Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Airlines for Europe kraakt vliegtaksen af

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1130 
|
 zakenreis.nl - 17-11-2017 
wp_luchtfoto_2893.jpg

Het tweede jaarcongres van de jonge belangenorganisatie Airlines for Europe (A4E) in Brussel werd dankzij een voorstel van een Europarlementariër geen kabbelende bijeenkomst.

Die Europarlementariër is Matthijs van Miltenburg, namens D66 lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Hij begon zijn voordracht met een compliment: voor het eerst in de geschiede­­nis zal de luchtvaartsector in Europa dit jaar 1 miljard passagiers vervoeren. “Maar,” voegde hij eraan toe, “door de fenomenale groei van de passagiersaantallen krijgen lucht­vaart­­maat­schappijen een steeds groter aandeel in de aantasting van het milieu en in de wereld­wijde klimaatverandering.”
Zijn voorstel aan A4E, indachtig het beginsel ‘de vervuiler betaalt’: “Maak een gezamenlijke pot van een speciaal in te stellen vlieg­belas­ting voor al jullie passagiers en investeer de opbrengst in klimaatdoelen.”

De aanwezige CEO’s van de bij A4E aan­geslo­ten airlines veerden op als gebeten honden. Het felst in zijn reactie was Willie Walsh, CEO van International Airlines Group (IAG) waartoe onder andere British Airways en Iberia behoren. “Ik vind het best als de EU met haar luchtvaartbeleid terug wil naar een kleine regionale economie. Realiseert u zich dan ook dat dit tot een gigantische teruggang van welzijn, werk en bedrijvigheid in de lidstaten zal leiden. Als luchtvaartsector streven wij juist naar globalisering, omdat dit uiteindelijk iedereen in de wereld ten goede zal komen.”

De airlines, zei Walsh, hebben duizenden medewerkers in dienst. Behalve dat zijzelf belasting betalen in de landen waarop ze vliegen, betalen ook hun medewerkers belastingen van hun salarissen. “Wij hebben er geen moeite mee dat onze afdrachten worden besteed aan collectieve voorzieningen, ziekenhuizen, verbetering van infrastructuur, defensie, cultuur, musea, klimaatverbeteringen, enzovoort. Maar val me niet lastig met een specifieke milieubelasting voor lucht­vaartmaatschappijen. Wij investeren al kapitalen in nieuwe technologieën die de duurzaamheid van onze vliegoperaties moeten verhogen. Wilt u dat we dat vele geld nu twee keer gaan uitgeven?”

Niets van het verleden geleerd
Volgens Jean-Marc Janaillac, CEO Air France-KLM, hebben vliegtaksen een contra­productieve werking. “Zo’n speciale belasting zal de luchtvaart niet aanmoedigen om nog meer ecologische maatregelen te treffen. Het zet een rem op de inspanningen vanuit de branche om beter met het milieu om te gaan.” Janaillac wees erop dat in het regeerakkoord van Rutte III een vliegbelasting vanaf 2021 wordt aangekondigd. “Voor regeringen is het erg makkelijk om vliegtaksen te introduceren. Ze vergeten daarbij hoe slecht dit uitpakt voor de concurrentiepositie van individuele luchtvaartmaatschappijen ten opzichte van airlines die van zulke belastingen zijn vrijgesteld. Als het er al van moet komen, dan pleit ik liever voor een wereldwijde aanpak.” De briesende reactie hierop van Walsh: “Alsof ze in Neder­land niets van het verleden hebben geleerd.”

Walsh bracht in herinnering hoe Neder­landse passagiers na de invoering van de vliegtaks in 2007 (11,25 euro binnen de EU, 45 euro daarbuiten – red.) massaal de grens over vluchtten naar lucht­­havens in het buiten­­land. “Van de vooraf bere­kende belas­ting­­­­­­opbrengst van 350 miljoen euro werd slechts 312 miljoen opgehaald. De indirecte schade voor de economie bedroeg door het weg­vallen van inkomsten 1,2 miljard euro. Toen de vlieg­taks in 2009 weer werd afgeschaft, herstelde de situatie zich vrijwel on­middel­lijk.”

Het oneigenlijke van de eerder ingestelde vliegtaks in Nederland, stelde Janaillac, is dat de opbrengsten daaruit niet werden geïnvesteerd in de verbetering van het milieu maar verdwenen in de algemene middelen. “De industrie heeft al heel veel gedaan om schoner en stiller te vliegen.”

Melkkoeien zonder melk
Ook in de ogen van Walsh lijken vlieg­belas­tin­gen door politici te worden beschouwd als ‘melk­koeien’. “In werke­lijkheid zijn het koeien die geen melk geven. De praktijk toont aan dat alle vliegtaksen een negatief effect hebben. Het verlies van zakelijke reizigers en toeristen treft niet alleen de luchtvaartmaatschappijen. De inkomsten uit alle overige activiteiten – zoals van hotels, restaurants, musea, congrescentra en van andere indirecte bedrijvigheden – lijden er ook onder. We hebben recent gezien hoe de geleidelijke afschaffing van de vliegtaks in Ierland een boost gaf aan de groei van het toerisme. De verlaging van de vliegbelasting in Oostenrijk met ingang van 2018 zal eenzelfde effect hebben. Aan de andere kant zien we dat het Verenigd Koninkrijk blijft vasthouden aan het heffen van een vliegtaks, evenals Griekenland. Een land als Zweden overweegt om net als Nederland opnieuw een vliegbelasting in te voeren, en wel per 1 januari 2018. PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft berekend dat als het Verenigd Koninkrijk de Air Passenger Duty (APD) afschaft, het bruto nationaal product met 1,7 procent toeneemt en er omstreeks 2020 bijna 60.000 nieuwe banen bij zullen zijn ge­komen.” In Duitsland intussen maakt nauwe­lijks iemand zich druk over de vlieg­taks.

Het is de vraag of het Europees Parlement (EP) de A4E-standpunten over de vlieg­belas­ting deelt. Europarlementariër Van Milten­burg behoort als liberaal tot de rechtervleugel waar ook de VVD-parlementariërs zitting in hebben. Van oudsher verzetten die zich tegen de invoering van vliegtaksen, maar onder invloed van de overduidelijke klimaat­verandering en het Parijse Klimaatverdrag lijken zij een ommezwaai te maken. Violeta Bulc, Europees commissaris voor mobiliteit en vervoer, hield zich in de discussie op
de vlakte.

Bekijk bericht op "zakenreis.nl - 17-11-2017"

Reacties op dit bericht