Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Airport Lelystad Wachtgebied boven Lochem?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1101 
|
 Berkelbode - 03-01-2018 
tb_vliegtuig_060423_9028.jpg

Het is de bedoeling dat Lelystad airport vanaf 2019 Schiphol gaat ontlasten. Tienduizenden vliegtuigen zullen dan op Lelystad vliegen in plaats van Schiphol.

Lochem - De PvdA ontdekte dat het wachtgebied verplaatst wordt en mogelijk boven Lochem komt. Wat dat precies betekent voor de inwoners van Lochem is onduidelijk. Er is nog niet met de gemeente Lochem over gesproken en er zijn ook nog geen concrete cijfers over vliegtuigaantallen en geluidsberekeningen bekend. In de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten heeft de PvdA aangedrongen op uitstel van de opening van Lelystad zodat er gewerkt kan worden aan een echte oplossing.

Door een herinrichting van het luchtruim kunnen vliegtuigen namelijk sneller stijgen en landen, waardoor geluidsoverlast tot een relatief klein gebied beperkt blijft en inwoners in Lochem minder overlast zullen ervaren.

Al met al is het tot nu toe een onzorgvuldig proces dat ons zorgen baart. Daarom stelden PvdA vragen aan het college van B&W en namen zij vervolgens in de Lochemse raad het initiatief (met Gemeentebelangen en GroenLinks) om te pleiten voor een stevige brief aan de minister met de boodschap dat het verplaatsen van het wachtgebied naar Lochem op deze manier niet kan. Raadslid Jos Israel (PvdA): "Tot onze verbazing stemden D66, CDA en VVD hier tegen."


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

De rijen worden gesloten? Het gaat niet meer om de inhoud, maar om het "eigen" gelijk, ook op lokaal niveau.
Het wordt, als het zo gaat, een grote janboel in vliegveld Nederland.

Geplaatst door MC Harks uit Harfsen

Ik,als gevluchte grootstedeling, ken de klappen van de politieke zweep door georganiseerd verzet van dichtbij. Helaas merk is sedert ik in deze streek woon dat mensen een gelaten houding aannemen t.a.v. politieke beslissingen en vaak buitengewoon naïef zijn. Welnu, ik kan u verzekeren dat wanneer de gemeente Lochem tot wachtgebied wordt verklaard dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor uw rust, de waarde van uw huis, de luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof, Het toerisme, de inkomstenbron van de regio bij uitstek, zal wegblijven, vele vogelsoorten zullen verdwijnen.... enfin iedereen in een straal van 25 a 30 km rondom Lochem zal de pineut zijn.
De Alderstafel is een fenomeen dat nader onderzoek behoeft, de heer Alders een ex PvdA politicus, die mede gestalte heeft gegeven aan de rampzalige Betuwelijn, duikt met niet meer dan een afgemaakte lagere school, laat staan competenties en specifieke kennis van de luchtvaart, maar wel een ervaren bestuurder met een adviesbureau...( zoals veel ex politici) op in de Airport Lelystad affaire, en dient als "voortrekker"van iets ingewikkelds als advies inzake het significant uitbreiden van een luchthaven.. Hoe kan dat? Teuge was ook al voorgekookt, in de openbare zogenaamde factsheets inzake Lelystad Airport staat ergens zelfs letterlijk dat de staatssecretaris haar woord gestand dient te houden en de plannen niet doorkruist mogen worden door iets ondergeschikts als vliegveld Teuge, ze rekenden zogezegd op haar.... Alders blijft overigens geheel onzichtbaar tot op heden. Dat het westen van ons land geheel verziekt is door n opeenstapeling van decennialang verkeerde politieke keuzes is al erg genoeg. Laten we samen een vuist maken en zorgen dat de burgers van Overijssel en Gelderland in deze krachtig hun stem laten horen.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Heer Alders is een marionet van Verborgen Staat. En net zo rijk als de voormalige PvdA coryfee Marcel van Dam.
Helaas is de groei van Schiphol en Lelystad niet meer tegen te houden. Misschien komt er wat uitstel door tegenstribbelen van de CU in Rutte III. Maar zolang Rutte de skepter in dit land zwaait zal de groeiverslaving niet te stoppen zijn. Zodra deze schuldenrijke, bitgecoinde Ponzi economie opblaast zal de rust in de Randstad en de periferie terugkeren. Minder welvaart, minder consumptie, betere leefkwaliteit.