Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door siempie uit Hoofddorp

Nee.

Ik doe niet mee. Zolang de stelling van Hans is dat als we er als bewoners gezamenlijk niet uitkomen het bestuur van de ORS zelf wel een beslissing neemt en daarbij de objectief opgestelde spelregels zelf niet hanteert (de regels van het op dit moment geldende convenant).
Waarom op voorhand bewonersgroepen tegen elkaar uitspelen? Waarom zou "democratisch" besloten worden om iets te doen terwijl de regels van het convenant niet nageleefd worden?

Objectief, meetbaar?....... Nee, dit hebben we democratisch besloten.

Daar pas ik dus voor. Als je toetsingscriteria opstelt moet je je daar ook aan houden. En doe dat dan ook op basis van actuele en juiste info.

Als je eens een keer een beslissing hebt genomen die niet goed heeft uitgepakt? -> Terugdraaien!

Maar vooral niet anderen laten beslissen hoezeer ik getroffen ben door een maatregel als die anderen absoluut niet getroffen zijn door diezelfde maatregel (zowel in positieve als negatieve zin). Speelt iets zich niet af in jouw invloedssfeer? Dan heb je dus geen recht van spreken.

En voor al diegenen die wel recht van spreken hebben: Je hebt een wettelijk recht op nadeel compensatie (behalve als het om Schiphol gaat en je particulier bent).

Suc6 Hans en groetjes, je zult het nodig hebben!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

ORS: ADDER ONDER HET GRAS?

Zoals wel bekend zal zijn zal Hans Alders met zijn ORS ook de ruimtelijke ordening onder de loop nemen. Een voorbeeld waar dat dan toe leidt is nu al te zien bij de Stichting Groene Hart:

Uit de laatste Nieuwsbrief van de St. Groene Hart komt e.e.a. naar voren dat de enorme invloed van Schiphol weer eens duidelijk maakt. Om ook daar het toerisme verder aan te jagen laat men zich adviseren door de directie van "I Amsterdam" en het "EZ Topteam gastvrijheidseconomie".

En daar blijft het natuurlijk niet bij:

"Maandag 27 oktober krijgt de Stichting Groene
Hart bezoek van een delegatie van het BICP
(Beijing Institute of City Planning).

Het BICP wil met dit bezoek kennis opdoen van de planning van Schiphol met daarbij de focus op vastgoedontwikkeling in de omgeving van
Schiphol en in het bijzonder het Groene Hart.
Dit omdat BICP de gebieden rond de nieuwe
luchthaven van Beijing zal gaan plannen. De
delegatie – begeleid door NACO, Netherlands
Airport Consultants - zal worden ontvangen in
het Groene Hart Meeting Point van de
Stichting in station Woerden."

Blijkbaar is gebiedsontwikkeling intussen een zaak van de Schiphol Group, NACO en straks ORS als meewerkend adviseur geworden?

Ten slotte in deze Nieuwsbrief het onderwerp "De stilte rond Schiphol" als onderwerp voor een symposium en opmerkelijk genoeg ook een noodkreet van een CHU politicus uit Gouda.

Daar wordt steeds meer laag aangevlogen i.v.m. de onstuimige groei van R'dam The Hague Airport, ook weer een onderdeel van de Schiphol Group.

Zo wordt maar weer eens duidelijk hoezeer deze sector, vrijwel ongecontroleerd door de politiek, ingrijpt in het leven van alledag in Nederland.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Wat een kliek en gegraai daar...Die CHU politicus zal blij zijn,dat er 1 boef minder is bij de Luchtvaartsector : Us Camiel ...

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Uit de gang van zaken bij de St. Groene Hart valt op te maken dat het Min. voor EZ met het TopTeam Gastvrijheidsconomie de weg baant voor zowel Horeca Nederland als de Schiphol congsi.

Het zal dan niet verbazen dat EZ ook de ontwikkeling van de "Vliegende automobiel(!)" ondersteunt. Let wel: aan inpassing van dit toekomstig vehikel binnen de overvolle mobiliteitsmarkt is wettelijk nog niets geregeld.(bron: de Volkskrant)

Het onderstreept maar weer eens de merkwaardige rol van de gekozen politici bij het besturen van dit land.