Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actiegroep: ‘CO2 vliegverkeer wordt net zo hoog als dat van heel Eindhoven’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1249 
|
 ed.nl 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg

EINDHOVEN - Terwijl bedrijven in Eindhoven komend jaar verplicht worden om de uitstoot van CO2 tegen te gaan, laat de gemeente het vliegverkeer van 'grootvervuiler' Eindhoven Aiport ongemoeid. Actie- en bewonersgroepen rondom de luchthaven gaan meer aandacht vragen voor dit klimaataspect.
Zaterdag 19 november houden ze in Knegsel hun jaarlijkse openbare presentatie aan inwoners en raadsleden uit de regio. Ze vinden het vreemd dat – terwijl burgers en bedrijven wel moeten bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering - het vliegverkeer mag groeien. En dat terwijl het de stad Eindhoven tot nu toe helemaal niet lukt om haar klimaatdoelstelling te halen, zo constateerde het Eindhovense college eind vorige maand nog. Het gaat ondernemers in de stad daarom komend jaar actief controleren of ze zich aan wettelijke eisen voor energiebesparing houden.

Wat is het aandeel van Eindhoven Airport eigenlijk in die te hoge CO2-score, vroeg de GroenLinks-raadsfractie. Het college antwoordt nu dat alleen grondgebonden activiteiten van het vliegveld zijn opgenomen in haar berekeningen, het vliegverkeer zelf telt niet mee. Dat komt doordat dit ook niet is gedaan bij de grote Europese klimaatverdragen: vliegverkeer werd buiten beschouwing gelaten, omdat landen het hier niet over eens werden.

Maar hoeveel CO2 stoot het vliegverkeer van en naar Airport nou uit, wilde GroenLinks toch weten. 'Dat is niet bekend', antwoordt het college. Ook Eindhoven Airport ging vrijdag niet in op die vraag. In zijn antwoord aan GroenLinks lijkt het college de negatieve invloed te bagatelliseren. 'Op wereldschaal omvat de bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot enkele procenten.'

Bekijk bericht op "ed.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Interessant en goed dat dit argument word opgepikt. Het toont de kromheid van het klimaat beleid wel erg duidelijk. Als het broeikas effect nu echt is (en dat is het) en we willen echt de uitstoot terugdringen (en dat willen we), waarom dan het vliegverkeer buiten beschouwing laten.
Wat is het argument hiervoor,om de luchtvaart vrij te stellen en andere sectoren niet vrij te stellen. Er moet een rede zijn om dit te doen, Ik ben hier echt oprecht benieuwd naar.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Bij ongewijzigd (!!) beleid zal de Luchtvaart mondiaal in rond 2045-2050 de gehele winst door CO-2 reductie via Autoverkeer, Zonnepanelen en Windmolens te niet hebben gedaan !
Te Parijs lieten ze het aan ICAO over, om de luchtvaart CO-2 te laten reduceren. was de verplichting . Daar is men nu druk mee bezig, en ik meen dat er elders op deze site al details zijn genoemd. Als het dus maar niet bij praten alleen blijft ...

Oud VVD minister Jorritsma (VenW ) oreerde altijd al in 1995 : : Het moet europees ivm de concurrentie in heel Europa. Maar nu is het zelfs op wereldschaal nog niet op orde !
Net als Jorritsma in 1995 al stelde: De europese vluchten zullen door de HSL lijnen worden overgenomen ..We zijn nu al weer 21 jaar verder... Het zal eens tijd worden !

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

"Alleen grondverbonden activiteiten van het vliegveld tellen mee." Daar ligt nu juist het pijnpunt. De CO2/NOx/roet vervuiling van vliegtuigen op 10000 kruishoogte tast de tropo- en stratosfeer ernstig aan. Mede omdat vliegtuigmotoren geen katalysator hebben. Een ernstig onderschat probleem. En natuurlijk door de luchtvaart hevig wordt ontkend.
Steeds weer wordt de luchtvaart niet meegenomen in het klimaat vraagstuk. Geen wonder wanneer duizenden vertegenwoordigers van landen naar conferenties als ICAO vliegen. We zijn stomweg verslaafd aan deze fossiele, prijsvechter manier van transport. Waarom niet meer webinars?
Een vakantie in de Kempen heeft mij overigens geleerd, dat dit bosrijke, toeristische gebied door lawaai en vervuiling van Eindhoven Airport zijn aantrekkelijkheid snel verliest. Bij Bladel/Hapert is de overlast minstens zo erg als in onze regio. En het wordt alleen maar erger gezien de ongebreidelde groei plannen van kabinet en Schiphol. En de komst van prijsvechters die voor € 99,= zonder ecotax, etc. naar New York willen gaan vliegen. Dadelijk vanaf Eindhoven naar Zuid Afrika?

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

De klimaatverandering wordt hel.
Laten we eerlijk zijn en de feiten onder ogen zien. 95% van de mensen is geenszins bereid om de biefstuk te laten staan of een keer een vliegvakantie over te slaan.
Liever stemt men op klimaatverandering ontkenners en pro fossiele brandstof + oude economie aanhangers als Trump, Rutte en Wilders.
Wordt geen happy end.