Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actiegroepen: Schiphol moet onderhoud belangrijkste banen per direct stilleggen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 315 
|
 gelderlander.nl - 22-11-2022 
KLM_only_2018.tekst.JPG

Door Herman Stil

Schiphol moet het groot-onderhoud aan een van haar belangrijkste banen, onmiddellijk stilleggen. Volgens actiegroepen MOB en Schipholwatch voldoet het vervangen van alle asfalt van de 3200 meter lang baan niet aan de stikstofregels.

Schiphol wil in januari beginnen met de onderhoudsklus, waarvoor 3 maanden is uitgetrokken, de luchthaven pakt momentele al haar zes banen aan, omdat de asfaltlaag, ondergrond en apparatuur na jarenlang intensief gebruik versleten zijn. Zo werd dit jaar dezelfde klus uitgevoerd aan de Aalsmeerbaan.

Begin november oordeelde de Raad van State echter dat bij zulke werkzaamheden de stikstof die vrijkomt bij de werkzaamheden wordt berekend en daarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Tot nu was stikstofuitstoot van bouwwerkzaamheden door het kabinet uitgezonderd.

Voor het groot onderhoud heeft Schiphol dat onderzoek nu niet gedaan, stelt MOB-voorman Johan Vollenbroek. Daarom is nu, samen met actiegroep Schipholwatch, een handhavingsverzoek naar het ministerie van Landbouw en Natuur gestuurd, dat over stikstofzaken gaat.

,,Met dit handhavingsverzoek hopen we een begin te maken aan het binnen de wettelijke grenzen brengen van Schiphol,” aldus Vollenbroek, ,,Nota bene een staatsbedrijf dat zich maar niet aan de regels wil houden.” Vorige week deed MOB al hetzelfde voor de bouwwerkzaamheden in Den Haag aan het Binnenhof, waarvoor eveneens een stikstofberekening nodig zou zijn.

Geen gevolgen
Een handhavingsverzoek — dat iedereen kan indienen — heeft op zich geen gevolgen. Het schort de werkzaamheden niet automatisch op. Schiphol hoeft zich er ook niets van aan te trekken, omdat het ministerie nu aan zet is. Of het handhavingsverzoek wordt toegewezen, is vooralsnog onzeker. Het ministerie moet het formeel binnen zes maanden gemotiveerd toewijzen of afwijzen.

Daarbij speelt een rol dat de vrijgekomen stikstof binnen een straal van 25 kilometer moet neerslaan in een van de Natura 2000-natuurgebieden. Dat kan bij Schiphol het geval zijn in het duingebied of de natuur— en poldergebieden gebieden ten noorden van Amsterdam als Het Twiske.

Onderhoud aan start- en landingsba­nen is noodzake­lijk zodat ze in goede conditie blijven en reizigers veilig kunnen blijven vliegen
Woordvoerder Schiphol


MOB en consorten zouden via een kort geding een bouwstop kunnen eisen zolang het ministerie geen uitspraak heeft gedaan. In het hypothetische geval dat het werk aan de Zwanenburgbaan inderdaad wordt opgeschort, betekent dat dat Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland de baan gewoon kunnen blijven gebruiken, tenzij de veiligheid door achterstallig onderhoud in gevaar komt.

Veiligheid
Volgens Schiphol gaat het niet om bouwwerkzaamheden, waarover de Raad van State zich uitsprak, maar over noodzakelijk onderhoud dat vanwege de veiligheid van het vliegverkeer onvermijdelijk is. Onder die voorwaarde verricht het ook regulier onderhoud aan haar landingsbanen, zoals nu aan de Schiphol-Oostbaan. ,,Onderhoud aan start- en landingsbanen is noodzakelijk zodat ze in goede conditie blijven en reizigers veilig kunnen blijven vliegen,” aldus een woordvoerder. ,,We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving. We wachten een uitspraak over het handhavingsverzoek af.”

Op Schiphol speelt volgens Vollenbroek niet alleen de uitstoot door bouwverkeer, maar ook de stikstofuitstoot van het vliegverkeer. Door het sluiten van zo’n belangrijke baan moeten vliegtuigen over andere banen worden geleid — in dit geval meer over de Polderbaan en de Kaagbaan.

Dat zou er volgens MOB toe leiden dat de stikstofuitstoot van vliegtuigen in andere gebieden neerslaat dan gebruikelijk. Stikstofuitstoot door vliegtuigen is echter beperkt tot een vlieghoogte van 914 meter, omdat daarboven niet kan worden vastgesteld uit welke bron uitstoot komt.

Natuurvergunning
Los van de stikstofzaak hekelen de actiegroepen ook het nog altijd ontbreken van een Natuurvergunning voor Schiphol (en de andere Nederlandse luchthavens). ,,Schiphol is een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot in ons land en heeft nimmer een natuurvergunning gekregen,” zegt Vollenbroek. “Dat creëert een rechtsongelijkheid met andere sectoren die niet is uit te leggen en al helemaal niet legaal is.”

Ook tegen de ontbrekende Natuurvergunning heeft MOB ooit een handhavingsverzoek ingediend, dat het kabinet volgens de actiegroep ‘weigert te honoreren’.

Volgens de luchtvaartsector is het vliegverkeer verantwoordelijk voor tussen de 2 en 3 procent van de broeikasgasuitstoot.

Toevoeging redactie vlieghinder.nl. Een reactie op dit onderwerk van SchipholWatch leest u hier en hier..

Bekijk bericht op "gelderlander.nl - 22-11-2022"

Reacties op dit bericht