Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Advies luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 5254 
|
 Adviescollege Stikstofproblematiek 
Condensspoor nabij Schiphol
Condensspoor nabij Schiphol
Credit: SketchUp

Uit dit advies:

"In de publieke opinie bestaan sterk uiteenlopende beelden over de bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofproblematiek. Velen zien de luchtvaart als een sector die een relevante bijdrage levert aan de stikstofproblematiek. Het Adviescollege kan zich dat beeld wel voorstellen, omdat de
luchtvaartsector een grote bijdrage levert aan de emissies van broeikasgassen (met name CO2), fijnstof en aan geluidhinder, en omdat de luchtvaartsector een groot deel inneemt van de beschikbare milieugebruiksruimte."

en:

"Het Adviescollege is van mening dat rekening gehouden moet worden met alle emissies die samenhangen met de luchtvaart. Ook de emissies die afkomstig zijn van het vliegverkeer boven 3.000 voet dienen in ogenschouw genomen te worden, omdat boven deze grens veel NOx -emissies afkomstig zijn van de luchtvaart, ook al is de beïnvloedbaarheid van emissies boven 3.000 voet door Nederland gering."

Lees het hele advies via de onderstaande link.

Bekijk of download het gehele artikel 'Advies luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek'

Reacties op dit bericht