Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alternatief voor toekomst Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 3099 
|
 www.toekomstluchtvaart.nl 
hs+vt.png

Los het dilemma op tussen vliegen, wonen en bouwen, met:
- een blijvende groeistop
- inzet van hogesnelheidstreinen
- ruimte voor economisch passagiersvervoer


Schiphol en omwonenden zijn het eens geworden over de groei van het aantal vluchten tot aan een plafond van 500 duizend per jaar, tot en met 2020. Daarna wil Schiphol verder groeien. Er ligt een reservering voor een parallelle Kaagbaan die op langere termijn nog eens honderdduizenden vluchten mogelijk moet maken voor nog veel meer overstappers. Schiphol werkt nu al toe naar 70 miljoen passagiers. Over een paar jaar mag het aantal vluchten boven 500 duizend uitgroeien als de vliegtuigen iets minder luidruchtig worden. Maar bewoners zullen door veel vaker passerende vliegtuigen nog minder stilte ervaren. Gezondheid en klimaat worden belast met nog meer uitstoot van ultrafijn stof en broeikasgassen. Voorkom dat het dilemma tussen vliegen, wonen en bouwen verergert.


Een beter alternatief


Bewonersvertegenwoordigers hebben in 2014 een alternatief ontwikkeld waarin het vliegverkeer na 2020 niet meer hoeft te groeien omdat de capaciteit van het internationale vervoer kan worden uitgebreid met het spoornet van hogesnelheidstreinen. Verder blijkt het ondanks een blijvende groeistop op het vliegverkeer het toch mogelijk te zijn om nog tientallen jaren de belangrijke economische rol van Schiphol recht te doen. Daarvoor moet Schiphol de nog resterende groeimogelijkheden vooral gebruiken voor passagiersvervoer dat voor onze economie van wezenlijk belang is.
Wil dit veel gunstiger alternatief kans van slagen hebben, dan moet het nog dit jaar nadrukkelijk onder de aandacht van de regering worden gebracht. Met steun van de bewonersorganisaties en hun meer dan 10 duizend leden die bij de Omgevingsraad Schiphol zijn aangesloten. Daarom is het belangrijk dat dit bericht wordt doorgegeven naar alle belangstellenden.
Het alternatief ziet er zo uit:

1. Blijvende groeistop op vliegverkeer dringend nodig voor vermindering geluid en uitstoot


Ultrafijn stof is een bedreiging voor de gezondheid van bewoners. Broeikasgassen door vliegtuigen veroorzaken tweemaal zoveel klimaatopwarming als andere vervoermiddelen. Beide kunnen worden verminderd door zuiniger vliegen. Maar die voordelen mogen niet verloren gaan door juist meer vluchten. Daarom moet er een blijvende beperking komen van het vliegverkeer op Schiphol.


2. Uitbreiding Schiphol met spoornet van hogesnelheidstreinen, niet met nog een Kaagbaan


Meer dan 100.000 vluchten in West-Europa kunnen geleidelijk door hogesnelheidstreinen worden overgenomen. De Europese Commissie is voorstander van verdubbeling van het hi-speed spoornet. grafiekTreinen zijn nu nog iets duurder dan vliegen, dus moet de EU zorgen voor een gelijk speelveld met goedkope luchtvaart. De vervallen korte vluchten kunnen vervangen worden door intercontinentale vluchten in het toch al fijnmazige netwerk van internationale verbindingen. Dat is een flinke capaciteitsuitbreiding. Beter dan met een parallelle Kaagbaan, want die veroorzaakt een grote inbreuk op de woon- en leefomgeving en het klimaat.

3. Geef economisch vervoer de ruimte


De extra capaciteit van het luchtvaartnetwerk kan in principe specifiek worden gebruikt voor groei van het vervoer van en naar Nederland , waarbij zakelijke passagiers en bezoekende toeristen de echte bijdrage aan onze economie leveren. Schiphol heeft veel overstappers die nodig zijn om minder goed bezette verbindingen toch mogelijk te maken. Die zullen blijven komen, zij het gedeeltelijk per hogesnelheidstrein. Zo kan Schiphol een grote overstaphaven blijven.

Meer weten? Lees de nadere uiteenzetting en onderbouwing met betrouwbare bronnen

Bekijk bericht op "www.toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum


Geplaatst door lies uit Amsterdam

Keigoed verhaal!! Ieder weldenkend mens gaat hiermee akkoord.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Een zeer degelijk verhaal ! Met dank aan de Auteurs . Nu maar hopen, dat dit gaat leiden tot nakomen van de regeringsbeloften in 1995: " De europese vluchten zullen worden overgenomen door de HSL lijnen.."