Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Barin verbaasd en teleurgesteld “kabinet draait luchtvaart bewust de nek om”

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 882 
|
 travelpro.nl - 27-07-2022 
Vaarwel_groeimodel.png
Ook de luchtvaartsector is verantwoordelijk voor het behoud van de leefbaarheid van onze planeet
Credit: Hans Buurma

In reactie op het kabinetsvoornemen om het aantal vliegtuigbewegingen op de luchthaven Schiphol structureel te verlagen naar een jaarvolume van 440.000, laat BARIN weten zeer verbaasd en teleurgesteld te zijn over dit eenzijdige besluit.

Verbaasd enerzijds omdat dit nooit is besproken met de luchtvaartsector en anderzijds in strijd is met zowel het coalitieakkoord alsook de Luchtvaartnota 2020-2050. Het besluit om Schiphol gedwongen te verkleinen en de luchtvaartmaatschappijen te dwingen tot krimp is een inconsistent beleid en in strijd met eerdere conclusies uit Den Haag. Teleurgesteld omdat dit een klap is voor de luchtvaart die na twee onmogelijke jaren bezig is uit een diep dal te klimmen en hun klanten, vracht en passage, weer optimaal wil bedienen; ondanks alle problemen die Schiphol heeft veroorzaakt voor komende zomer.

BARIN Voorzitter Marnix Fruitema: “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken. In geen enkel land neemt men zodanige maatregelen als men in Nederland doet. Verdriedubbeling van de belasting op tickets, geluidsheffingen van honderden miljoenen, en cumulatieve verhoging van de havengelden van 37% over de komende 3 jaar ondersteund door de overheid tevens grootaandeelhouder, maken Schiphol steeds meer een onaantrekkelijke luchthaven. De stikstofdepositie van ca. 1% wordt nu als argument gebruikt om de luchtvaart te laten krimpen; de ene na de andere maatregel die Den Haag uit haar Hoge Haagsche hoed tovert leiden tot een onvoorspelbaar en instabiel ondernemings- en vestigingsklimaat. Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben. We mogen van onze regering verwachten dat het juist een stabiel en voorspelbaar ondernemings- en vestigingsklimaat klimaat voorstaat. Zo staat het immers ook in het coalitieakkoord.”

BARIN is van mening dat er met vuur gespeeld wordt met betrekking tot alles wat er is opgebouwd aan welvaart. “Nederland distributieland, Nederland als aantrekkelijk land om te investeren, Nederland als vestigingsplaats voor je Europese Hoofdkantoor en Schiphol als banenmotor. Het is allemaal gelinkt aan ‘bereikbaarheid’ voor passagier en vracht, met een efficiënte luchthaven en luchtvaart die Nederland verbindt met de rest van de wereld, met alle belangrijke economische regio’s. Op een duurzame manier, geen twijfel mogelijk en daar werken we met zijn allen keihard aan. We roepen Den Haag op om er alles aan te doen de baby niet met het badwater weg te gooien. Schiphol en de Nederlandse luchtvaart bereiden zich voor op een duurzame, welvarende toekomst, waar elke Nederlander van profiteert. Op een toekomst waar luchtvaart de meest duurzame vorm van transport zal blijken.”

“Niet op een toekomst waar buitenlandse investeerders ‘nee’ zullen zeggen tegen het investeren in Nederland vanwege een onmogelijk klimaat en tegenwerking van de politiek die de oren laat hangen naar een luide minderheid. We vertrouwen erop dat, ondanks dit eenzijdige en onverwachte besluit het kabinet alsnog tot bezinning komt, ten behoeve van eenieder. Last but not least ligt het in de lijn van de verwachting dat de min 100.000 bewegingen (540.000-440.000) in rap tempo over de landsgrenzen wordt ingevuld. Mede daarom is ook hier een Europese oplossing gewenst en niet een Nederlands navelstaren.”

Bekijk bericht op "travelpro.nl - 27-07-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Marc uit Almere

Weer een pro luchtvaart Fan wie volledig voorbij gaat aan de negatieve gevolgen van de luchtvaart. Dhr Barin praat enkel en alleen vanuit het belang vd luchtvaart en toont geen enkel berouw over de impact op mens en klimaat. Deze mensen moeten snel met pensioen en hun leventje slijten in stilte. Ik word moe van mensen wie al 30 jaar roepen dat Schiphol de motor is van de Nederlandse economie. Nog nooit is met een gedegen onderzoek aangetoond hoe belangrijk een groot Schiphol nu eigenlijk is voor de Nederlandse economie en waarom deze niet met bijvoorbeeld 300dznd vliegbewegingen kan functioneren? Schiphol is groot geworden omdat de economie is gegroeid en niet andersom! Haal al die onzinnige bestemmingen waar de gemiddelde nederlander nog nooit van hebt gehoord eruit + bestemmingen welke met de trein goed bereikbaar zijn zoals Parijs, Londen, Düsseldorf etc en Schiphol kan prima verder. Op zoek naar balans met de omgeving past geen groeimodel en jarenlang gedogen van geluidshinder! In combinatie met het ontbreken van een natuurvergunning zal ook de heer Barin zijn mening moeten herzien. "Welvaart gaat niet alleen om geld meneer Barin maar ook over gezondheid en welzijn van onze burgers"

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Schiphol wordt niet groter dan 440.000 vliegtuigbewegingen vanwege de wettelijke geluidsgrenzen op de 35 handhavingspunten. Terecht, want de geluidhinder ging bij 500.000 bewegingen alle perken te buiten. Deze overtreding kon niet langer gedoogd worden.

Stikstof-en CO2-uitstoot hebben hierin geen rol, nog niet. En slaapverstoring blijft veel te hoog, nog steeds zonder nachtsluiting.

Bereikbaarheid en vestigingsklimaat blijven goed, zelfs bij minder dan 400.000 vluchten. Kwestie van slimme keuze van economisch nuttige steden als bestemmingen, tevens van belang voor het vestigingsklimaat. Deze "GaWC"-analyse heeft de minister gepubliceerd. Het behoud van goede netwerkkwaliteit staat hierin centraal.

Nu de goedkoopste hub van Europa duurder wordt zal de vraag naar extreem goedkope vluchten afnemen. Zoals voor een tientje naar een stad in Spanje. En vluchten naar steden die niet voor lokale passagiers interessant zijn.

De minister heeft nog geen rekening gehouden met de internationale trein die minstens 50.000 korte vluchten kan overnemen. Nu het prijsverschil kleiner wordt komt de trein in beeld. Zonder uren in de rij is hij nu al zeer aantrekkelijk geworden.

Door uit te gaan van een imaginair aantal van 540.000 vliegtuigbewegingen die de vorige minister al had toegejuicht, maar Schiphol nooit heeft gehad, doet Fruitema voorkomen dat Schiphol met 100.000 bewegingen zou krimpen. Je kunt het ook realistischer zien: Schiphol zit nog fors onder 440.000 bewegingen. Dus er komt geen krimp.

Uiteraard is bekend dat er in 2019 500.000 slots waren. Hoe die naar 440.000 worden gecorrigeerd moet nog formeel vastgesteld worden. Met de wet in de hand zal dat geen probleem zijn.

Carriers op Schiphol zien met deze terechte ingreep van het kabinet hun permanente groeiplannen gedwarsboomd worden. Ondernemers moeten altijd met hun verdienmodel effectief inspelen op veranderingen in de samenleving en hun markt om hun winstgevendheid te handhaven. Dat maakt het ondernemerschap juist uitdagend en inspirerend.

Nu er een paar crises aan de gang zijn over stikstof en broeikasgassen, mag je aannemen dat dit niet de laatste uitdaging zal zijn.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

DE GROTE VERBOUWING VAN NEDERLAND

Den Haag neemt de regie bij wat de grote verbouwing van Nederland wordt genoemd!

Daarbij hoort een transformatie van Schiphol die is gekoppeld aan een voor onze kenniseconomie noodzakelijke, gezondere woon- en leefomgeving.

In een NRC artikel wordt dit alles klip en klaar beschreven en het gaat er nu om spannen of de luchtvaartsector (inclusief BARIN) de volledig onterechte uitzonderingspositie blijft claimen danwel - desnoods via de rechter - tot medewerking aan nodige sanering wordt gedwongen.