Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Agenda: 12 november rondetafel luchtvaart met burgers, deskundigen én politici

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 744 
|
 schipholwatch.nl - 06-11-2020 
HvS_logo_LBBL.png

Op donderdag 12 november aanstaande organiseren bewoners een burgertafel over de luchtvaart in ons land. Experts, politici en burgers kunnen daar van gedachten wisselen over de toekomst van de sector.

Het initiatief is een antwoord op de concept luchtvaartnota 2020-2050 van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. Die wordt binnenkort behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De burgertafel is bedoeld als voorbereiding op die behandeling.

“De nota heeft voor lange tijd grote invloed op onze samenleving. Daarom is het van groot belang dat burgers, politici en deskundigen hierover van te voren met elkaar van gedachten wisselen”, aldus mede-organisator Han van Staveren.

Mening burgers nauwelijks meegenomen
In de luchtvaartnota zijn volgens de organisatie de zienswijzen van burgers nauwelijks meegenomen. “Bewoners hebben geen deskundigen mogen inbrengen. De informatie die Kamerleden hebben ontvangen beperkt zich tot rapporten van onderzoeksbureaus die de opdracht voor hun rapporten louter van het ministerie hebben gekregen. Die rapporten laten niet het bredere plaatje zien.”

De online burgertafel hoopt deze leemte op te vullen in een open discussie met stellingen, feiten en vragen.

Na opening van de digitale meeting door de voorzitter brengt een deskundige per deelonderwerp een stelling in waarop de deelnemers kunnen reageren. Deze deelonderwerpen zijn geluid, ultrafijnstof, stikstof, CO2, het economisch belang van de luchtvaart, governance en participatie.

Bevestigde deelnemers
Inmiddels hebben een vijftal deskundigen hun deelname bevestigd. Dat zijn Johan Vollenbroek (MOB, stikstof), Erik Roelofsen (directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder), Ton Tukkers (voormalig eigenaar milieuadviesbureau), Walter Manshanden (econoom, NEO Observatory) en Paul Peeters (Breda University, gespecialiseerd in de effecten van toerisme op het milieu).

Vanuit de bewoners nemen de voormannen van de grotere burgerbewegingen mee, zoals Leon Adegeest (voorzitter SATL), Alfred Blokhuizen (BTV-Rotterdam) en Matt Poelmans (delegatieleider bewoners van de omgevingsraad Schiphol).

De burgertafel wordt op donderdag 12 november vanaf 19:30 uur live via Youtube uitgezonden. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag hun input geven via de DoeMee-app.

Scan de QR-code in het originele artikel (via onderstaande link) en u zet de burgertafel moeiteloos in uw agenda!

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 06-11-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

BURGERPARTICIPATIE WERD OVERHEIDSPARTICIPATIE

Beter laat dan nooit: zowel in Rotterdam als bij LBBL en ORS bewonersdelegatie is eindelijk het besef doorgedrongen dat de burgerparticipatie niet meer bleek dan een fopspeen.

Daarom wijzen wij er nog maar eens op dat ook rond de invoering van de vertraagde Omgevingswet, Visies en Verordeningen de burgerparticipatie een farce is gebleken.
Het door de minister van BiZa opgezette project "NOVI", ofwel Nationale Omgevingsvisie, is uitgelopen op een vorm van "overheidsparticipatie" waarbij het ministerie BiZa een deal sloot met een zelfbenoemde Monster Alliantie van o.a. de MEDEM projectontwikkelaars, G40 Stedenband en de Vereniging Eigen Huis.

Dit gaat zover dat wordt geprobeerd om grote hoeveelheden belastinggeld op het niveau van "Landsdelen" - zonder enige democratische legitimatie! - te verdelen. De Monster Alliantie denkt daarbij direct met het ministerie zaken te kunnen doen om de Metropoolvorming te versnellen. Zo krijgt het hele nog bestaande democratische Midden bestuur het nakijken en komt de realisatie van een gewenste "EU-Deltametropool" snel dichterbij.

Zie voor de rol van de luchtvaartlobby hierbij onderstaande, herhaalde reactie onder de titel "Metropoolgekte".


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

METROPOOLGEKTE

Vele ogen zijn gericht op KLM piloten en hun uitzonderingspositie bij de overheidssteun. Daarbij is het opvallend dat de Vereniging van Effectenbezitters VEB steeds hamert op straks nog meer miljarden overheidssteun voor KLM. De geesten worden rijp gemaakt voor dit scenario, dat hand in hand gaat met een streven naar verdere groei via grootschalige Metropoolvorming en maximale exploitatie van het luchtruim en overige schaarse ruimte.

Een wat verborgen terrein - dat meestal over het hoofd wordt gezien - is hierbij de ruimtelijke ordening. Nodig om economisch belang tegenover onze leefomgeving en volksgezondheid in balans te houden. Ondanks het feit dat er een Omgevingswet, Visies en Verordeningen aan staan te komen die de grootste wetsherziening na W.O.II betreffen, blijft deze ontwikkeling nogal eens vallen onder de categorie: "nooit van gehoord".

Zo kan het gebeuren dat binnenkort opeens "Landsdelen" op het toneel verschijnen naast al opgetuigde "Metropoolregio's" waar de burgemeesters van Groot Rotterdam /Amsterdam - bijgestaan door provinciale Commissarissen van de Koning - de scepter zwaaien.
Vanuit hun "Metropoolbureaus" binden ze - via "Economische Raden & Forums" - politieke bestuurders in de Regio aan een voorgestane megalomane verstedelijking. Daarbij aangejaagd door een "Vereniging Deltametropool", die ooit door de luchtvaartlobby slim in bestuurlijk Nederland werd gepositioneerd.
Ook in onze regio Alkmaar zijn in dat verband de "Amsterdam Economic Board" en een "Economisch forum Holland boven Amsterdam" actief. Welk economisch groeimodel daarbij aan de orde is, laat zich raden.
Voor bewoners en politiek dient zich de vraag aan hoe om te gaan met deze Metropoolgekte.

De invloed van de luchtvaartlobby gaat helaas veel verder dan wat menigeen voor mogelijk houdt.


Geplaatst door baard uit heiloo

Best tragisch dat iedereen maar denkt dat we minder gaan vliegen ! . Ik wordt een beetje moedeloos van al dat nutteloze gepraat en getafel. Telkens weer dezelfde argumenten en kreten . De feiten zijn dat Schiphol voorlopig weer 40000 vliegbewegingen extra mag uitvoeren ! dat die 540000 vliegbewegingen zoveel mogelijk worden verdeeld over de Polderbaan en de Kaagbaan .
dat De Staat der Nederlanden garant staat voor 3.4 miljard euro dus het vliegen niet gaat ontmoedigen . dat de prognose is dat het vliegverkeer eerder verdubbeld als halveert .!
Dat de Nederlandse bevolking nog met een miljoen toeneemt !.
Dat de wanprestatie,s van de LVNL altijd worden getolereerd ! . Dat er nooit een ,, burgertafel ,, wordt georganiseerd die samen met deze ,, boven de wet,, staande criminelen gaat zorgen dat de aanvlieg- stijgroutes en hoogtes zo worden aangepast dat de overlast op korte termijn wordt verminderd.
Dat de discussie over het verplaatsen van de luchthaven zomaar stopt !.
Dat drones en laserpennen wél zorgen dat er minder gevlogen wordt !
Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Men gaat inderdaad weer massaal aandelen AFKLM en TUI kopen nu de koers zo laag staat en een effectief coronavaccin is aangekondigd. Deze investeerders zal het een worst zijn dat anderen in de herrie zitten en het klimaat naar de donder wordt gevlogen. Reken er maar op dat volgend jaar de groei weer enorm toeneemt.

Het verkiezingsprogramma van de VVD is hierop niet aangepast, de draai naar 'links' is een sluwe zet, stink er niet in!