Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Advies Alderstafel met Nieuw Geluidsstelsel Schiphol laat bewoners omgeving Schiphol in de kou s

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1846 
|
 Alderstafel, BLRS en PVRC 
Advies Alderstafel met Nieuw Geluidsstelsel Schiphol laat bewoners omgeving Schiphol in de kou s

PERSBERICHT van de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS)

BLRS is een vereniging van 18 Bewonersplatforms in de regio Schiphol.

                                                                        Castricum, 8 oktober 2013

                         

Advies Nieuw Geluidsstelsel Schiphol laat bewoners omgeving Schiphol in de kou staan.

Op 8 oktober 2013 is door de heer Hans Alders een advies uitgebracht aan de staatssecretaris Wilma Mansveld. De inhoud van dit advies is voor de bewoners zeer teleurstellend. De lokale bescherming m.b.t. een maximum aan geluidshinder komt te vervallen waardoor bewoners niet langer enige lokale rechtszekerheid/bescherming meer hebben. Schiphol wordt geacht zoveel mogelijk die banen te gebruiken die de minste geluidshinder voor de bewoners opleveren. Dit geeft Schiphol grote vrijheid om te handelen maar de bewoners geen enkele garantie op een maximale hoeveelheid geluidshinder. Door het vervallen van de bestaande lokale 35 handhavingspunten kan een bewoner niet meer vaststellen in hoeverre zijn geluidshinder een maximum overschrijdt. Er is immers lokaal geen maximum meer aan geluidshinder. Wel wordt Schiphol geacht het Nieuwe Geluidsstelsel zo goed mogelijk te gebruiken. Maar wat valt te verstaan onder “zo goed mogelijk”?

Zo zijn er meer zaken in dit advies die grote ruimte laten voor interpretatie. Wat zijn bijvoorbeeld: opkomende buien, wolkenconcentraties, een krachtige westenwind, het opleggen van daartoe strekkende maatregelen enz. Dit advies geeft de luchtvaartsector veel ruimte om de operatie zo effectief/efficiënt af te wikkelen terwijl de bewoners niet meer in staat zijn om het zorgvuldig handelen nog te kunnen toetsen. Het betreft niet langer meer 35 lokale handhavingspunten met duidelijke criteria maar het beoordelen van ca. 450.000 vliegtuigbewegingen en of die volgens de regels van het Nieuw Geluidsstelsel zijn afgewikkeld.

Conclusie: geen lokale rechtszekerheid/bescherming meer m.b.t. geluidshinder en het voor de bewoners nauwelijks controleerbaar zijn van het zorgvuldig afwikkelen van het vliegverkeer volgens het Nieuwe Geluidsstelsel.

Bestuur BLRS

Het volledige Aldersadvies over een nieuw geluidsstelsel en de bijlagen vindt u hier…

Het commentaar hierop van 8 oktober j.l. via RTL4, vind u hier: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kritiek-op-geluidsplannen-schiphol


OORDEEL BESTUUR BLRS en PVRC/Castricum   
Wij hebben het gehele proces aan de Alderstafel kritisch gevolgd.

 • Over de uitkomst Alderstafel kunnen wij niet onverdeeld enthousiast zijn, in tegendeel zelfs. Zeer teleurstellend is onze conclusie. Waarom?
  • Bij het nieuwe systeem is lokale rechtszekerheid/bescherming komen te vervallen
  • Prof. Schueler concludeert dat gedurende het experiment het nieuwe stelsel geringe lokale effecten heeft op de geluidsbelasting
  • Het zou het voordeel rechtvaardigen (een geringer totaal aantal geluidgehinderden) van het nieuwe stelsel t.o.v. de beperkte lokale nadelen
  • En die zijn…….. juist geen lokale rechtszekerheid/bescherming
 • Prof. Schueler baseert zijn mening op het experiment, maar wat de toekomst zal uitwijzen……?  Het systeem staat toe dat er in de toekomst grotere lokale effecten zijn op de geluidbelasting waardoor de nadelen de voordelen overtreffen.
 • Experiment heeft in ieder geval uitgewezen dat dit nieuwe handhavingsstelsel de bewoners bij de Aalsmeer/Buitenveldertbaan meer overlast heeft veroorzaakt als men gewend was. Bij dit nieuwe stelsel is er geen lokaal maximum meer vastgesteld
 • Conclusie: in zijn totaliteit zal het effect m.b.t. geluidshinder wellicht tijdelijk positief zijn maar dit kan/zal ten koste gaan van een lokale situatie en wat moeten die bewoners dan doen?
  • Niets, want door het wegvallen van de handhavingspunten is er geen lokaal maximum aan geluidsbelasting meer
 • Voorts valt op dat in dit advies er regelmatig sprake is van zaken die niet duidelijk zijn gedefinieerd: wolkenconcentraties, plotseling opkomende buien, in afzienbare tijd, krachtige westenwind, opleggen daartoe strekkende maatregelen. Dit geeft allerhande ruimte voor interpretatie aan de Schiphol operatie, die beslist niet in het voordeel van de bewoners zal uitpakken.
 • BLRS en PVRC zal in de toekomst het geheel kritisch volgen en Hans Alders aan zijn woord houden om de transparantie van het nieuwe stelsel te optimaliseren zodat bewoners zelf kunnen vaststellen of banen wel/niet volgens de regels zijn ingezet.

Castricum, 09-10-2013

BLRS is de koepelvereniging van 18 platforms uit de regio Schiphol “groot”
1. Vereniging GEUS Aalsmeer Aalsmeer
2. Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
3. Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB A.veen/Adam
4. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
5. Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam W
6. Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft
7. Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
8. Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
9. Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
11. Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
12. Werkgroep Goedaardig Heemskerk
13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen) Velsen
14. Dorpsraad Lijnden Lijnden
15. Schiphol watchers Hoofddorp
16. Platform “Oegstgeest ziet ze vliegen”’ Oegstgeest
17. Studiegroep Velsen Vlieghinder Velsen
18. Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB)

Aldersadvies_-_2013.pdf
bijlage_-2._Onderzoek_510.pdf
bijlage_-_3._Uitwerking_normen.pdf
bijlage_-_4._Maximale_hoeveelheid_geluid.pdf
bijlage_-_5._Systematiek_toezicht_en_handhaving.pdf
bijlage_-_6._Rechtsbescherming.pdf
bijlage_-_7._Evaluatie_convenant_hinderbeperking.pdf
bijlage_-_8._Evaluatie_convenant_omgevingskwaliteit.pdf
bijlage_-_9._Evaluatie_convenant_selectiviteit.pdf
bijlage_-_10a._Notitie_gebruik_Buitenveldertbaan_2011.pdf
bijlage_-_10b._Verklaarbaarheid_Buitenveldertbaan.pdf


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit IJmuiden

En zo komt Hans Alders door de winter. Zijn opdrachtgevers zullen tevreden zijn. Zijn slachtoffers blijven met overlast en/of een hoge hypotheekschuld achter.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

@Wim: Dank voor plaatsing ! Ad) bijlage 10 b St. SWAB had met Alders en het buro To-70 een lang gesprek. We kregen gelijk van dhr Alders en To 70. Naar onze mening was de verklaarbaarheid Strict preferent vliegen op de Buitenveldertbaan slechts 35 % Ook op de Aalsmeerbaan was de verklaarbaarheid laag, slechts 35 %. Dhr Alders beloofde onze gegevens aan de Sector voor te leggen met copie aan ons. Die belofte kwam hij niet na. Er werden zgn verbeteringen in het advies gevlochten. Dit dekt dus onze erkend juiste analyse beslist niet. Is dus niet door St SWAB gevalideerd. Over 2 maanden
hopen we de resultaten van het second-opinion onderzoek te ontvangen dat Gem.Amstelveen met St. SWAB laat uitvoeren. St SWAB zit gelijkwaardig met Amstelveen in de Begeleidingscommissie

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

FOUTJE : bij de Aalsmeerbaan was de verklaarbaarheid ook te laag . Het juiste percentage is(nog) niet bekend

Geplaatst door Wim uit Castricum


Geplaatst door Lies uit Amsterdam

Ik markeer dat niet meer dan 22 seconden uitzendtijd wordt gewijd aan een onderwerp dat zoveel burgers van Nederland tegen wil en dank bezighoudt. Ook de NOS staat ten dienste van de Schiphollobby, moet ik concluderen. Arme minister Mansfeld, ook volledig ingepakt door de Schiphollobby, van haar oorspronkelijke vechtlust lijkt weinig over.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Arme omwonenden. Het grote geld heeft wederom gewonnen. Het woongenot waar ieder recht op heeft, is door de luchtvaartsector en met goedkeuring van de politiek, volstrekt ondergeschikt gemaakt aan het grote geld. Nederland zit politiek gezien nog in de middeleeuwen.

Geplaatst door J H Griese uit Amstelveen

Als de politiek, Ministerie en Sector keuzen willen maken.. Tja dan is het niet anders.. Mits we in een Rechtstaat leven. Maar ze laten Hansje Alders de zaak manipuleren, behoevenzezelf de nek niet uit te steken, en de Politiek(althans een Meerderheid kijkt de andere kant op.