duidelijk wordt:

SCHIPHOL'S "HOLLAND METROPOOL" RUKT OP
Gaat de Omgevingswet een gezonde leefomgeving garanderen?

Een ernstige waarschuwing voor de gevolgen van de op handen zijnde luchtruimherziening is op zijn plaats. Want bij de Polderbaan installeerde Schiphol al het “Next-Gen” hoogfrequent vliegsysteem, dat samen met Schiphols groei-verdien-model de leefomgeving in de brede regio uiterst ongezond dreigt te maken. Er staat zelfs een extra parallelle Polderbaan in de planning. De vraag is nu of de Omgevingswet nog een gezonde leefomgeving kan garanderen?

Of en hoe er in deze regio nog gebouwd kan gaan worden hangt af van nieuwe geluidscontouren na de luchtruimherziening en de opstelling van raden en colleges in de nieuwe periode 2022-2026. Als voorbeeld wordt de gemeente Uitgeest genomen. Er wordt daar wel eens vergeten dat via burgerparticipatie een - op de nieuwe Omgevingswet toegesneden - Omgevingsvisie Uitgeest 2030 is vastgesteld. Een nieuw college is daaraan gehouden, ook al fungeert de huidige D66 burgemeester als “kwartiermaker” voor de vernieuwde Metropoolregio Amsterdam. Waar de D66 fractie zich uitsprak voor een reset en krimp voor de luchtvaart* blijft deze MRA 2.0 vasthouden aan Schiphols streven naar groei en een “Holland Metropool”. Daarbij is een door veel partijen gevolgde struisvogelpolitiek gevaarlijk.

De door Uitgeest via OVU 2030 nagestreefde vitale dorpskernen in een gezonde, groene omgeving dreigen ten prooi te vallen aan megalomane verstedelijking die verbonden is aan Schiphols toekomstvisie. Vanuit het nieuwe Metropoolbureau op de Zuid As drukt een trio topbestuurders met als voorzitter de GL burgemeester van Amsterdam dit door. En met de luchtruimherziening dreigt directe verplaatsing van extra geluidshinder, ongezonde uitstoot en de aantasting van klimaat en de natuur door stikstof en CO2 naar deze regio, inclusief het Natura 2000 kustgebied.

Bescherming via Omgevingswet, geen lapmiddelen als “DeNoize” en “Notifly”

Het gevaar is levensgroot dat de Metropoolbestuurders en hun volgelingen de nog door de Omgevingswet geboden bescherming tegen deze aantasting van onze leefomgeving proberen te omzeilen. Dit zou een grove schending van de rechtsbescherming betekenen die alleen nog door alerte raadsleden en bewoners en hun platforms en organisaties gestopt kan worden. Noodgedwongen volgt dan een kostbare gang naar de rechter. Dat zal moeten gebeuren voordat het te laat is!

Ook moet worden opgepast voor - als innovatieve oplossingen - aangedragen lapmiddelen als “DeNoize” en “Notifly”. Wie zit nu te wachten op de extra investering in nieuw ontwikkelde, elektrisch gestuurde en geluidafstotende ramen? En wie wil z’n bewegingsvrijheid laten bepalen door “Notifly”? Wie wil er in vredesnaam een “variabele wasdag” bij het buiten drogen van het wasgoed, het mijden van tuinen en buitenruimte gedurende een flink deel van de dag en extra medicatie vanwege langdurige slaapverstoring door de “Next-Gen” technologie?

Laat het voor een ieder duidelijk zijn:

Dit zijn de offers die zijn verbonden aan het groei-verdienmodel van Schiphol, de aansluiting bij de Metropoolregio 2.0 en de realisatie van Schiphols “Holland Metropool”.


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

@ Ries, u heeft gelijk, op 1 april is de Aalsmeerbaan in de periode 11:45-13:45 en in de periode 18:45-20:15 naast de Kaagbaan in gebruik geweest. De Kaagbaan was 24 uur in gebruik, met serieuze overlast in de periode 7:00-23:00. Later werd er gelukkig hoger aangevlogen. Ook wordt 's nachts vaak de corridor tussen Katwijk en Noordwijk gebruikt waardoor verkeer meer noordelijk in draait en er bij ons gelukkig geen serieuze overlast is.
Helaas zie ik steeds vaker dat er, nu de drukte snel toeneemt, niet noord van Leiden wordt ingedraaid maar over Leiden of zuid van Leiden. Dat verklaart, gedeeltelijk, ook de klachten uit Leiden, Zoeterwoude en Voorschoten.
Ook heeft u gelijk dat de overlast bij ons voornamelijk optreedt bij wind uit (NW)-N-NO-O en veel minder bij westelijke en zuidelijke winden waarbij er naar het zuiden wordt gestart. Maar ook dan is er frequent geluid, en niet alleen van verkeer naar zuid Engeland maar ook van verkeer naar de VS, Zuid Amerika, en de Antillen. Berucht is de Cargo naar Campinas die elke avond m'n ramen doet trillen (747) terwijl het toestel dan al boven Katwijk vliegt! Deze situatie zou ik niet onleefbaar durven noemen, wel af en toe irritant.
Natuurlijk is het zo dat er gemeenten zijn waar de overlast nog groter is, en ik weet dat ook Kudelstaart daar bij zit. In alle eerlijkheid, ik zou niet graag met u willen ruilen. Daarnaast heb ik gemerkt dat er ook veel verschil is hoe geluid wordt ervaren. In mijn directe omgeving heb ik mensen die overwegen te verhuizen, maar ook mensen die zeggen nauwelijks last te hebben.
Het punt wat ik probeerde te maken is dat mensen in de hele randstad overlast ervaren, een gebied wat zich uitstrekt over Noord en zuid Holland en Utrecht (zie het plaatje op "vliegherrie.nl") wat aangeeft dat het probleem inmiddels heel erg groot is, en dat dit niet meer door verplaatsen van geluid kan worden opgelost. Minder vluchten op Schiphol is echt de enige manier om structureel iets aan de overlast te doen.
De uitzonderlijke situatie op 1 April waarbij het aantal passages over onze regio veel groter was dan normaal bij een vergelijkbare windrichting was voor mij een waarschuwing voor wat er zou kunnen gebeuren als er met behulp van nieuwe technologie (Next Gen) een structurele verschuiving van vluchten richting de Kaagbaan zou worden doorgevoerd of wanneer Schiphol sterk zou groeien waardoor zonder verplaatsingen het aantal passages enorm zou toe nemen. Hier wordt geregeld, ook op deze website, voor gewaarschuwd. De situatie die dan zou kunnen ontstaan zou voor mij persoonlijk onleefbaar zijn en rede om te verhuizen.
Misschien geeft dit een verdere nuancering. Ik wens u, en iedereen in de buurt van de Aalsmeerbaan oprecht een heel rustig voorjaar en start van de zomer, wellicht met uitloop tot augustus. Hopelijk met niet al te veel Noordelijke winden ;o)

Geplaatst door Rien van der Laan uit Kudelstaart

@Ed Was het nu maar alleen de Aalsmeerbaan waar Kudelstaart overlast van ondervindt dan zou het ook een rustig voorjaar/zomer betekenen. Hier wordt op minder dan 500m de Zwanenburgbaan aangevlogen en bij zuidelijk baangebruik vliegt het startend verkeer naar het oosten/zuiden/noorden niet op grote afstand van Kudelstaart. Leimuiden heeft kans gezien om deze startroutes grotendeels nog dichterbij te brengen en op termijn gaan alle vliegtuigen de kortere bocht vliegen dus nog meer geluid. Aan de andere kant doet Uithoorn pogingen om startend verkeer richting Kudelstaart op te schuiven, bekende NIMBY gedrag dus. Zelfs een deel van het startend verkeer van de Buitenveldertbaan en Schiphol-oostbaan vliegt vlak langs het dorp. Misschien wordt hiermee de positie van Kudelstaart enigszins duidelijk. Om maar te zwijgen van de komst van een 2e Kaagbaan want dan is de milieuramp echt compleet. Helaas hebben onze protesten tot nu toe weinig weerklank gevonden bij uw voorman de heer Poelmans die vooral bezig is met zijn eigen Oegstgeest en vooral "krimp" te prediken waarvan hij ook weet dat zonder een rechterlijke dwang dit wensdenken blijft. Meer tijd in het eerlijker verdelen van de overlast rond Schiphol zou beter zijn maar daar is hij jammer genoeg niet mee bezig geweest.

Geplaatst door Laat ons niet tegen elkaar uitspelen uit Noord-Holland

En Schiphol heeft het voor elkaar…. bewoners tegen elkaar uitspelen door primaire en secundaire banen te verzinnen. Omwonenden op deze manier tegen elkaar op te zetten. En zo te lezen aan alle reacties is dat duidelijk gelukt.

Elke omwonende tot in de verre omgeving van Schiphol (ongeveer tot 40 km) is te overbelast door geluid en vervuiling. Elke bewoner schreeuwt om minder hinder. Elke bewoner schreeuwt om verdelen van hinder. De grens is bij iedereen overduidelijk bereikt.

Schiphol kan minder hinder alleen voor elkaar krijgen door minder (en veel hoger) te vliegen. Zo simpel is het. Matt Poelmans geeft dat aan. Minister Harbers eigenlijk ook.