Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Afhandelen luchtverkeer binnen milieuregels in 2015

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1504 
|
 lvnl.nl 
hvs_lvnl_DSC_2529.jpg

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2015 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld.

Volgens de Wet luchtvaart moet LVNL zich aan elf milieuregels houden en moet zij de Inspectie van Leefomgeving en Transport informeren over de naleving van die regels. Het gebruiksjaar 2015 loopt van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.

Baan- & luchtruimgebruik
In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol zijn elf milieuregels opgenomen, waaraan LVNL moet voldoen bij de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol. Negen regels hebben betrekking op het routegebruik en twee regels op het baangebruik. Deze regels gaan over het vliegen binnen luchtverkeerwegen en boven minimale vlieghoogten, en over beperkingen van het gebruik van het banenstelsel. LVNL mag alleen van de regels voor het baan- en routegebruik afwijken als dat in het belang van de veiligheid nodig is.

Toegestane afwijkingen
Per regel is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een norm vastgesteld voor een toegestaan percentage afwijkingen. Deze normen mogen gedurende een heel gebruiksjaar, van 1 november tot en met 31 oktober, niet worden overschreden. U kunt de jaarrapportage ‘Eindverantwoording naleving milieuregels 2015’ hier downloaden.

Bekijk bericht op "lvnl.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Egelhuis

Binnen de milieuregels? Dan wordt het hoogtijd dat die regels worden aangescherpt; voor fijnstof en ultrafijnstof om waar eens wat te noemen.

Geplaatst door de Vries

Vage regels die men zelf waarschijnlijk bedenkt, of samen met belanghebbenden. Wel knap dat de minimale vlieghoogtes in orde zijn, zeker na de invoering van NADP2, waarbij de vliegtuigen op 400 meter over de huizen scheren.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dames en Heren LVNL, U pleegt bedrog, en dat nog wel als semi overheidsorganisatie die de operaties faceliteert , Bovendien wordt u niet meer gecontroleerd door de Inspectie.. die zou onvoldoende mankracht hebben ! U hebt uw vrijstelling voor Mega salarissen in ieder geval al binnen.
Uw Raad van Toezicht ;; Ene Cerfontaine, ha ha bwa ,bwa

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

Dat er weer overschrijdingen zijn op 3 handhavingspunten wordt maar niet meer gemeld maar zou nog wel moeten totdat het NNHS bij wet is vastgelegd. Dus dit moet nog wel in een
nieuwe handhavingsrapportage 2015 door ILT worden gepubliceerd.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Die Inspectie stelt NIETS meer voor . Kritische inspecteurs zijn inmiddels geloosd , en ons gesprek met Inspectie leverde de conclusie op: "We hebben er het personeel niet voor. we doen nu en dan alleen nog zgn Audits ....... "