Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 281 
|
 parool.nl 
Euro_banknotes.png

Door Ruben Koops

Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt gaan de prijzen van vliegtickets verder omhoog. Dat moet vliegen ontmoedigen, en daarmee het aantal vluchten op Schiphol doen afnemen.

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Ook wordt gepleit voor een nachtsluiting van de luchthaven.

Het kabinet heeft al besloten tot de invoering van een vliegtaks van ongeveer 7 euro per ticket, vanaf 2021. Maar dat gaat Amsterdam niet ver ­genoeg. ‘Het college ziet de invoering van de nationale vliegbelasting als een belangrijke eerste stap, maar in deze vorm nog onvoldoende om een gedragsverandering teweeg te brengen,’ aldus de brief.

Noord/Zuidlijn
Vliegen wordt tot op heden impliciet gestimuleerd door de overheid. Zo hoeft voor vliegtickets geen btw te worden afgedragen, terwijl dat voor een treinkaartje wel geldt. Kerosine is niet accijnsplichtig, andere brandstoffen zijn dat wel.

De vliegtaks van het derde kabinet Rutte is een eerste stap om hier verandering in te brengen, maar CE Delft, een instituut gespecialiseerd in ­milieuvraagstukken, heeft geconcludeerd dat de effecten van de voorgestelde vliegtaks gering zijn. Zo zullen er nauwelijks reizigers zijn die om de vliegtaks het vliegtuig laten staan.

Steeds meer Europese landen voeren een vliegtaks in, luchtvaartmaatschappijen klagen dat er concurrentienadelen ontstaan nu verschillende lidstaten een ander tarief hanteren. Amsterdam wil wel aandacht voor die ongelijkheid, maar het mag geen rem op de invoering zijn.

Onder meer staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ijvert in Brussel voor de invoering van een belasting op ­kerosine, maar van een Europees wetsvoorstel is nog geen sprake.

Dat weerhoudt Amsterdam er niet van om alvast voor te stellen dat de opbrengst van hogere vliegbelastingen gebruikt kunnen worden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp.

De minister en Amsterdam verschillen overigens over wel meer Schipholgerelateerde onderwerpen van mening. Zo wil Van Nieuwenhuizen de luchthaven vanaf 2021 laten groeien naar 540.000 starts en landingen per jaar, terwijl Amsterdam voorlopig juist geen groei wil.

Bekijk bericht op "parool.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SCHUIVENDE PANELEN: Metropool Bureau binnenkort in opspraak?

Het College van Amsterdam schuift behoorlijk op in de discussie van groeibeperking tot krimp.
Interessant wordt de positie van de nieuwe D66 ministerspost "Wonen & Milieu" die in feite tegenover I&W van VVD minister Cora van N. komt te staan. Want luchtvaartgroei botst steeds meer op de woon en leefomgeving in een steeds vollere Randstad Metropool.

Voor onze BUCH regio wordt iets anders interessant:

De burgemeester van Uitgeest probeert samen met VVD wethouder in Castricum Slettenhaar na Uitgeest ook de andere BUCH gemeenten verder in de Metropool regio Amsterdam MRA te krijgen. Elk huishouden betaalt dan een bijdrage (de Uitgeesters nu al!) waaruit o.a. het opgerichte Metropool bureau vol dure ambtenaren op de Zuid As vol wordt gefinancierd. Ook de Provincie NH draagt bij. Economie en Infra, dat is waar het in deze constructie geheel om draait en elke DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE ontbreekt! Het ideale schaduwbestuur, zeg maar.
Tot nu toe profiteerde de Schiphol Group volop van deze - ooit via een "strategische operatie EU Deltametropool" ! - door de luchtvaartsector zelf geregisseerde, informele bestuurslaag. Maar met de bovenbeschreven schuivende panelen zou dit bouwwerk wel eens in verval kunnen geraken.

Draagt u als bewoner liever niet bij aan zo'n vermaledijde bestuur constructie dan zou u dat nu duidelijk kunnen maken aan de lokale politiek / het PVRC bestuur e.a. en aldus het schuiven van de panelen kunnen versnellen.....................


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

En de situatie rond Rotterdam / TH Airport verschilt niet veel:

WETTELIJKE BASIS VOOR HANDHAVING ONTBREEKT HELAAS

Duidelijke taal van de Rotterdamse bewoners en hun organisaties om voor almaar toenemende vlieghinder in media en bij de Gebiedscommissie aandacht te vragen. Het lijkt aan doveman's oren gericht.

N.B.!:

Terwijl de Rotterdamse gemeenteraad intussen groei afwijst ("Laat Politiek de luchtvaart aanpakken!") hult het College zich in stilzwijgen. Men beseft daar maar al te goed dat de door I&W minister Cora van N. in stand gehouden wetteloosheid wat betreft handhaving luchtvaart uiterst gevoelig ligt. De minister is namelijk gehuwd met de VVD loco burgemeester die ten volle het VVD beleid van discriminerende wetteloosheid steunt.

Ook hier wordt misbruik gemaakt van de constructie van een democratisch niet gelegitimeerde Metropool regio / Transport Authority. Door minister en College Rotterdam is burgerparticipatie bewust tegengewerkt rond de nieuwe oeververbinding, een project waar afgeschermd binnen die Metropool regio over wordt besloten.
En u raadt het al: net als hier betaalt elk huishouden in aangesloten gemeenten en via de Provincie een bijdrage waarmee een Metropool bureau vol duur betaalde ambtenaren wordt betaald. Financier uw eigen teloorgang, lijkt het motto.

Uiteindelijk wordt de burger de dupe van bewust gerealiseerde bestuurlijke complexiteit.......