Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Antwoorden informatieavond 21 januari 2016 in Bergen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1900 
|
 Gemeente Bergen 
plaatsnaambord-bergen.jpg

Op 21 januari 2016 heeft de gemeente Bergen een informatieavond gehouden naar aanleiding van de publicatie van de Bestuurlijke Agenda Cluster IJmond-Alkmaar over "het vliegverkeer Schiphol boven Regio IJmond- Alkmaar".De (Ivooraf) schriftelijk ingediende vragen worden in dit artikel beantwoord.

Bekijk of download het gehele artikel 'Antwoorden informatieavond 21 januari 2016 in Bergen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

De moeite waard om te lezen want het werkt op je lachspieren.

Vooral dit is grappig:

-------------

Er zijn ongeveer 15 mensen bezig met het project om een oplossing te vinden voor hinder die is ontstaan doordat nachtroute ARTIP2C niet meer gebruikt wordt.

Elke werkdag wordt er aan het project gewerkt.

-------------

Serieus?

Geplaatst door Ruud

Is een nietszeggend antwoord. Het antwoord suggereert dat er fulltime een team van 15 mensen mee bezig is. Echter indien iemand van de 15 er een minuut aandacht aan besteed op een dag dan voldoet het ook aan het antwoord.

Geplaatst door de Vries

Nee, want er staat minimaal 1 uur per dag:

- Hoeveel dagen wordt er minimaal 1 uur aan deze route gewerkt? LVNL:
Elke werkdag wordt er aan het project gewerkt.

Zeker door 15 stagiaires...

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De sector presenteert zich toch als de ´banenmotor´ van Nederland?
Nu, hier heeft u dan uw antwoord.

En bijna elke politicus in Den Haag gelooft dit stellig!

Geplaatst door anoniem


Kan het nachtverkeer dat van oost n
aar west over Aagtdorp komt, niet 5 á 10 kilometer
noordelijker worden gerouteerd? Er zijn routes te bedenken waaronder de bevolking veel
dunner is en waardoor er minder mensen last hebben van het geluid.
LVNL
:
De nachtprocedures waaronder
route ARTIP3B zijn wettelijk vastgesteld. De route is
opgenomen in het Luchthaven verkeerbesluit Schiphol. LVNL is een uitvoeringsorganisatie en
moet zich houden aan de vastgestelde routes

Dit is wel er, Want het is de lvnl zelf die over die routes adviseert. En dan vevolgens verwijzen naar de overheid als er een klacht is. Valt me op dat de lvnl in dit artikel erg vaak verwijst naar regels als er geen logisch antwoord is.

Geplaatst door anoniem

Gezien de antwoorden zouden de vragen wat scherper en meer specifiek zijn, zodat de lvnl geen gelegenheid heeft om de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.

De vraag naar de routes had misschien moeten zijn.

De lvnl adviseert de overheid over vliegroutes en de overheid volgt dit advies vrijwel altijd op.
Waarom is destijds geadviseerd voor deze route en niet een route over meer dunbevolkt gebied?
Met als vervolg vraag, Waarom is er door de lvnl niet voorgesteld om de route te veranderen in een betere route die minder overlast geeft.

Geplaatst door anoniem

7.
Waarom kunnen de vlieghoogtes van de Polderbaan (2000 voet) en Zwanenburgbaan (3000
voet) niet worden omgedraaid. Aanvliegen naar de Polderbaan gaat over bewo
ond gebied,
richting de Zwanenburgbaan over polder en landbouwgebied?
LVNL
:
Regel is dat vliegtuigen voor beide banen ongeveer op de zelfde geografische hoogte
indraaien naar de baan
Het omdraaien van de hoogtes zal, gezien de ligging van de banen
(de Polderbaan ligt noordelijker) dan nadelig zijn omdat vliegtuigen dan verder naar het
noorden opgelijnd moeten worden. Er wordt dan over een grotere afstand relatief laag
gevlogen, zodat een groter gebied belast wordt met geluid.

Deze is ook opmerkelijk, omdat bij het parallel landen op de aalsmeerbaan en de zwanenburg baan voor de aalsmeer baan een hoogte wordt gebruikt van 3000 voet, en voor de zwanenburg baan van 600 voet. Dit terwijl de afstand tot de landingsbaan bij gelijke geografische hoogte lander is tot de zwanenburg baan, Precies het tegenovergestelde dus van de situatie in noorholland. Ook wordt bij de aalsmeer baan+zwanenburg baan combinate niet op dezelfde geografische hoogte ingedraaid,al is dit volgens de lvnl wel noodzakelijk.

Geplaatst door anoniem

Misschien is er wel een antwoord mogelijk op al deze vragen tegelijk.
Dat antwoord is typisch hollands:geld.

De lvnl is onderfunded.
Het personeel krijgt ondanks het hoge salaris niet genoeg betaald in vergelijking met verkeersleiders in andere landen. Er wordt onvoldoende geinvesteerd in apparatuur waardoor de meest optimale routes niet gevlogen kunnen worden. Er is onvoldoende geld om personeel in te zetten voor rerearch en development naar vliegroutes die de overlast kunnen beperken.