Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Benschop in wespennest Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1452 
|
 De Telegraaf 
gh_vliegtuig_overvliegend_vliegtuig.jpg

Door Yteke de Jong

Dick Benschop moet als topman de omgeving en politiek warm krijgen voor verdere groei van de nationale luchthaven.

Daarmee stapt de voormalig Shell-directeur en ex-PvdA-politicus in een politiek wespennest. Door de fouten die gemaakt zijn bij de berekening herriecijfers van overloop luchthaven Lelystad is veel wantrouwen bij de burger ontstaan tegen de luchthaven. De huidige overlegstructuur met zijn Omgevingsraad Schiphol is onder leiding van Benschops partijgenoot Hans Alders vastgelopen.

Benschop wordt benoemd voor vier jaar. Hij geldt als een verbinder en strategisch denker. Minister Hoeks-tra, die als aandeelhouder ook betrokken wordt bij de benoeming, werkte ook voor Shell. Deze zei gisteren dat Schiphol op zoek is naar een „schaap met vijf poten".

De luchtvaartmaatschappijen wilden graag iemand die hun taal spreekt. In de jaren '90 werkte Benschop vier jaar bij Schiphol als adviseur en lobbyist. „Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Polderbaan", zegt een bron. De nieuwe topman van Schiphol is een goede bekende van Hans Smits, de voorzitter van de rvc van KLM, Schiphols grootste klant. Smits was in de tijd dat Benschop lobbyist was president-directeur van de luchthaven.

In het gisteren verschenen jaarverslag over 2017 meldde de raad van commissarissen (rvc) van de luchthaven dat de huidige topman Nijhuis te weinig gedaan heeft aan de toekomst van de luchthaven en het ontwikkelen van voldoende draagvlak voor verdere groei.

De afgelopen jaren zette Schiphol met een prijsverlaging van in totaal 23% de poorten open voor prijsvechters. Tegelijkertijd liep de opening van de overloopluchthaven Lelystad Airport vertraging op. Hierdoor zit de Nederlandse luchtvaart de komende jaren op slot.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Gezellig al die onderonsjes. Bensdorp is ook nog betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Polderbaan. Prima punt in je CV, toch?

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder aanvliegroute A'

Lees het bestand 'update Omgevingslawaai Schiphol - zienswijze indienen ' en zie dat de maat vol is. Kijk eens, hoe ziek mensen worden, alleen al van de geluidsoverlast. Te gek voor woorden. Na afloop van het symposium 'Geef stilte een stem' sprak ik met een mevrouw uit Bodegraven, die vertelde dat ze in het halve uur, waarin ze de hond pleegt uit te laten 40 (!) vliegtuigen over haar hoofd krijgt.
Laat de overheden touroperators en reisbureaus aan banden leggen. 'Afspraken' maken over nachtvluchten. In feite is de toestand niet houdbaar.
De snel voortschrijdende klimaatverandering geeft al aan dat 'we' moeten stoppen met vliegen. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. Vliegen is voor veel mensen een soort kermis-attractie. Stoppen met vliegen. Wel zo fris !

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De banencarrousel in dit politiek zieke landje is weer volop in beweging.

Schiphol zoekt een schaap met 5 poten.
Schiphol trekt werkelijk alles uit de kast om maar zijn zin door te drijven, om de aandeelhouders (vooral de Nederlandse Staat) te bevredigen.
Dat daar door het woongenot vrijwel volledig naar de kl*te is geholpen door het exorbitante aantal vliegbewegingen laten de op geld beluste verantwoordelijken volledig koud.

Artikel 21 van de Nederlandse grondwet wordt keer op keer geschonden door de Schipholgroup en dus ook door de Nederlandse Staat zelf !

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

80 vliegtuigen per uur over Bodegraven. Wie biedt er meer?

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

"het ontwikkelen van voldoende draagvlak voor verdere groei" Kots!

Kortom we moeten met zijn allen gewoon nog even gemasseerd worden om akkoord te gaan met nog meer door de burgers opgebrachte belastinggelden aan Schiphol en kompanen weg te geven waarvoor we vervolgens dan veel herrie en vervuiling terug krijgen..

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

"Ik wil vooral het vertrouwen bij de omwonenden herstellen," zei de nieuwe bewindsvrouwe en schoof een mannetje uit het ons-kent-ons-netwerk rond Schiphol naar voren om te zorgen dat de nationale luchthaven verder kan groeien.

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder de aanvliegrou

Tijdens de paneldiscussie bij het Symposium 'Geef stilte een stem', heb ik n.a.v. de onderzoeksresultaten over kankerverwekkende uitlaatgassen van vliegtuigen, zoals vermeld in de Zembla-documentaire 'Geen vuiltje aan de lucht' van 06-04-2016, verteld van mijn zoektocht naar instanties die zich bezighouden met kankerbestrijding. Van het KWF kreeg ik het bericht, dat het zich alleen met 'kanker door roken' en 'kanker door zonnen' bezighoudt. Het KWF verwees naar het Longfonds. Het Longfonds liet weten zich alleen bezig te houden met 'kanker door automobiliteit' en 'kanker door houtrook'. Voeg daarbij de snode praktijk, dat de onderzoekers die het in de Zembla-documentaire genoemde onderzoek hadden gedaan, zich niet door journalisten mochten laten interviewen. Het is geen geheim dat de Omwonenden van Schiphol furieus waren over deze gang van zaken. Ze hebben alles op alles gezet om de overheid te bewegen het onderzoek wel bekend te laten worden.
Over de grote gezondheidsrisico's van de bevolking in de buurt van vliegverkeer heb ik in mei 2017 een uitgebreide brief geschreven - met daarin o.a. documentatie van Omwonenden van Schiphol en een kopie van een brief aan de ziektekostenverzekeraars over de te verwachten hoge risico's en kosten voor de gezondheidszorg in dit kader aan de Minister Schippers van VWS. Zes weken later kreeg ik antwoord van NOTA BENE - de directeur Luchtvaart van het Ministerie van I en M, - drs. Rob Huijser, die meldde dat de brief vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het Luchtvaartbeleid naar hem was doorgestuurd.
Een brief die boordevol vragen staat over ziekten en gezondheidsrisco's ......... Kennelijk is het aan de directeur Luchtvaart om die beantwoorden. !!!!
Hij verwijst naar [begin citaat 1 'het onlangs gestarte onderzoeksprogramma naar ultrafijnstof. De overheid heeft juist opdracht gegeven tot dit onderzoek om zicht te krijgen op de gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer en om te bezien of dat aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen. Dit onderzoek is een goed voorbeeld van wat u noemt de zorg voor de bevordering van de volksgezondheid. ; einde citaat 1.]
Bedenk hierbij: de brief van de directeur Luchtvaart is gedateerd op '28 juni 2017; de Zembla-documentaire met de onderzoeksresultaten werd voor het eerst uitgezonden op 06-04-2016, m.a.w. hij kondigt een onderzoek aan, over een terrein, dat al is onderzocht !!! [ Begin citaat 2: Gelet op het hiervoor staande ben ik van mening dat de overheid wel degelijk oog heeft voor de bewoonbaarheid, het leefmilieu en de volksgezondheid rond de luchthaven Schiphol. Het streven is om de zorg daarvoor in om overleg met alle betrokken partijen vorm te blijven geven. /// Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Namens deze, De Directeur Luchtvaart, Drs. R.W. Huijser.

Bijzonder is ook dat toen ik mijn vragen stelde over door luchtvaart veroorzaakte kanker, de gesprekleidster, Mw. Yteke Jong, heel kwaad naar mij keek en bleef kijken. Als blikken konden doden, dan was dat toen gebeurd.
Ondertussen is er nog steeds geen instantie of fonds, dat zich bezighoudt met bestrijding van Kanker door Vliegverkeer. Wellicht een onmogelijke combinatie .........

P.S. Voor de goede orde stuur ik mijn correspondentie [ vraag aan VWS, antwoord van I en M]
naar het secretariaat van Vlieghinder.

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Er staat: Dick Benschop moet als topman de omgeving en politiek warm krijgen voor verdere groei van de nationale luchthaven.
Wat moet Dick Benschop hier voor doen? De omgeving is natuurlijk niet warm te krijgen voor verdere groei (zoals de meerderheid van de omgeving ook al niet akkoord was met het Alders'akkoord').
Dick Benschop moet dus de boel zodanig draaien (misleiden, manipuleren, liegen, bedriegen) dat de politiek denkt dat meer vliegen gepaard gaat met minder hinder en dat de omwonenden akkoord zijn met verdere groei. Een beetje dezelfde opdracht die Alders zo geniaal heeft ingevuld. Ook voor Dick Benschop wordt dat een makkie. VVD, PVV en CDA heeft hij al voor zijn aantreden overtuigd en de rest begrijpt niets van de technicalities van het Schipholdossier en op een enkeling na (bijv. PvdD, GL) durft niemand Schiphol een strobreed in de weg te leggen.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Nogmaals:

Hierbij een advies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Alle grotere partijen hebben in het Schipholdossier steeds gekozen voor ongebreidelde groei en de omwonenden besodemieterd en in de steek gelaten.

Onthoud:
VVD staat voor Veel Vliegtuig Dreun. Van deze partij is in dit dossier NIETS goeds te verwachten, niet op stemmen dus.

PVDA staat voor Partij Van Die Alders. De bestuurder Hans Alders, ja van de Alders tafel heeft een zeer discutabele rol gespeeld. Straf ze af voor hun bijdrage. Denk ook aan wat Tineke Netelenbos in de PKB 1995 en in 2000 met de Commissie Berkhout heeft gedaan! Nu dus ook voor Partij van Bensdorp, een nieuw gezicht die waarschijnlijk de zelfde spelletjes zal gaan spelen met de omwonenden! Niet meer op stemmen dus!!

CDA staat voor Continuous Descent Approach, glijvluchten dus, die we nooit hebben gekregen, want het zou capaciteit kosten, dus zorg ervoor dat deze lieden zelf een Continuous Descent gaan meemaken!

Geef dit zoveel mogelijk door en stem alleen op partijen die de groei van de luchtvaart in Nederland willen stoppen.

Een mooi nieuw Schipholdoel voor 2025: terug naar 450000 vliegbewegingen en voor 2030 nog minder bv. 400000, enz. Dan worden misschien klimaatdoelen wel gehaald!

Geplaatst door desiree stokkel uit bloemendaal


De benoeming van DickBenschop tot nieuwe KLM-directeur = 100% ramp voor de
nationale veiligheid + bedrijfsleven + toeristen in NL, internationaal.

Benschop = medeplichtig aan de MH17.
Hij - en RobdeWijk en Markrutte & co - hebben HCSS / The hagueglobaljustice institute
gebouwd 'om te kunnen regelen Wie welk mens mag folteren - doden in NL, internationaal'.

De ICC-lobby is juist direct betrokken via de HCSS-lobby als dekmantel voor oorlogsmisdaden in NL.

Omdat Benschop burger foltert - doodt.... en mijn juridisch waarheid over de ICC-NL-Ambassade-corruptie
misbruikt als dekmantel voor zijn corruptie & moorden... en de MH17 is ontstaan... ben ik tegen hem
een ICCrechtzaak gestart in 2015. Dossier op mijn website.

Benschop staat internationaal bekend als Gewetensloos monster = terrorist.

De Import- Export van NL is dus in groot gevaar door de benoeming van Benschop bij KLM.
AirFrance zal ongetwijfeld de meeste macht hebben om de werk-overeenkomst tussen KLM- France
uit te kleden.

Ik verwacht dat er op de luchthaven zelf meer criminaliteit komt = criminelen misbruiken Koffers
+ vakantiegangers + stommelingen als koerier.
Deze criminelen 'weten wat zij op de Schiphol moeten zeggen als zij worden betrapt';
zij weten dat Holland een Dictatuur is... en geen Rechters heeft.

Geplaatst door Wim uit Castricum

@Desiree, hij wordt niet de baas van KLM, maar van Schiphol. Dezelfde man maar dan op een andere positie, net zo erg!