Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alarmerende conclusies RIVM over Schiphol: kans op vroeggeboorte rondom luchthaven groter

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 934 
|
 NHD 
RIVM-1.jpg

Voor het eerst zijn de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer in kaart gebracht. Daardoor zijn er nu wetenschappelijk aangetoonde aanwijzingen dat mensen die in een directe straal rondom luchthaven Schiphol wonen door ultrafijnstofuitstoot meer gezondheidsrisico’s lopen dan mensen elders in Nederland.

In 2019 constateerde het RIVM in een kleine studie met diverse universiteiten al wel dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen regelmatig bloot staan aan een verhoogde concentratie ultrafijnstof. Dit zijn zeer kleine deeltjes fijnstof in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer).

Onderzoekers constateerden toen dat kinderen met luchtwegaandoeningen meer last kregen en meer medicijnen moesten gebruiken, bijvoorbeeld om kortademigheid en piepende ademhaling te beteugelen.

Na die resultaten is – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – door het RIVM jarenlang vervolgonderzoek gedaan naar de langetermijneffecten (1 tot 5 jaar en in onderzoek naar geboorteafwijkingen 1 tot 9 maanden) van blootstelling aan ultrafijnstof door vliegtuigen.

De onderzoekers trokken daarvoor een cirkel van zo’n 50 kilometer rondom Schiphol en brachten binnen dat stuk land met verschillende meetpunten de ultrafijnstofconcentratie én gezondheidsproblemen in 31 gemeentes rondom de luchthaven in kaart. Hierbij werd een vergelijk gemaakt met gebieden waar lage(re) concentraties zijn.

Het RIVM schrijft in het nog vertrouwelijke onderzoek: ’Er is indicatief bewijs dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer leidt tot effecten op het hartvaatstelsel.’ Daarnaast is er ook ’indicatief bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer tijdens de zwangerschap een nadelige invloed heeft op geboorte-uitkomsten.’ Zo zien onderzoekers aanwijzingen dat onder andere de kans op vroeggeboorte rondom Schiphol groter is.

Een verband tussen de fijnstofconcentraties en aangeboren afwijkingen wordt ’waarschijnlijk geacht’. De onderzoekers houden bij een aantal conclusies wel een slag om de arm. ’We spreken van mogelijk omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is.’ Om privacyredenen wordt in het rapport geen onderscheid gemaakt tussen de onderzochte gemeentes.

Het RIVM heeft in de studie ook gekeken naar effecten van ultrafijnstof van vliegtuigen op het zenuwstelsel en diabetes, maar daar is niet genoeg bewijs voor. Wel is er een verhoogde kans op overlijden door hartritmestoornissen als gevolg van hoge concentraties ultrafijnstof. Er zijn geen verdere aanwijzingen ’dat mensen eerder overlijden als zij jarenlang aan ultrafijnstof van vliegverkeer blootstaan’.

Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat er zo’n uitgebreide studie is gedaan naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Om privacyredenen wordt in het rapport geen onderscheid gemaakt tussen de onderzochte gemeentes.

Als je dit onzinnige argument leest dan weet je al dat er een aantal dingen niet goed zitten in dit onderzoek. De privacy van een gemeente?
Misschien zijn sommige gemeentes erg slecht af,mogelijk de gemeentes die het dichtst bij schiphol liggen. En wil men dat verborgen houden met het argument dat dan de privacy van die gemeente geschaad zou worden.

Ook het onderzoek zelf is vertrouwelijk. Geen peer revieuw en alleen de conclusies.
Waar je helemaal niks aan hebt als je niet weet hoe het onderzoek is uitgevoerd.
Misschien gaat onderzoek nog gepubliceert worden. Of zijn we in nederland inmiddels aanbeland op het punt waar wetenschappelijk onderzoek gecensureerd wordt als de uitkomsten ongunstig zijn of om te verbergen dat het onderzoek misschien niet deugdelijk is.

Er zijn geen verdere aanwijzingen ’dat mensen eerder overlijden als zij jarenlang aan ultrafijnstof van vliegverkeer blootstaan’.

Er zijn heel veel aanwijzingen. Mensen die vlak blij een vliegveld wonen hebben een lagere levensverwachting. Niet alleen in nederland maar ook in het buitenland. Dat is al in veel onderzoeken vastgesteld. Ook is al in veel onderzoeken vastgesteld dat bloodstelling aan ultrafijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Maar blijkbaar geen aanwijzingen dat een jarenlange bloodstelling schadelijk is.

Eigenlijk moet dit onderzoek volledig genegeerd worden. Totdat het gepubliceerd en peer revieuwed is. Zoals het nu naar buiten wordt gebracht heeft niemand er wat aan.

Met deze manier van onderzoek en publicatie ondergraaft de overheid zelf het vertrouwen in de wetenschap. Iets waarover men zich juist grote zorgen maakt. Begin dan als overheid om het goede voorbeeld te geven. Door onderzoeken volledig openbaar te maken zodat iedereen zelf kan zien hoe en wat er nu precies onderzocht is en hoe men tot bepaalde conclusies is gekomen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Zelf woon ik op minder dan 30 km afstand van Schiphol. Ik hoop dat het rapport volledig gepubliceerd wordt en ik ook iets kan lezen over mijn eigen leefomgeving. Nu wordt de suggestie gewekt dat iedereen binnen een straal van 50 km gevaar loopt. Als dat zo is, wil ik dat wel weten aan welke risico's ik word blootgesteld. Daar geheimzinnig over doen is een domme zet. die voor veel onrust gaat zorgen en/of voor het tegenovergestelde. Bang dat de omwonenden hun gemeentebestuur er op gaan aanspreken?

Verder staat er aan het eind dat er voor het eerst zo’n uitgebreide studie is gedaan naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof. Ik meen me te herinneren dat die onderzoek al jaren geleden in Amerika zijn uitgevoerd.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Inderdaad een gevaarlijke tendens: "Wonen met meer risico's" kopt het NHD boven een artikel met gelekte (deel?) informatie uit een nog niet gepubliceerd RIVM rapport.

Wordt hierbij alvast voorgesorteerd op koopcontracten waarin naast geluidsoverlast door de luchtvaart nu ook gezondheidsrisico als clausule zal worden opgenomen? Vooruitlopend op de trend van "geluid-adaptief" bouwen ofwel een soort bunkerwoningen die dan binnen de brede geluidcontouren kunnen worden toegevoegd? Betrokken sectoren lijken er klaar voor.

Alle reden om deze manier van omgang met voor onze woon- en leefomgeving essentiele wetenschappelijke kennis sterk af te keuren.