Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Bewoners klagen steen en been over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1403 
|
 Het Parool 
Bewoners klagen steen en been over Schiphol Download het gehele artikel 'Bewoners klagen steen en been over Schiphol'
Bekijk bericht op "Het Parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Schiphol heeft z'n smoesje al weer klaar 'komt door baanonderhoud'.
En na verloop van tijd raken de klagers gefrustreerd en stoppen ze met klagen en gaat Schiphol zeggen 'we zijn goed bezig, er komen minder klachten dus de hinder neemt af'. Puur bullshit, maar zo gaat het al decennia. En de politiek slikt alle onzinuitspraken van Schiphol als zoete koek. Zo gaat het ook al decennia.
De Zembla van 4 oktober 2017 en alle kritische artikelen uit die tijd heeft de politiek ook al weer vergeten. Democratie is een methode om leugens wit te wassen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. Ja, de Kaagbaan is een tijdje wegens baanonderhoud buitengebruik geweest, wat de Aalmeerders hebben geweten. Maar ook bij de Kaagbaan was een toename van het aantal mensen dat een klacht heeft ingediend. Met een toename van bijna 8% wel de laagste van de clusters.

Geplaatst door Jos

Bij de Buitenveldertbaan wordt door Bas ook onderhoud als reden voor meer klachten genoemd. Dit terwijl er juist relatief weinig onderhoud was waarbij de Buitenvelderbaan meer ingezet wordt Verder is er ieder jaar wel groot onderhoud aan 1 of meer banen. Dit behoort tot de normale operaties van Schiphol en mag geen excuus zijn voor meer klachten/overlast.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Jammer dat BAS ook steeds de windrichting als reden opgeeft waardoor er vanuit een bepaalde baan meer overlast wordt veroorzaakt. Wanneer noteren ze nu eens dat de explosieve groei van schiphol de oorzaak is van de toenemende klachten? Mooi goedpraten kunnen ze daar, is ook een vorm van "schiphollen"
BAS is wat dat betreft even corrupt als schiphol zelf, geen wonder dat er zo veel mensen aangeven dat klagen geen enkele zin heeft.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

@Thijs: BAS = Schiphol

Geplaatst door anoniem1

Aantal klagers aalsmeerbaan is meer dan verdubbeld,dat is echt gigantisch. Alleen de kaagbaan had minder klagers (-10%) en die baan is een stuk minder vaak ingezet. Met name het landen op de kaagbaan in combinatie met het landen op aalsmeerbaan gebeurde minder. In plaats daarvan parallel landen op zwanenburg baan en aalsmeer baan en het landen op de zwanenburg baan en de buitenveldert baan.
Groot onderhoud gebeurt inderdaad elk jaar en het is dan ook geen uitzonderings situatie of excuus.

Zelf dien ik sinds een jaar ook geen klacht meer in, Het telefonisch contact met bas verloopt erg stroef en onaangenaam, zowel voor mij als voor bas. Echt zin heeft het niet echt maar alle klachten bij elkaar geven dan toch wel weer aanleiding voor een artikel als dit en aandacht voor de overlast. Binnenkort maar klachten indienen via de app want indirect heeft het toch wel effect denk ik.

Om eerlijk te zijn is de overlast hier in het afgelopen jaar minder geweest dan de jaren ervoor,al is het aantal melders wel licht gestegen,misschien is het ook deels gewenning. Met langere periodes van relatieve rust is een slechte dag ook iets makkelijker te verdragen dan waneer het vrijwel elke dag in het jaar is.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Gewoon wachten totdat de klagers bij de Aalsmeerbaan het klagen beu zijn en dan is dat probleem ook weer opgelost (volgens overheid/Schiphol)

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. Het aantal personen dat over de Kaagbaan heeft geklaagd is, ondanks dat deze baan een tijd wegens onderhoud niet gebruikt is, niet afgenomen, maar met 8% toegenomen. http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Kaagbaan_Jaaroverzicht_2017.pdf
Van alle clusters was dit wel de laagste groei. De toename over alle clusters was maar liefst 42%.

Het is begrijpelijk dat van tijd tot tijd de vraag naar voren komt of klagen zin heeft. Die vraag zou je ook om kunnen draaien, Wat gebeurt er als veel minder mensen klachten gaan indienen? Dan gaat de luchtvaartsector er mee aan de haal en schalt men de loftrompet over de stille vliegtuigen, die aantoonbaar minder overlast veroorzaken, waardoor niets meer verdere groei in de weg staat.

Helaas zijn we dus tot klagen "veroordeeld." Hierbij nog de kanttekening dat het een averechts effect heeft als je meer dan 400 klachten per jaar indient, want dan maak je geen deel meer uit van de focusgroep en is al het geklaag voor niets geweest. Veel beter is als meer mensen klagen, als meer mensen laten blijken dat de grens wel bereikt is, Al was het maar met één klacht per maand.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Veel mensen klagen niet meer, omdat wel klagen ze extra ergernis oplevert. Niet klagen is dus ook een vorm van zelfbescherming (en ik herken dat wel).

Geplaatst door M uit U

Vorig jaar rond deze tijd was er opeens enorm veel overlast. Bleek te liggen aan onderhoud aan een van de banen, waardoor al die vliegtuigen een ommetje van 100KM moesten maken over de zuidelijke Randstad heen. Normale bedrijven produceren minder als een van de productielijnen buiten gebruik is, maar Schiphol doet dat uiteraard niet: zij nemen zelfs meer vluchten aan ondanks de verminderde capaciteit. Maar toen de werkzaamheden over waren, bleven de vliegtuigen laag over komen. Zo'n beetje elke dag zit ik hier naar onweer te luisteren, afgewisseld met gebulder. Het is zelden stil. Ik mag geen fabriekje in mijn schuurtje beginnen, maar Schiphol mag elke dag honderden chemische fabrieken over mijn huis laten vliegen.

Ik klaag af en toe, wetende dat het geen zin heeft, maar soms ben ik dan even wat frustratie kwijt. Bovendien vinden Schiphol en de politiek het alleen maar prettig als iedereen stopt met klagen, en dat pleziertje gun ik hen niet.

Geplaatst door Wouter uit Gouda

@Jaap "Hierbij nog de kanttekening dat het een averechts effect heeft als je meer dan 400 klachten per jaar indient." Heb je daar een bron voor? Het is bij de ratten af als 't zo werkt...

Geplaatst door gerard uit Castricum

't Zijn er 500, als je meer dan 500 meldingen doet dan word je niet meegeteld.
Bij ons, meer dan 30 km van Schiphol, komen meer dan 100.000 vliegtuigen over per jaar. Op slechts 600 meter hoogte. Volgens BAS mogen slechts 500 daarvan als hinderlijk worden gerapporteerd. Meld je meer, dan wordt je voor straf niet meegeteld. En dat wordt met open ogen door de politiek geaccepteerd. Hoe ziek kan je zijn?

Bron: In de begrippenlijst van BAS (= Schiphol) op http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Begrippenlijst-Bas.pdf staat:"veelmelder: Een melder die meer dan 500 meldingen indient per gebruiksjaar."

In alle jaarrapportages van BAS staat dat veelmelders niet worden meegerekend in de rapportage.

Met dat volledige arbitrair gekozen getal van 500 kan je de statistiek in hoge mate beïnvloeden.
Het kan in theorie zelfs zo zijn dat, naarmate er meer wordt gemeld (= meer melders die meer dan 500 meldingen doen) er in de statistiek minder hinder wordt gemeld! Werkelijk bedrog!!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard, Ja, je hebt gelijk, de grens ligt nu op 500 klachten, vroeger waren het er minder.
@Wouter, dat kun je in de jaarrapportage van BAS over 2016 lezen. Hierin staat:
Melders (focusgroep) centraal gesteld
Het aantal veelmelders (35) is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Zij hebben 158.419 meldingen gedaan, ruim 73% van alle meldingen. Veelmelders dienen per jaar per persoon meer dan 500 meldingen in en worden in deze rapportage niet meegenomen. De focusgroep wordt ook dit jaar centraal gesteld. Dit is conform een aanbeveling van de voormalige Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Bas_Jaarrapportage_2016_web.pdf

Overigens kan ik mij uit statistische overwegingen wel voorstellen dat je een bovengrens hanteert, omdat anders een paar personen een te grote invloed op het verloop van de klachten over de jaren heen kan hebben. Maar als je consequent zou zijn, zou je dan ook personen niet moeten meetellen die juist heel weinig klagen.

Maar deze cijfers zeggen niet alles, want hoeveel mensen klagen niet of niet meer omdat zij van mening zijn dat het geen zin heeft, of het klagen moe zijn, of dat om andere redenen niet willen of kunnen doen.

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Ik ben geïnterviewd voor het Hinderbelevingsonderzoek 2017. Op de vraag, 'hoeveel klachten heeft u vorig jaar ingediend', gaf ik als antwoord 500 (want ik houd mij keurig aan de grens van 500, zodat ik serieus wordt genomen). Ik kreeg als reactie: 'wat veel'. Ik heb toen uitgelegd dat ik (dat jaar) bijna 80.000 vliegtuigen per jaar over mijn hoofd had gekregen en dat als ik dagelijks klaag over 1 vliegtuig waar ik 's morgens om 7:00 wakker van wordt en over 1 vliegtuig dat met 80 decibel over komt, dat ik dan al op 730 klachten per jaar zou uitkomen (nog geen 1% van het totale aantal vluchten) en dat dit maar een fractie is van het aantal klachten dat ik werkelijk heb. Maar dat ik mijn aantal klachten kunstmatig beperk tot 500 om niet in de categorie veelmelder (lees: zeurpiet) te komen. Na deze uitleg vond de interviewster 500 klachten per jaar niet meer veel. Overigens heb ik geschat dat ik in 2017 bijna 53.000 klachten had, maar ook ik ben geheel gestopt met klagen (zinloos en vreet energie).

Geplaatst door Wouter uit Gouda

Dank @Jaap- ik heb de rapportage onvoldoende goed gelezen. Dank voor je uitleg!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Waar het om gaat is dat BAS wil voorkomen dat een relatief klein aantal klagers het totale aantal klachten te veel gaat beïnvloeden en daar kan ik uit statistische overwegingen begrip voor opbrengen. BAS heeft in het verleden de grens verhoogd, toen bleek dat anders te veel klagers buiten de boot zouden gaan vallen. Als er een sterke toename komt van het aantal mensen dat meer dan 500 klachten indient, zal BAS die grens waarschijnlijk weer verhogen. In 2016 hebben 35 personen meer dan 500 klachten ingediend.
Wat ik wel storend vind, is dat die 35 personen geheel uit de officiële, geschoonde cijfers zijn geëlimineerd. Ik begrijp niet waarom ze niet wel als klagers zijn meegeteld, want als je per ongeluk 1 klacht te veel indient, tel je in het geheel niet meer mee. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook had men per persoon het maximum van 500 klachten mee kunnen nemen, want dat vind men kennelijk nog een "aanvaardbaar" of "redelijk" aantal klachten. Aldus zijn er naar mijn idee wel 35 klagers en 17.500 klachten ten onrechte niet in de statistieken opgenomen.
Maar persoonlijk denk ik dat het aantal personen dat klachten indient een betere indicatie van de overlast weergeeft dan het aantal klachten. Als je nu naar de nog niet geschoonde cijfers over 2017 kijkt, zie je dat het aantal personen met 42% gestegen, terwijl het aantal klachten nagenoeg gelijk gebleven is (-4%). Zoiets kan gebeuren als 1 of 2 veelklagers er de brui aan geven, waardoor je een verkeerd beeld krijgt. Het aantal klachten zonder veelklagers zal vermoedelijk wel gestegen zijn, maar dat weten we niet.

Geplaatst door Gerard uit Castricum

@ Jaap: als je 73% van alle ingediende klachten uitsluit, wat is dan nog de zeggingskracht van zo'n rapportage?
Dat je onder- en bovenpieken in de statistiek zou kunnen uitsluiten, dat is in de statistiek common sense, maar dat mechanisme mag slechts beperkt worden toegepast. Als je 73% van alle verzamelde waarden uitsluit, dan is het resultaat m.i. nietszeggend. De veelmelders geven wel degelijk een signaal af, ze representeren misschien nog wel meer het spreekwoordelijk topje van de ijsberg, dan de 'wel toegestane' melders. Veelmelders worden helaas door de BAS (lees: de sector) structureel gemarginaliseerd. En de politiek? Die volgt blind...

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Ik kan het niet beter verwoorden, dan ik zojuist heb gedaan. Ik zou dus in herhaling vallen als ik op jouw vragen inhoudelijk zou reageren. Overigens maakt BAS in de jaarrapportage ook melding van de echte aantallen klachten, wat sommige journalisten dan weer aangrijpen om veelklagers belachelijk te maken. En ook de kwartaalrapportages zijn "bruto." Maar daarmee vertel ik je niets nieuws.
Ik begrijp jouw standpunten overigens donders goed. Maar je kent de uitdrukking "je hebt leugens, grote leugens en statistieken." En cijfers lenen er vaak voor om ze zo te interpreten, dat het voor jou het beste uitkomen. Misschien moeten de kwantitatieve rapportages meer verschuiven naar kwalitatieve rapportages die de overlast beter tot zijn recht laten komen. Leed is niet altijd in cijfers uit te drukken.

Geplaatst door M uit U

Je kunt ook periodes aangeven waarover je klaagt. Neem aan dat dat dan 1 klacht is, ook als je 3 periodes op 1 dag aangeeft?

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

1 periode is 1 klacht, maar kan 30 vliegtuigen betreffen en is dan feitelijk 30 klachten. Een sluwe manier om het werkelijke aantal klachten te verhullen. 3 periode klachten op een dag is wel 3 klachten (dus kijk uit met de 'zeurpietgrens' van 500, goed administreren is geboden).

Geplaatst door Martha uit v/h Haarlem

Om moedeloos van te worden. Wij zijn inmiddels door het veelvuldige 'onweer' en gebulder verhuisd. We zijn gepensioneerd dus een geluk dat we konden veranderen. Aan de noordoost kant van Haarlem hebben we een prachtig nieuwbouw appartement aan de rivier Spaarne verruild voor een rustige plek in Zuid Holland.
Bij noorden wind wordt de polderbaan elke 2 a 3 minuten als startbaan gebruikt. Soms ook snachts en smorgens vroeg. Waardoor slapen ernstig verstoord wordt.
Bij oosten wind wordt het enorme gebulder en 'petroleumachtige' stank zeer hinderlijk zodat ik niet graag op ons balkon verbleef.
Ook ik heb regelmatig bij BAS geklaagd, maar na het lezen van eerdere berichten besef ik dat dit orgaan eigenlijk Schiphol is.....En ik had veel veel vaker moeten klagen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@M uit U en @anoniem. Dat heb ik een keer bij BAS nagevraagd: Ook al dien je meer dan één periodeklacht op een dag in, ze worden toch maar als één geteld.
En dat is dan meteen een ander zwak punt uit de klachtenregistratie van BAS. Specifieke klachten tellen net zo vaak mee als je ze indient, periodeklachten niet, slechts maximaal één per dag.
Periodeklachten over een half uur tellen net zo zwaar mee als een periodeklacht over 24 uur of een specifieke klacht die theoretisch over één vliegtuig zou kunnen gaan. Dus uiteindelijk worden appels en peren bij elkaar opgeteld. Overigens geldt dat ook voor de aantallen klagers. Iemand die in een jaar maar één klacht heeft ingediend telt net zo zwaar mee als iemand die dat dagelijks heeft gedaan. De klachtenregistratie is dus slechts een indicatie van de overlast, je kunt er hooguit aan afleiden of de overlast toe- of afgenomen is en zelfs daar moet je voorzichtig mee zijn. Naast de klachten van BAS zou men ook de aantallen vliegbewegingen, de vlieghoogtes, vliegtuigtypen, werkelijke geluidshoeveelheden, tijdstippen en wellicht nog meer zaken in ogenschouw moeten nemen om de voetafdruk van Schiphol te benaderen. Met "Vluchten over mijn postcode" rechts op deze site onder het kopje "vliegverkeer" kun je, vooral als je een beetje handig met Excel bent, heel mooie overzichten maken en dat doe ik dan ook regelmatig.