Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol (RIVM)

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 518 
|
 RIVM 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Publiekssamenvatting

Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM gevraagd de gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol te analyseren. Aanleiding is het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om deze gelijkwaardigheidscriteria in de regelgeving op te nemen door het Luchthavenverkeersbesluit aan te passen. Dan zijn de criteria onderdeel van de handhaving.

De ILT ziet erop toe dat wet- en regelgeving voor de luchtvaart wordt nageleefd. De ILT controleert bijvoorbeeld of vliegtuigen voor omwonenden rond Schiphol niet meer geluid maken dan is toegestaan.Dit wordt onder andere getoetst met behulp van zogeheten gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol. Deze gelijkwaardigheidscriteria zijn nu een onderdeel van de afspraken die in de loop van de jaren tussen het ministerie van IenW (en voorlopers) met de omgeving van Schiphol zijn gemaakt.

De gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op berekeningen en modellen. Het gaat om de berekende hoeveelheid geluid, de aantallen woningen, en de relatie tussen de blootstelling aan geluid en ernstige hinder en slaapverstoring (blootstellingresponsrelaties). Bij deze berekeningen worden modellen gebruikt, bijvoorbeeld om geluid en ernstige hinder te berekenen.

De modellen zijn de afgelopen jaren meerdere keren veranderd. De wijzigingen in de gelijkwaardigheidscriteria en de gevolgen daarvan voor de naleving en handhaving zijn nauwelijks te volgen. Ook werken de modellen vaak niet met de actueelste cijfers, bijvoorbeeld van het aantal woningen.

Het RIVM beveelt aan om de actueelste modellen te gebruiken en deze de komende jaren aan te houden. Na een aantal jaar kan worden overwogen om nieuwe gegevens te gebruiken op basis van actuele informatie. Een wijziging moet dan transparant en daarmee voor iedereen goed te volgen zijn.

Het volledige onderzoek kunt u lezen via onderstaande link............


Bekijk bericht op "RIVM"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Het ping-pongen tussen verantwoordelijke, verzelfstandigde overheidsorganisaties - hier dus tussen de ILT en het RIVM - zal toch eens doorbroken moeten worden.

Hier speelt een uiterst belangrijk kwestie - de soap rond de gelijkwaardigheidcriteria - waarbij via een experimenteerwet en dubieuze berekeningsmethoden een enorme aantasting van de woon- en leefomgeving voortwoekert.