Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Baas Schiphol weerspreekt kritiek op rapport over uitbreiding luchthaven

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 523 
|
 nu.nl 
Schiphol_Kiss_Goodbye_hvs.JPG

Schiphol-baas Dick Benschop vindt niet dat er te lichtzinnig gedaan moet worden over de rekenmethodes die zijn gebruikt in de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). Er zijn volgens hem duidelijk grenzen aan wat realistisch ter discussie kan worden gesteld.

In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als de luchthaven na 2020 verder groeit. Benschop erkent dat het rapport voor sommige mensen ongemakkelijk zal aanvoelen en dat een dergelijk rapport altijd voor rumoer zorgt, maar benadrukt de zorgvuldigheid waarmee de MER opgesteld is.

Meerdere belangenclubs zetten kort na de publicatie op woensdag vraagtekens bij de cijfers over onder meer geluidshinder en luchtvervuiling. In sommige gevallen is volgens Benschop sprake van "geframede" kritiek.

Momenteel zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen op Schiphol toegestaan. Dat kunnen er volgens de MER 540.000 worden, zonder dat regels over geluidshinder en luchtvervuiling geschonden worden.

Dat komt doordat vliegtuigen minder luidruchtig worden en de overlast voor omwonenden van de luchthaven beperkt kan worden door slim gebruik te maken van de landingsbanen.

Luchtvaarteconoom Hans Heerkens erkent dat vliegtuigen steeds stiller worden. "Het punt is alleen dat de geluidsoverlast alsnog toeneemt als ze 1 procent stiller worden, maar de frequentie met 5 procent toeneemt."

Volgens Heerkens worden vliegtuigmotoren steeds zuiniger en worden vliegtuigen ook steeds aerodynamischer gemaakt, waardoor ze minder geluid maken. Daarnaast zijn steeds meer vliegtuigen in staat om op grote hoogte de motor "stationair te laten draaien" en vervolgens in zweefstand naar de luchthaven vliegen om te landen.

'Afweging tussen lusten en lasten'
Daarmee is volgens Benschop niet gezegd dat het aantal vliegbewegingen met die orde van grootte zal toenemen. Benschop heeft al vaker aangegeven op gematigde en gecontroleerde groei te mikken.

Getallen noemde hij in de toelichting niet. De grens van 540.000 vliegbewegingen zal volgens hem niet worden bereikt. "Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen", schreef Benschop in het rapport.

Een van de partijen die kritiek uitte op het conceptrapport was de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Volgens die organisatie kan Schiphol niet verder groeien zonder dat de geluidsnormen overschreden worden. De kritiek is gebaseerd op het oordeel van deskundigen en bewoners.

Paar decibel verschil betekent 125.000 extra vliegtuigen
Volgens de Milieufederatie is een rekenmodel gebruikt dat de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag inschat. "Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden", stelt directeur Sijas Akkerman van de milieuorganisatie.

Een van de kritische punten is dat de gemiddelde stijging van startende vliegtuigen "onvoldoende onderbouwd en onjuist getoetst" zou zijn.

Voor Kerst moet er advies voor kabinet komen
Nog voor de Kerst moet er vanuit de Omgevingsraad Schiphol - waarin overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties verzameld zijn - een advies voor het kabinet op tafel liggen.

Volgens Benschop ligt het struikelblok in de onderhandelingen niet bij de sector. De inspanningen lijken de komende tijd vooral bij het overtuigen van omwonenden te liggen.

Bekijk bericht op "nu.nl"

Reacties op dit bericht