Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Analyses over effect van geluid op gezondheid

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 577 
|
 zorgkrant.nl 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Meer mensen krijgen hart- en vaatziekten door geluid dan eerder werd gedacht

In juni 2020 publiceerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport over wat de nieuwe richtlijnen van de WHO voor omgevingsgeluid betekenen voor Nederlands beleid. Op verzoek van het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geeft het RIVM nu een uitgebreidere uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen.

In dit achtergrondrapport wordt onder andere uitgelegd waarom geluid van treinverkeer meer kans op slaapverstoring geeft dan eerder gedacht. Ook lichten de onderzoekers toe waarom ernstigere gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten, al bij een lagere blootstelling optreden. Dit laatste betekent dat meer mensen hart- en vaatziekten krijgen door geluid dan eerder werd gedacht.

Rapport: Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid. Nadere gezondheidskundige analyses (de samenvatting), leest u hier

De nieuwe RIVM gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid, de nadere gezondheidskundige analyses leest u hier

Bekijk bericht op "zorgkrant.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Met een nieuwe analyse voor het NOMOS meetpunt nm27 te Uitgeest laat ik zien, dat ondanks de inzet van ‘stillere’ vliegtuigen, de groei in aantallen toch heeft geleid tot een gestage toename van Lden. Dit blijft dan wel nog onder de veel te hoge en ongezonde norm van 58 dB(A) i.p.v. de 45 grens van de WHO, maar de conclusie is dat de beweringen van Alders over mogelijke toename hiervan onjuist zijn.

De Lden-waarde steeg namelijk na correctie voor onwaarschijnlijk hoge piekwaarden voor de twee maanden nov en dec 2006 en 2019 met ca. 1.3 (van 55.61 tot 56.94), aanmerkelijk meer dan door Alders werd beweerd (ca. 0.2 dB(A) toename door ‘geluidpreferente inzet van de Polderbaan’).

Hiermee is m.i. aangetoond, dat de omgeving Uitgeest onder de Polderbaan gekwalificeerd kan worden als duidelijk ongezond. Dit gaat op korte termijn nog veel slechter worden nu de Polderbaan steeds meer zal gaan worden gebruikt.

Voeg hierbij dat men bij de overgang van Ke naar Lden niet 55, maar 58 dB(A) Lden heeft gelijk-gesteld met 35 Ke en u zult begrijpen, dat de luchtvaartsector zichzelf optimaal heeft bediend ten koste van het leefmilieu en de gezondheid van omwonenden. Met steun van de PvdA, niet te vergeten!