Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bestuurders: leefbaarheid moet hoger op de agenda

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 563 
|
 schipholwatch.nl - 22-11-2020 
Schiphol_klimaatactie_191214_HvS_1834.JPG

In een brief op poten aan Schiphol-baas Dick Benschop stellen de verenigde gemeentelijke en provinciale bestuurders dat het vliegveld de leefbaarheid in de regio hoger op de agenda moet zetten, desnoods ten koste van het vaak misbruikte argument van vliegefficiëntie.

De brief werd op 27 oktober jongstleden bezorgd op het bureau van Benschop, is ondertekend door Jeroen Olthof als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De BRS is gesprekspartner in het officiële Schiphol-overleg. Olthof is gedeputeerde namens de PvdA in de Provincie Noord-Holland.

In keurige doch rake bewoordingen stelt Olthof dat de bestuurders twijfelen aan de hinderbeperkende maatregelen zoals Schiphol die presenteert op de website Minder hinder.

Benschop houden aan de afspraken
Zo houdt hij Benschop graag aan zijn toezegging dat zelfs als het vliegveld niet verder mag groeien in de toekomst, de toegezegde hinderbeperking toch zal worden ingezet.

Daarnaast legt hij de vinger op een aantal zere plekken in de – ons inziens – zeer magere plannen. BRS vindt dat iedere burger in de regio erop vooruit moet gaan en dat er dus geen sprake mag zijn van hinderverschuiving. Daarom wil hij dat de plannen als totaal worden beoordeeld en niet als losstaande punten.

Belangrijk is ook dat BRS géén sturing meer wil op basis van de nu gangbare ‘per saldo benadering’ op basis van berekende hinder.

Snel nachtvluchten afbouwen
De regie dringt er bij Benschop op aan snel maatregelen door te voeren die op korte termijn al kunnen leiden tot aanzienlijke hinderreductie, zoals het afbouwen van nachtvluchten, het onnodig laag vliegen over grote gebieden rond het vliegveld en het aanhouden van de afgesproken uitvliegroutes. Het komt nu te vaak voor dat de luchtverkeersleiding vliegtuigen de vrije hand geeft en dat piloten daarom teveel over drukbevolkte gebieden vliegen.

Olthof spreekt in de brief aan Benschop zijn zorgen uit over het feit dat het Nieuwe Normen en Handhaving Stelsel (NNHS) nog steeds niet in de wet is vastgelegd. Hoewel hij het stelsel in hoge mate zegt te ondersteunen, plaatst hij wel kanttekeningen bij de overbelasting in het gebied ten zuid-oosten van Schiphol – zeg maar richting Aalsmeer en Uithoorn. Zoals het er nu naar uit ziet zal verdere groei van het vliegveld een nog zwaardere druk leggen op dit gebied.

BRS heeft bovendien zorgen over de vrijwel continue belasting van burgers in de aan- en uitvliegroutes naar de primaire Kaag- en Polderbaan. “Als deze banen nog intensiever worden ingezet ontstaat een totaal gebrek aan rustmomenten.”

Vooraf kwantificeren en daarna meten

Olthof eist van Benschop dat hij de hinderbeperkende maatregelen vooraf kwantificeert, de uitvoering ervan meet (in plaats van berekent) en continu in de gaten houdt of er geen onbedoelde negatieve bijeffecten optreden.

Hij hekelt daarbij het principe dat de luchtverkeersleiding de efficiëntie van het vliegverkeer stelt boven de leefbaarheid in de regio. Ook wil hij af van de huidige methode om de overlast te berekenen.

Piekgeluid ook meenemen in nieuw hindermaat
“U telt de nieuwe woningen die gebouwd zijn na 2005 niet mee in de methode en u gebruikt alleen maar het jaargemiddelde van de geluidsbelasting. Dat sluit niet aan bij de beleving door de burger. Er zijn aspecten die van veel groter belang zijn, zoals het aantal rustmomenten, de hoogte van de piekbelasting en het tijdstip op de dag. Wij willen een nieuwe hindermaat.”

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 22-11-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Naast het piekgeluid moet ook de frequentie van passages in een nieuwe maat worden meegenomen. Ook met pieken van 60-65 dB(A) om de 70 s maak je mensen compleet gek!

De plannen van de sector en het kabinet zullen voor velen een volkomen onleefbare situatie gaan creëeren.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

WAT DOET PvdA WOORDVOERDER KLAAS VAN DIJK OP 16 DECEMBER A.S.?

Op 16 december behandelt de I&W commissie luchtvaart de Luchtvaartnota 2050.

Tot nu toe was het een en al achterhaald HUB en Metropoolbeleid waar de PvdA daar op hamerde. PvdA collega Olthof zou dus namens de BRS van 56 gemeenten en 4 provincies ook deze woordvoerder wel eens de oren mogen wassen. Overigens vormt deze commissie al jaren een soort cocon welke sterk door de machtige luchtvaartlobby ingekapseld wordt.

Al met al lijkt de Haagse werkelijkheid mijlenver verwijderd te zijn van wat er leeft in de regio.

En in de PvdA top ontbreekt helaas genoeg besef rond het belang van een gezonde leefomgeving.