Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Bananenrepubliek Nederland

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1394 
|
 Noordhollands Dagblad - 19-04-18 
Kamercommissie2_hvs.PNG

Ingezonden brief van Ronald Schouwvlieger uit Alkmaar

Nederlanders hoeven deze zomer niet ver te vliegen om een bananenrepubliek van dichtbij te aanschouwen. Ze kunnen gewoon in eigen land blijven. Luchthaven Schiphol moet groeien is het motto. VVD is daar natuurlijk voorstander van. Omdat Schiphol wil groeien, stelt de luchthaven het milieueffectrapport (MER) op.

Op basis daarvan wordt beslist of de luchthaven inderdaad verder kan groeien of dat het te veel over-last veroorzaakt. Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur helpen met het opstellen van het milieueffectrapport, echter diezelfde ambtenaren moeten het later ook goedkeuren.

Elke weldenkend mens weet dat dit stinkt. Al eerder werd duidelijk dat bij het opstellen van de MER voor Lelystad ook de slager zijn eigen vlees keurde.

Schiphol moet kosten wat het kost groeien, desnoods door bewust buiten de lijntjes te kleuren. VVD-minister Van Nieuwenhuizen reageert verrast, echter is er stellig van overtuigd dat er belangen van alle betrokkenen afgewogen worden.

Mark Rutte en regeringscollega's zijn meesters in het veroordelen van corruptie in andere landen, echter ook in Nederland is politieke corruptie en regeren economische groot-machten mee. Net als in bananenrepublieken hebben gedupeerden het nakijken en kunnen ze alleen de vliegtuigen uitzwaaien.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Lawaai moe uit Regio Alkmaar

Schiphol is voor 69,77% eigendom van de Nederlandse Staat. Daarmee ontving het ruim 213 miljoen euro netto winst in 2016.
Schiphol moet zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden.
De regering bepaalt met de Staten-Generaal de wet- en regelgeving rondom Schiphol.
De regering en de Staten-Generaal worden met de kleinst mogelijke meerderheid overheerst door de huidige coaltie van de VVD (Rutte III).
Het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat adviseert de regering over de luchtvaart.
Het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat staat onder leiding van een VVD'er.
Toezicht op de wet-en regelgeving voor de luchtvaart is in handen van de inspectie Leefomgeving en transport.
De Inspectie Leefomgeving en transport valt onder het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat.
In opdracht van de minister handhaaft de inspectie niet op de geldende regelgeving, omdat er plannen zijn voor nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving is niet van kracht.
Hoe vliegtuigen over Nederland vliegen wordt bepaald door de Luchtverkeersleiding Nederland.
De Luchtverkeersleiding is een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoording over haar prestaties aflegt aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Als Schiphol wil groeien moet het een wettelijk vereiste milieueffectrapportage maken. Schiphol wordt geholpen met het maken van deze rapportage door ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat.
De milieueffectrapportage wordt beoordeeld door het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat. En vergunningverlening is de verantwoordelijkheid van Ministerie van Infrastructuur en waterstaat.

Hier zijn perverse prikkels in het spel die afbreuk kunnen doen aan de zorg van de overheid die is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. (artikel 21 Grondwet)