Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Amsterdam tekent bezwaar aan tegen natuurvergunning van Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 426 
|
 parool.nl - 12-10-2023 
KLM_only_2018.tekst.JPG

De gemeente Amsterdam gaat formeel bezwaar aantekenen tegen de natuurvergunning die Schiphol heeft gekregen waardoor de luchthaven weer stikstof mag uitstoten.

Door David Hielkema

Luchthaven Schiphol kreeg vorige maand van stikstofminister Christianne van der Wal een vergunning waardoor het weer tijdelijk mogelijk is 500.000 starts en landingen te faciliteren. Van der Wal zei dat Schiphol genoeg maatregelen heeft getroffen waardoor de stikstofeffecten zijn verminderd. Met de verleende vergunning zijn op Schiphol meer vluchten mogelijk dan de 452.500 die als plafond was gesteld.

Bekend is dat Schiphol boeren heeft uitgekocht om stikstofruimte te verwerven. Gemeenteraadslid Anke Bakker (Partij voor de Dieren) zei daarom dat het ‘hoogst dubieus’ is dat Schiphol deze vergunning in tijden van een stikstof- en klimaatcrisis gekregen heeft. Bakker: “Het is een zootje met die stikstofproblematiek. Dat Schiphol nu een vergunning heeft gekregen, maakt het niet rooskleuriger.”

Het raadslid zegt dat Amsterdam als aandeelhouder van Schiphol een sterk signaal kan afgeven door bezwaar aan te tekenen tegen de natuurvergunning. “Daarmee tonen we politieke moed en laten we zien dat Amsterdam krimp van de luchtvaart noodzakelijk acht om binnen de grenzen van klimaat, natuur en leefomgeving te komen.”

Grote steun
De Partij voor de Dieren vroeg het gemeentebestuur daarom in een motie bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol. De motie kon op brede steun in de gemeenteraad rekenen. Onder meer coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA steunden het plan.

Het is nu aan wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven) om het bezwaar in te dienen. Ze zei aanvankelijk niet tegen een ‘andere overheid’ te willen procederen, maar dat ze na gesprekken hierover aan het denken is gezet. “We moeten naar de krimp gaan van het aantal vluchten. Het college heeft daarom geen bezwaar tegen het aannemen van deze motie.”

Rechtszaak
Van Buren zal namens Amsterdam nu formeel een bezwaar indienen. Dat gebeurt ook door Mobilisation for the Environment. Voorzitter van de milieuorganisatie Johan Vollenbroek zei eerder het ‘onfatsoenlijk’ te vinden dat het kabinet de vergunning heeft afgegeven. “Er zitten zo veel zwakke punten in, zowel inhoudelijk als procedureel. We gaan hier volop op inzetten met onze juristen.”

Het bezwaar moet voor 7 november 2023 zijn ingediend. Het is dan aan stikstofminister Van der Wal om te besluiten wat ze ermee doet. Mocht zij vasthouden aan de vergunning dan kan besloten worden een rechtszaak aan te spannen.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen.

Bekijk bericht op "parool.nl - 12-10-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

AMSTERDAMSE RAAD ZET MRA 2.0 BESTUURDERS KLEM, EN DAN?

Wanneer dit wordt doorgezet zal het de 3 topbestuurders van de MRA 2.0 - burgemeester Halsema en de C v.d. K's uit NH en Flevoland - klem zetten. Vanuit hun MRA bureau op de Zuid As regelden zij vele infra miljarden voor een groeiende HUB Schiphol ten koste van tal van geprioriteerde infraprojecten overal in het land die door VVD minister Harbers on hold zijn gezet vanwege geld- en personeelsgebrek.
Reken maar dat vanuit het monsternetwerk dat rond die MRA 2.0 en de recente NOVEX Schipholregio ter grootte van 4 Provincies en 56 gemeenten actief is alles in het werk gesteld zal worden om hiervoor weer een geitenpaadje te effenen.