Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Agractie naar rechter voor halvering vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 612 
|
 boerderij.nl - 29-04-2020 
tb_leefomgeving_castricum_Breedeweg.jpg

Actiegroep Agractie Nederland stapt naar de rechter voor een halvering van het vliegverkeer in en boven Nederland.
Die halvering moet de komende tien jaar – tot en met 2030 – gerealiseerd worden, vindt de actiegroep. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot om uiteindelijk te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda-uitspraak. “Aan de hand van het kerosineverbruik door de Nederlandse luchtvaart, betreft de sector meer dan 15% van de Nederlandse uitstoot van het zwaar vervuilende NOx-stikstof”, stelt Agractie. Door internationale afspraken wordt de uitstoot nu slechts voor een beperkt deel – onder de 900 meter – meegenomen.

Haalbaarheid
Hoe haalbaar de halvering is? “Dat zal niet gemakkelijk worden. Maar het is belachelijk dat een retourtje van Amsterdam naar Groningen net zo duur is als een retourtje naar Barcelona”, aldus Agractie-bestuurder Bart Kemp. Hoe serieus het plan is om de luchtvaart te ‘halveren’? “De feiten en constateringen liegen er niet om dat de luchtvaart stevig vervuilt. En het kan ook minder, zoals nu blijkt. Het feit dat je een ‘halvering’ van de luchtvaart in verbinding brengt met de geopperde halvering van de veestapel afgelopen jaar, zegt genoeg over hoe serieus dit plan is”, aldus Kemp.

Corona zet noodzaak in ander daglicht
Massaal vliegen is niet meer van deze tijd, volgens Agractie. Verreweg het meeste vliegverkeer is niet noodzakelijk en onverantwoord in verband met de klimaatopgaven. Er zouden genoeg alternatieven zijn om zaken op afstand te regelen, zoals videoconferenties. Een halvering van de luchtvaart ziet de actiegroep daarom als realistisch alternatief. Om dit breder uit te dragen, stapt de actiegroep naar verschillende politieke partijen om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen. “Tevens zullen wij de gang naar de rechter maken om hiermee extra druk te zetten en dit sneller te realiseren”, aldus Agractie.

Middelen
De halvering is te realiseren door uitstoot en accijns meer te belasten, een vliegtax op vluchten in te voeren en door (vrijwillige) opkoop van vliegtuigen en vliegmaatschappijen door de overheid, bepleit de actiegroep. Het aangekondigde steunfonds van € 2 to 4 miljard kan hier voor gebruikt worden, met een goede afvloeiingsregeling voor medewerkers werkzaam binnen de luchtvaart.

Extern salderen overbodig
Als ‘neveneffect’ zou door inkrimping van de luchtvaart extern salderen in de veehouderij overbodig blijken, meent de actiegroep. “Bij extern salderen kopen projectontwikkelaars en industrie stikstofruimte van boeren om hiermee hun uitstoot mogelijk te maken. Een uitruil dus van ‘groene stikstof’, waarvan planten groeien, voor vervuilende ‘grijze stikstof’, door verbranding van fossiele brandstoffen.

Persberichthalveringvliegverkeer

Bekijk bericht op "boerderij.nl - 29-04-2020"

Reacties op dit bericht