Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bewoners claimen minder vluchten Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 899 
|
 Noordhollandsdagblad 
23-06-2018_001.JPG


De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ,,In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig.’’

Dat stellen de bewoners in reactie op het uitbrengen van de Milieu Effect Rapportage. Daarin laat de luchthaven juist zien dat het aantal ernstig gehinderden nog fors binnen de maximaal toegestane overlast zit. ,,Dat is een sjoemel MER. Feit is dat het aantal gehinderde bewoners niet is gedaald maar juist is gestegen. Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk’’, stelt Matt Poelmans, al beseft hij zich dat dat heel lastig is.

,,Voorlopig in ieder geval geen groei. Eerst eens meer hinderbeperking. Minder nachtvluchten en beperking van het gebruik van de secundaire banen’’, doelt hij op de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan die steeds vaker worden gebruikt.

Trein

De inzet bij de onderhandelingen met de luchtvaartsector en overheden, is dat de bewoners geen nieuwe vluchten willen. En om krimp toch mogelijk te maken willen ze meer inzetten op internationale treinen. Wanneer er vier vluchten naar Londen worden vervangen door een extra trein (een Eurostar biedt plaats aan 900 passagiers), ontstaat op Schiphol ruimte voor twee nieuwe vluchten. ,,Dan profiteert de omgeving van de twee geschrapte vluchten.’’

Maar zijn collega-onderhandelaar Kees van Ojik had het onlangs nog over een groei van de huidige 500.000 vluchten naar 515.000 of 525.000. ,,Dat getal is een eigen leven gaan leiden. Hij doelde op wat maximaal mogelijk is tot 2030 bij de inzet van stillere vliegtuigen en andere maatregelen. Dat komt niet in de buurt van de 580.000 vluchten waar de sector op rekent’’, legt Poelmans uit, die erkent dat een groot deel van de achterban beslist geen groei wil en zelfs op krimp aandringt.

De gemeente Amsterdam wil pas na 2023 praten over groei en Aalsmeer helemaal niet. De Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), waarin provincies en gemeenten rond Schiphol zitten, wil pas over groei nadenken wanneer het huidige stelsel van baangebruik in wettelijke regeling is gegoten. Dat kan pas weer wanneer de MER definitief is, wat pas in de loop van 2019 het geval is.

Economie

De werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft recent nog een rapport gemaakt. Daaruit blijkt dat het argument dat luchtverkeer uit economische noodzaak zou moeten groeien, niet geldt voor Schiphol. ,,Bij een permanente groeistop, kan Schiphol nog tientallen jaren de vraaggroei van zakelijke passagiers verwerken. Die zakelijke passagiers vliegen tussen de economische sectoren in Nederland en economische regio’s elders in de wereld. Daarop focust het beleid van de regering.’’

De werkgroep stelt dat deze zakelijke passagiers slechts een kwart van de stoelen bezetten, zodat er nog genoeg plek is voor toeristen en mensen die op familie bezoek gaan. ,,Meer capaciteit op Schiphol komt vooral terecht bij de snelgroeiende, extreem goedkope stedenvluchten. Die bieden weinig economische meerwaarde. Toch gebruikt de sector de nationale economie als argument om te blijven groeien. Het echte motief, de eigen omzetgroei, blijft onvermeld.’’

Bekijk bericht op "Noordhollandsdagblad"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Schiphol en de overheid hebben decennia lang de boel besodemieterd en zijn op deze manier al te groot geworden voor dit overvolle land, zie 'Lden for dummies'. Dit mag niet beloond worden met extra groei. Laat ze eerst maar eens zorgen dat het aantal ernstig gehinderde mensen WERKELIJK afneemt en er ECHT minder herrie wordt geproduceerd door betere vliegprocedures, ook al kosten die verdere groei.

Laat ze ook een plan opstellen waarmee binnen 5 jaar een WERKELIJKE reductie in CO2-emissies volgt, zonder alleen maar 'window-dressing' met biobrandstoffen, voordat ze en verdere 'licence to produce' krijgen.

Dit moet natuurlijk ook EU-breed volgen zo snel mogelijk. Een groeistop maakt Nederland een echt gidsland, wat tot snellere navolging kan leiden!

Geplaatst door Raymond de Vries

Goed bezig! Dan maar strijdend ten onder, dan instemmen met groei.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Schiphol dient te worden hervormd tot een moderne fit-for-purpose luchthaven (optioneel in zee) die Nederland uitstekend verbind met de rest van de wereld voor zowel de zakelijke reiziger als de Nederlandse tourist. De vele overstappers op Schiphol kunnen we missen als kiespijn; een international "hub" past eenvoudig niet in de druk bevolkte Randstad. Overstappen kan veel beter op locaties waar de omgeving niet onder druk staat, zoals in de woestijn in het miden oosten. Momenteel gaat het om 25% zakelijke reizigers, zo'n 125.000 vluchten, en nauwelijks groei. Eerder berekende ik dat met 90.000 vluchten 50% van de Nederlanders 1x per jaar op vliegvakantie kan. Een reductie tot het aantal vluchten zoals in 1990, zo'n 250.000, lijkt dus een realistich target. Dit valt ook mooi samen met de nederlandese ambitie - want die hebben we toch, meneer Rutte?! - om de CO2 uitstoot terug te brengen tot het niveau van 1990. Wat zou dit scenario een winst opleveren voor de 200.000 ernstig gehinderden! De randstad zou zowaar weer leefbaar worden... Er zou ruimte zijn voor woningbouw en alternatieve, duurzame economische ontwikkeling. Meneer Rutte, mag deze in uw lege ideeenbox? Ik licht het graag toe onder het genot van een biertje met bitterballen. Waar wachten we nog op!