Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Advies: Groei MAA koppelen aan minder geluidshinder

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 367 
|
 1limburg.nl - 26-01-2021 
6199_Maastricht-Airport,_Netherlands_-_panoramio.jpg
Maastricht-Airport
Credit: krasun

Door Jean van Hoof

Minder geluidshinder moet de voorwaarde worden voor de groei van Maastricht Aachen Airport (MAA).
Dat is de rode draad van het advies dat 'verkenner' Pieter van Geel heeft uitgebracht over de toekomst van het vliegveld in Beek tot 2030.

Later open
Van Geel stelt onder meer voor om de openingstijd van MAA te verschuiven van 06:00 naar 07:00 uur 's ochtends. Daardoor kan het aantal mensen van wie de slaap ernstig wordt verstoord teruggebracht worden van 1.700 nu naar 0, aldus Van Geel.

Omlaag brengen overlast
Ook moet het aantal personen dat ernstige hinder ondervindt van het vliegveld dalen van 5.600 in 2019 naar 5.250 in 2030. Dat lijkt een geringe afname. Maar als uitgebreid zou mogen worden op basis van de geluidsruimte die er vergund is, dan zouden maximaal 13.000 personen ernstige geluidsoverlast ondervinden. Van Geel zet door dat criterium resoluut een streep.

Fonds voor maatregelen
Verder pleit hij voor een fonds van 10 miljoen euro om de overlast in het dorp Geverik en het gehucht Schietecoven structureel op te lossen. Die liggen aan de noordkant van het vliegveld op een steenworp afstand ervan. In overleg met de ongeveer 500 bewoners en op basis van hun wensen moet dan worden bekeken of hun woningen extra worden geïsoleerd of gesloopt. Of dat ze willen verhuizen of tevreden met een financiële compensatie voor de waardevermindering van hun huis.

Vrachtvliegveld
Van Geel is er ook voorstander van dat MAA uitsluitend een vrachtvliegveld wordt. Maar de keus daarvoor laat hij aan de provincie over, die tegelijk eigenaar en exploitant is van MAA. Volgens de ‘verkenner’ is het realistisch om uit te gaan van een groei van het vrachtverkeer van 111.000 ton in 2019 naar 200.000 tot 290.000 ton in 2030.

Voor passagiersverkeer gaat Van Geel uit van 500.000 tot 750.000 reizigers in 2030. In 2019 waren er dat 434.000. Van Geel stelt dat vracht relatief voor meer werkgelegenheid en toegevoegde economische waarde zorgt dan passagiers. Bovendien is die markt onvoorspelbaar en instabiel.

Stillere vliegtuigen
Behalve door de genoemde maatregelen om de geluidsoverlast terug te dringen, kan MAA ruimte voor meer vluchten creëren door 'realistische' oplossingen zoals stillere vliegtuigen en een andere verdeling van de vluchten over de dag, zo staat verder in het rapport van Van Geel. Hij is er wel voorstander van dat MAA de hele start- en landingsbaan van 2750 meter kan gaan gebruiken. Want dan kunnen zwaardere vrachtvliegtuigen landen en opstijgen waardoor het vliegveld aantrekkelijker wordt en intercontinentale vluchten mogelijk worden.

Video met Pieter van Geel


Gebalanceerd advies
Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD) spreekt van een 'zeer gebalanceerd advies' dat de juiste richting aangeeft voor MAA. "Een hele mooie dag voor MAA maar ook voor de omgeving", zo de gedeputeerde. Op basis van het rapport van Van Geel wordt nu een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld, die duidelijk moet maken hoe MAA tot een sluitende en winstgevende exploitatie kan komen.

De gedeputeerde voelt er evenwel niks voor om passagiersvluchten af te stoten omdat er behoefte aan is in de markt. Vooral passagiers uit Zuidoost-Nederland en het oostelijk deel van België maken gebruik van MAA. "Al blijft de basis van het vliegveld vracht", zo Van den Akker.

Video met Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD)


Langetermijnvisie
Directeur Jos Roeven van MAA zegt zeer tevreden te zijn over de strategische passages in het advies van Van Geel, omdat er een 'enorme behoefte was aan een visie op de langere termijn'. Ook Roeven ziet toekomst voor het passagiersvervoer, zeker sinds de komst van Corendon. "De combinatie met vracht is goed. Tegelijk bepaalt de markt", stelt de directeur van MAA. Hij kan 'ermee uit de voeten' dat het vliegveld pas om 07:00 uur open gaat.

Geschrokken
Roeven verklaart wel 'een beetje ervan geschrokken te zijn' dat de vergunde ruimte van MAA niet meer het uitgangspunt is, maar de situatie van 2019. "Dat hadden we niet zo precies zien aankomen. We moeten nog eens goed doorrekenen wat dat voor de exploitatie betekent voordat ik een gedetailleerde reactie kan geven", zo Roeven.

Video met Directeur Jos Roeven van MAA


Meningen en twijfel
Terugkijkend op het jaar dat hij aan zijn advies heeft gewerkt, constateert Van Geel dat het niet hielp dat iedereen in het proces al een mening had. 'Ik hoop dat mijn verkenning, uitmondend in dit advies, een beetje bijdraagt aan het vergroten van de twijfel van iedere betrokkene', zo schrijft hij. 'Dit is een samenhangend advies waarbij de kool en de geit allebei wat beschadigd zijn.' De titel 'Op zoek naar verbinding' is dan ook bewust gekozen.

Op 5 maart wordt het rapport besproken in het Limburgs Parlement.

Bekijk bericht op "1limburg.nl - 26-01-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Van Geel: Na Hans Alders vervult Van Geel de rol van oliemannetje voor de luchtvaartsector en mee heulende politici. Hij klust bij rond Maastricht Airport en als pleitbezorger voor uitbouw van het Metrosysteem rond Schiphol en doet daarbij opvallende uitspraken:

Belangrijk is de COALITIE VAN BEREIDWILLIGEN zo staat in de inleiding van zijn adviesrapport. Naadloos sluit dit aan op de nieuwjaarsoproep van de VVD Provinciecommissaris in Noord Holland die zich in precies dezelfde zin uitliet.

Binnen het bestuur van PVRC/PVK bestaat onenigheid of men tot de coalitie van deze heren moet toetreden, het schijnt zo te zijn dat de voorzitter zich in het kamp van deze Van Geel wel thuis voelt?

Graag opheldering en duidelijke standpunten van het bestuur op deze website, dat ontbreekt er al veel te lang aan! De leden hebben hier gewoon recht op, zeker nu alles digitaal moet worden gecommuniceerd.