Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 497 
|
 RTV Noord 
tb_leefomgeving_castricum_Vanaf_de_Doodweg.jpg

In een uitgebreide verklaring laat Alders weten zich niet te kunnen vinden in recent genomen besluiten van het kabinet. Daarbij gaat het onder meer om het voorlopig niet versterken van 1581 woningen, die al in de planning stonden.

Streep door versterking


'In een overleg op 28 mei is door het ministerie aangegeven dat de engineering van die 1581 woningen met onmiddellijke ingang stopgezet moet worden. Dat eenzijdige besluit, zonder overleg met provincie en gemeenten, zet een streep door de afspraken. Daarmee wordt een brug bouwen tussen de verschillende benaderingen onmogelijk gemaakt', schrijft de NCG in zijn zeven pagina's lange opstapbrief.
'Het is een stap die geweld aandoet aan alles wat er is gesteld over de samenwerking.'
'

Terug van gebiedsgericht naar objectgericht'


Een ander probleem dat Alders aansnijdt, is de beweging naar individuele gevallen. 'Sluipenderwijs vindt een verschuiving van gebiedsgerichte naar objectgerichte aanpak plaats, waarvan nu juist de gezamenlijke constatering was dat het gebied recht had op een gebiedsgewijze, integrale aanpak van het versterken.'

Niet serieus genomen door de minister


In zijn brief schrijft Alders dat hij niet altijd serieus genomen is door de minister. 'In een aantal gevallen wordt met dedain over de NCG gesproken. De NCG wordt neergezet als belichaming van de 'vermaledijde' versterkingsaanpak, waarbij vergeten wordt dat die aanpak het resultaat is van politieke besluitvorming.' En: 'We staan er samen voor en besluiten ook samen. Ik moet vaststellen dat dit steeds minder het geval is.'
Integriteit in het geding
Alders kijkt ook naar zijn eigen rol binnen die ontwikkelingen: 'Ik moet vaststellen dat de genomen besluiten betekenen dat ik mijn afspraken niet na kan komen. Hoe kan ik het vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Voor mij zelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is'. Hij wijst er daarbij op dat hij juist is aangesteld om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen.

Zure appel


Alders zegt al vaker zijn twijfels gehad te hebben: 'Op tal van momenten heb ik door de zure appel heen gebeten, omdat ik meende resultaten te kunnen boeken voor de bewoners en kon staan voor de medewerkers van de NCG. Tot mijn spijt heb ik dat geloof verloren'.
En verder: 'Daarom heb ik besloten om mijn positie beschikbaar te stellen. Ik ben vanzelfsprekend beschikbaar om mijn werkzaamheden af te ronden, zodat er overleg kan plaatsvinden tussen de samenwerkende overheden over de invulling van de post van NCG. En om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen.'

Precies drie jaar


Hans Alders begon precies drie jaar geleden met zijn klus als NCG. In die rol was hij, met een dienst van ruim honderd ambtenaren, verantwoordelijk voor zowel de schadeafhandeling als de eventuele versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Hij was aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Oliemannetje


Alders fungeerde als 'oliemannetje' tussen de toenmalige Dialoogtafel waarin bewoners, instellingen, ondernemers en overheden uit het aardbevingsgebied vertegenwoordigd waren, en het ministerie van Economische Zaken en de NAM.

Taaie dossiers


Onder de regie van Alders werd weliswaar veel overlegd tussen Rijk, provincie en alle betrokken partijen, maar bleken de dossiers schade-afhandeling en versterking bijzonder taai. Zo liggen er nog altijd zesduizend 'oude' schades die niet zijn afgehandeld en ook zo'n honderd complexe schadegevallen die veel individuele onderhandelingen vergen. Ook de versterkingsoperatie gaat veel trager dan aangekondigd. Alders wilde duizenden huizen per jaar laten versterken. Dat zijn er tot nu toe nog geen duizend.
Ook is er veel kritiek op het langdurige proces rond een nieuw schadeprotocol. Dat heeft meer dan een jaar geduurd.
Het vertrouwen in het gebied in NCG Hans Alders was niet erg groot. Zo werd in meerdere gemeenteraden sterk getwijfeld aan zijn rol. Ook in Provinciale Staten was veel kritiek op hem.
De volledige brief van Hans Alders is hier te lezen.

Minister: NCG blijft bestaan


Een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat de Nationaal Coördinator Groningen als organisatie gewoon blijft bestaan.

Bekijk bericht op "RTV Noord"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim

De reden van plaatsing op vlieghindr.nl:

Alders de man met een dubbele moraal.

Hij stopt in Gtoningen omdat door hem gemaakte afspraken met bewoners(vertegenwoordigers) door het kabinet onderuit zijn gehaald.
En dan nu Schiphol en de ORS
Meerdere, voor de bewoners essentiele afspraken gemaakt aan de ORS tafel, waarvan Alers het opperhoofd is, zijn bij herhaling niet nagekomen. Dit onder het toeziend oog van dezelfde Alders.
Dan zou je denken, analoog aan het begrijkelijke gebeuren in Groningen, dat hij eerder ook met het overleg aan de ORS tafel had moeten stoppen. Nee hoor hij ging gewoon door!
Volgens mij is er dan maar een reden. Alders is nu officieel als handlanger van het kabinet en de luchtvaartsector ontmaskerd. Wat vervolgens nog vreemder is, dat de ORS bewonersvertegenwoordigers (nog) niet opgestapt zijn.