Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersdelegatie teleurgesteld: ’Randstad onleefbaar door groei Schiphol’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 754 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 17-09-2020 
Bewoners_logo_2x.png

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - Meer woningen bouwen en tegelijkertijd Schiphol laten groeien, dat gaat niet samen. Dan wordt de Randstad onleefbaar. „Je moet kiezen. Schiphol groeit niet of nog beter krimpt en wanneer er toch groei nodig is, dan is verplaatsing naar zee onvermijdelijk.”

Matt Poelmans is teleurgesteld. De vertegenwoordiger van de bewonersgroepen in het Schipholoverleg had meer verwacht van de Luchtvaartnota die vrijdag werd gepubliceerd. Anderhalf jaar lang werden inspraakbijeenkomsten gehouden, huiskamergesprekken gevoerd en deelrapporten geschreven. „Dat zou een visie opleveren voor de komende dertig jaar, voor zover dat al mogelijk is. De minister heeft het over een nieuwe koers, maar dat is onzin. Het is gewoon doorgaan op dezelfde weg, dus groei van de luchtvaart. Naar de langetermijneffecten van de coronacrisis wordt niet gekeken.”

Minder overlast
Maar de minister stelt toch als eis dat groei van het aantal vluchten op Schiphol alleen mogelijk is wanneer het aantal ernstig gehinderden aantoonbaar afneemt. Dat is dan toch een nieuwe koers? „Dat idee is achterhaald. Het gaat niet alleen om het aantal ernstig gehinderden. Hans Alders stelde in zijn eindrapport nog dat het aantal ernstig gehinderden juist met vijftig procent is toegenomen. ’’

,,Bovendien werkt zo’n systeem niet, want als er meer gevlogen gaat worden neemt de overlast weer toe. Ook worden er veel woningen gebouwd, waardoor er meer gehinderden komen”, merkt Poelmans op.

Bewonersdelegatie teleurgesteld: ’Randstad onleefbaar door groei Schiphol’
Matt Poelmans


De minister denkt bij hinderbeperking aan andere vliegroutes, minder nachtvluchten en stillere vliegtuigen. „Stillere vliegtuigen lijkt mooi, maar het effect valt tegen. Het verschil is voor de meeste bewoners niet hoorbaar. Bovendien schiet je er niets mee op wanneer er daardoor meer vliegtuigen over je huis komen. ’’

,,Het is veel belangrijker om te kijken naar omgevingskwaliteit, te beginnen met hoeveel toestellen er overkomen. En gaat dat dan de hele dag door? Ook in de nacht? Zijn er rustmomenten? Bij veel route-aanpassingen wordt de overlast alleen maar verplaatst naar andere woonkernen. En wat te denken van de woonplaatsen die verder van de luchthaven liggen en ook steeds meer overlast ondervinden”, somt de bewonersvertegenwoordiger de problemen op.

Herbezinning
Dat de minister het nu over een nieuwe koers heeft, is volgens Poelmans dan ook misleiding. „Het is geen fundamentele herbezinning van de luchtvaart. Het is gewoon doorgaan op dezelfde weg, zoals de minister ook zelf toegeeft. Scenario’s van geen groei of zelfs krimp zijn niet eens onderzocht. Waarom moet Schiphol maar blijven concurreren met de luchthavens van Parijs en Frankfurt? Kijk welk netwerk voor Nederland noodzakelijk is en welke verbindingen we wel kunnen missen. Maak ook werk van het verbeteren van het spoor voor de Europese verbindingen. Als je kritisch kijkt, dan heb je aan de huidige 500.000 vluchten meer dan genoeg en kan je op termijn krimpen naar 400.000 vluchten.”

De bouw van honderdduizenden woningen in de Randstad en ook groei van Schiphol gaan volgens de bewonersdelegatie niet samen. „Leefbaarheid als voorwaarde zie ik in de Luchtvaartnota niet terug, maar daar draait het wel om. Wanneer we naar 540.000 vluchten en op termijn naar 780.000 vluchten gaan, uitgaande van 1,5 procent groei per jaar, dan is de Randstad onleefbaar. Dan moet je toch echt uitwijken naar een luchthaven in zee. De minister is daar inderdaad geen voorstander van, maar ze laat het nu aan het bedrijfsleven over om met een plan te komen. Pas dan kan je de opties tegen elkaar afwegen.”

Kabinet wil pretvluchten weren. Minder nachtvluchten. Lees hier.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 17-09-2020"

Reacties op dit bericht