Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol ziet kentering: ’Voorheen was krimp onbespreekbaar’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 322 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 21-02-2022 
HvS-2e_kamer_18-12-2018.JPG

Door Annet van Aarsen

Minder vliegbewegingen op Schiphol was eerder onbespreekbaar. Tot verdriet van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol. Delegatieleider Matt Poelmans: ,,Maar nu? Ik word steeds optimistischer over de kans op krimp.’’
Ruim een jaar was het in het politieke debat over luchtvaartbeleid nog stiller dan in het Nederlandse luchtruim waar vanwege de pandemie veel minder vliegtuigen vlogen. Het onderwerp staat donderdag voor het eerst sinds de val van het vorige kabinet Rutte - toen de Luchtvaartnota controversieel werd verklaard - weer op de agenda van de vaste Kamercommissie. Reden voor de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol om dinsdag naar de Tweede Kamer te gaan met een petitie en met de eigen burgervisie.

De boodschap in die visie die november vorig jaar het licht zag? Dat het groeibeleid op Schiphol een onacceptabele invloed heeft op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat en dat de overheid de omgeving van de luchthaven onvoldoende beschermt tegen de negatieve effecten. Het aantal vluchten groeide voor de coronacrisis naar 500.000, maar die groei heeft de luchthaven volgens de bewonersdelegatie niet verdiend. De afspraak was dat om groei mogelijk te maken het aantal gehinderden moest afnemen. Maar er was juist sprake van een forse stijging van het aantal ernstig gehinderden.

De bewonersdelegatie doet een aantal aanbevelingen. Zoals: stop met het zogeheten ’hub- & spokesmodel’ van Schiphol, waarbij de luchthaven veel transferpassagiers verwerkt die Nederland niet als vertrekpunt of eindbestemming hebben. ,,Richt de omvang van Schiphol op de behoeften van de Nederlandse zakenreizigers, toeristen en mensen met bestemming Nederland.’’ Een ander advies: ,,Echte hinderreductie kan alleen door vermindering van het aantal vluchten.’’

Ze heeft laten onderzoeken dat de Nederlandse markt toe kan met zo’n 330.000 vliegbewegingen per jaar vanaf Schiphol. Een stuk minder dan de situatie voor het uitbreken van de coronacrisis was. ,,In 2018 was het verhaal nog dat de luchtvaart zou moeten kunnen groeien van 500.000 naar 525.000. De toenmalige minister had het er in de zomer van 2019 over dat 540.000 ook moest kunnen. En in de Luchtvaartnota staat een absurd scenario waarbij uiteindelijk 760.000 vluchten mogelijk zouden zijn’’, zegt Poelmans. ,,Je begrijpt: onze boodschap was voor de coronacrisis: stop met groeien. Maar van lieverlee zijn we een stap verder gegaan. Wij vinden dat er over krimp moet worden gesproken.’’

Onder andere de stikstofcrisis heeft ervoor gezorgd dat de discussies over de toekomst van luchtvaart in Nederland lijken te kantelen. De luchthaven voldoet niet aan de strengere stikstofregels, de natuurvergunning ontbreekt en ook de regels op het gebied van geluid en overlast worden onvoldoende nageleefd. In december kreeg de NOS een notitie in handen waarin juridische adviseurs van het toen demissionaire kabinet draconische maatregelen adviseerden: onder andere het schrappen van mogelijk 100.000 vliegbewegingen waarmee de luchthaven zou uitkomen op 400.000 vluchten per jaar.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn. Het is een groot dilemma, geeft hij aan: ,,Zoals ook omschreven in het Coalitieakkoord zijn het Nederlandse vestigingsklimaat en onze economie gebaat bij een internationale luchthaven met een kwalitatief hoogwaardig netwerk van wereldwijde verbindingen. Het kabinet wil onze sterke hub-functie behouden. Evenzeer onderkent dit kabinet ook de impact die Schiphol – als onderdeel van het centrum van de Randstad - heeft op de directe (leef)omgeving en de wensen om extra woningen te bouwen. Er moet aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Omwonenden maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit.’’

Woningen
Wat volgens Matt Poelmans in de nabije toekomst misschien nog wel een belangrijker rol gaat spelen is de (opnieuw uitgestelde) invoering van de Omgevingswet. In die wet wordt lawaai veroorzaakt door luchtvaart (zwaarder) meegeteld bij de vraag of op bepaalde plekken woningen gebouwd kunnen worden. Het zou betekenen dat voor de bouw van vele tienduizenden woningen in Noord- en Zuid-Holland geen vergunning meer kan worden afgegeven.

,,De bal ligt nu bij de minister, hij moet een afweging gaan maken tussen netwerkkwaliteit en omgevingskwaliteit. De regering gaat voor een integrale oplossing. Met krimp slaat ze meerdere vliegen in een klap: wonen in een gezonde leefomgeving, de natuur gespaard en het klimaat gered."

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 21-02-2022"

Reacties op dit bericht