Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners hekelen inmenging RTHA bij burgermeetnet vliegherrie

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 193 
|
 schipholwatch.nl - 05-11-2023 
me_vliegtuig_IMG_0713.jpg

Bewoners verenigd in de BTV-Rotterdam plaatsen vraagtekens bij de vroegtijdige inmenging van vliegveld Zestienhoven bij de opzet van een burgermeetnetwerk dat de vliegtuigoverlast in kaart moet brengen.

Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Maar nu lijkt het vliegveld zich een regierol toe te eigenen.

Dit blijkt uit een brief die de BTV stuurde aan provinciale staten, gemeenteraadsleden en milieudienst DCMR. De vereniging stipt aan dat er nergens in de motie sprake was van een samenwerkingsverband met het vliegveld, maar dat de projectpagina op de website van de milieudienst daar nu wel van rept.

De bewoners vinden het merkwaardig dat het vliegveld al in een vroeg stadium betrokken is bij de oprichting van het netwerk, terwijl de bewoners – de BTV vertegenwoordigt ruim 1600 gezinnen in de regio – tot op heden niets gevraagd is. DCMR spreekt op zijn site over een “samenwerking” tussen omwonenden en vliegveld.

Financieel belang
“Het vliegveld is de enige partij die financiële belangen heeft bij uitkomsten van het meetproject”, aldus de brief. De vereniging wil graag weten welke inbreng het vliegveld heeft mogen leveren en waarschuwt milieudienst en volksvertegenwoordigers voor een zeperd, zoals vorig jaar met het mislukte participatietraject.

De vereniging vraagt zich af waarom het vliegveld al in de aanloopfase is betrokken bij het opstellen van het projectplan, waar burgers niets gevraagd is. “Het lijkt ons onwenselijk dat een commercieel bedrijf zich mengt in een burgermeetnetwerk.” Het is niet voor niets een netwerk van burgers, niet van het vliegveld.

“We schatten in dat dit niet de intentie is geweest van de politiek, de motie lezende en de debatten gevolgd hebbende over dit onderwerp. De overlastgever hoeft geen rol te hebben in een netwerk dat de overlast in kaart gaat brengen.”

Disbalans
BTV wil van de milieudienst weten hoe de belangen van deelnemende burgers worden gewaarborgd. “We hebben in het participatieproces gezien dat er een enorme disbalans bestond tussen het kennisniveau van de vliegindustrie enerzijds en dat van de burgers anderszijds. Dat verschil is nergens gecompenseerd. Hoe gaat DCMR dit nu voorkomen?”

Als voorbeeld noemt de vereniging het mantra van de sector dat vliegtuigen 50 procent stiller zouden worden. “Voor de gewone man of vrouw lijkt dat veel, maar in de praktijk is het verschil nauwelijks te horen.”

BTV ziet de deelname van het vliegveld aan het project als een groot en reëel gevaar voor de objectiviteit van de uitkomsten. Het zou immers zomaar kunnen aantonen dat de overlast van het vliegveld te groot is en het daarom moet inkrimpen, in plaats van groeien zoals nu het geval is.

Zie Chemours
“Uw dienst weet als geen ander dat het betrekken van een industrie bij metingen en uitvoering van plannen een groot risico in zich draagt. Namelijk het risico dat de industrie wordt bevoordeeld en de belangen van omwonenden niet of onvoldoende worden bediend. Een duidelijk voorbeeld is Chemours. Dat heeft ertoe geleid dat zeer ernstige milieuovertredingen lange tijd niet werden onderkend.”

Inmiddels heeft de BTV alsnog een verzoek ontvangen om deel te nemen aan het project, maar er bestaan grote aarzelingen binnen het bestuur. Dat heeft mede te maken met formuleringen op de website van DCMR die aansturen op een voor RTHA gunstige uitkomst. Zo staat er te lezen dat het meetnet “een belangrijke stap is in creëren van een dialoog” tussen burgers en vliegveld. “Samen werken we aan een leefomgeving waarin zowel de luchthaven als omwonenden harmonieus kunnen functioneren.”

Aansturen op door RTHA gewenste uitkomst
Dat vindt BTV een al te voorbarige conclusie. Bovendien een conclusie die duidelijk vooraf al aanstuurt op de uitkomst. “Wat nu als straks uit de metingen blijkt dat van harmonie geen sprake kan zijn? Wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Of wordt de zwarte Piet dan weer bij de gehinderde burgers gelegd”, aldus voorzitter Alfred Blokhuizen.

BTV hoopt dat de gemeentelijke en provinciale politici die het geld hebben samengebracht voor het meetnet ingrijpen om het project zuiver te houden en straks niet opnieuw met een gefaald traject worden geconfronteerd.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 05-11-2023"

Reacties op dit bericht