Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actiegroepen publiceren vernietigend rapport over Lelystad Airport: ‘Opening vliegveld is onwettig’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 682 
|
 destentor.nl - 21-02-2019 
Kamercommissie2_hvs.PNG

Door Paolo Laconi

De opening van Lelystad Airport is onwettig, gebaseerd op foutieve besluitvorming en bovendien slecht voor Nederland. De vakantieluchthaven mag daarom niet open.

Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). In een zienswijze die maar liefst 217 pagina’s telt ondernemen de actievoerders een poging om de besluitvorming voor Lelystad Airport onderuit te schoffelen. De resultaten van hun onderzoek presenteerden ze donderdagmiddag tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. ,,We hopen dat bij de Haagse politici het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en Lelystad Airport wordt afgeblazen", stelt SATL-voorzitter Mijndert Ververs.

Laksheid
SATL – waarin 18 actiegroepen zijn verenigd, waaronder HoogOverijssel en Red de Veluwe – stelt dat het ministerie van infrastructuur en waterstaat een potje heeft gemaakt van het dossier-Lelystad Airport. Al in 2008 was bekend dat het volle luchtruim opnieuw moest worden ingedeeld om ruimte te maken voor een nieuw vakantievliegveld. Door ‘laksheid’ bij het ministerie is pas recent gestart met die herindeling, met als gevolg dat Gelderland en Overijssel de eerste jaren zitten opgescheept met laagvliegroutes van vele tientallen kilometers lang.

In het lijvige rapport geeft SATL tal van redenen waarom de opening van Lelystad Airport in haar ogen onwettig is. Zo is de vakantieluchthaven uitsluitend bedoeld als ‘overloop’ van Schiphol. Om dit mogelijk te maken is een verkeersverdelingsregel nodig, maar de afgelopen maanden is gebleken dat zo’n maatregel van de Europese Commissie niet mag omdat het airlines die niet vanaf Schiphol komen discrimineert. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil nu alsnog ‘nieuwe’ vliegmaatschappijen toestaan op Lelystad. ‘Daarmee wordt de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet’, schrijft SATL in haar zienswijze.

Geluidsoverlast
Ook hekelen de actiegroepen dat het Lelystad vliegverkeer veel meer geluidsoverlast zal veroorzaken dan het ministerie stelt. Ze wijzen daarbij op de Belevingsvlucht van 30 mei vorig jaar. Uit geluidsmetingen bleek destijds dat het passerende vliegtuig veel meer vliegtuigherrie maakt dan in officiële berekeningen is vastgesteld. Bovendien heeft het ministerie volgens SATL gebruik gemaakt van verouderde rekenapparatuur terwijl er moderne en nauwkeurige rekenmodellen beschikbaar zijn. ‘Blijkbaar is naar een bepaald doel toegerekend.’

Fijnstof
Datzelfde geldt voor de uitstoot van fijnstof. In het milieueffectrapport is alleen de uitstoot in de directe omgeving van de luchthaven onderzocht en niet wat de uitstoot onder de laagvliegroutes is. Terwijl volgens SATL vliegtuigen die langdurig laag vliegen – op zo’n 1800 meter – juist vol motorvermogen nodig hebben en daardoor meer fijnstof uitstoten. ‘Er is sprake van een forse toename aan lawaai en een verslechtering van de gezondheid. Dat is onaanvaardbaar. En bovendien volstrekt onnodig.’

SATL vindt dat het onderzoek naar vogelaanvaringen niet goed is uitgevoerd en vreest voor een slachtpartij en onveilig vliegen. ,,Het gebied waar met radar is gekeken is niet hetzelfde als het gebied waar de vliegroutes lopen", zegt Leon Adegeest van SATL. ,,Broddelwerk dus. En dat terwijl de omgeving Flevoland in luchtvaarttermen een ‘heavy risk area’ wordt genoemd. Er hebben zich al drie piloten bij ons gemeld die zeggen dat zi die laagvliegroutes met kans op botsingen met vogels niet gaan vliegen.”

Economie
Tot slot zetten de actiegroepen grote vraagtekens bij de maatschappelijke opbrengsten van Lelystad Airport. Volgens de businesscase van het ministerie levert het vakantievliegveld grote economische winst op. Onjuist, stelt SATL, want er is geen enkele rekening gehouden met de negatieve economische gevolgen voor met name de recreatiesector op de Veluwe. Die krijgt te maken met lage vliegroutes.

,,Als je die kosten ook mee laat wegen, dan zijn de maatschappelijke effecten zelfs negatief. Er is geen enkel aantoonbaar maatschappelijk belang dat het openstellen van Lelystad Airport rechtvaardigt. De winst wordt volledig tenietgedaan door de economische schade die onder de laagvliegroutes geleden zal worden, met name in het oosten en noorden van het land", aldus Ad Visscher, econoom van SATL.

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch, net als enkele andere Kamerleden bij de persconferentie aanwezig, heeft waardering voor de actiegroepen. ,,Ze blijven hun bezwaren onvermoeibaar onder de aandacht brengen, daar heb ik waardering voor. Toch heb ik vandaag niets nieuws gehoord, geen echt grote fouten die ik nog niet kende. Het is meer een opsomming van zaken die we al vaak besproken hebben.”

Opening in 2020
Lelystad Airport moet volgens planning in 2020 openen. De herindeling van het luchtruim moet in 2023 klaar zijn. Volgens het ministerie zijn dan ook de laagvliegroutes verleden tijd. Actiegroepen twijfelen hieraan.

De zienswijze van SATL is er een van duizenden die de afgelopen weken naar het ministerie zijn verstuurd. Tot 21 februari hebben burgers en organisaties de kans om hun mening te geven. Het ministerie komt in mei met een reactie op alle zienswijzen.

Opmerkingen redactie vlieghinder.nl
- Via onderstaande link kunt u de video zien, welke onderdeel uitmaakt van het artikel
- De zienswijze die maar liefst 217 pagina’s telt, kunt u hier lezen.

Bekijk bericht op "destentor.nl - 21-02-2019"

Reacties op dit bericht