Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actiecomité Vlieghinder Baarn opgericht

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 4421 
|
 Baarnse Courant 
actiecomite_vlieghinder_baarn.jpg

Naar aanleiding van de hinder die inwoners van Baarn ondervinden van het almaar toenemende vliegverkeer boven Baarn is onlangs het Actiecomité Vlieghinder Baarn opgericht.

Het Actiecomité Vlieghinder Baarn is een samenwerkingsverband van inwoners van Baarn die zich zorgen maken over de toenemende overlast van het vliegverkeer boven Baarn. Niet alleen vanwege de geluidhinder, maar ook vanwege de gevolgen voor onze gezondheid, de natuur, het milieu, de veiligheid en het klimaat.

Deze inwoners van Baarn hebben zich verenigd in het Actiecomité Vlieghinder Baarn om gezamenlijk hun zorgen kenbaar te maken aan de lokale, regionale, provinciale en (inter)nationale politiek en overheden.

Zij werken daarbij samen met andere luchtvaart actiegroepen, zowel binnen Nederland als in Europa en de rest van de wereld. Daarbij zetten zij zich in voor vermindering van de impact van het vliegverkeer op de natuur, het milieu, de volksgezondheid, de veiligheid en het klimaat. Dit willen zij bereiken door vermindering van het aantal vliegbewegingen, verhoging van de vliegroutes, behartiging van de belangen van de inwoners van Baarn in de omgevingsraad Schiphol en meting van het vliegtuiglawaai en de luchtkwaliteit m.b.t. fijnstof en ultrafijnstof in Baarn. Verder zetten zij zich er voor in om samen met andere luchtvaartactiegroepen te bereiken dat alle verkeerslawaai bronnen cumulatief meetellen bij de bepaling van de gezondheidsschade door geluidhinder, ook het vliegtuiglawaai buiten de 48 dB Lden contour. Zij willen dat daar wettelijke normen voor komen die gehandhaafd worden op basis van metingen van de feitelijke geluiddrukniveaus.

U kunt zich aansluiten bij het actiecomité door een email te sturen naar actiecomitevlieghinderbaarn@gmail.com met daarin uw naam en contactgegevens.

Website Actiecomité Vlieghinder Baarn

Bekijk bericht op "Baarnse Courant"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Frans S. uit Heemstede

Nog effe en dan heeft elke plaats in vliegland Nederland een actiecomite tegen vlieghinder.
Ja luchtvaartlobby ga zo door met de boel te verzieken.

Geplaatst door Michiel uit Oestgeest

Het is natuurlijk heel goed dat steeds meer "slachtoffers" van het neoliberale beleid onder Kok(hals), Balkellende en Rutte I, II en III zich gaan alliëren tot een brede volksbeweging tegen de terreur van SchipHEL. En dat Benschot geen nieuwe Nijhuis of Cerfontaine zal worden! Eendracht geeft Macht.
Zo worden wij b.v. 's avonds vanaf precies 21.50 uur dag in dag uit geteisterd door laagvliegende veel dB producerende kerosinebommen. "Laatkomertjes in 5 minuten separatie". Kinderen kunnen gestoord worden in hun slaap, lekker in je tuin zitten is een kwelling geworden. Om maar niet te spreken van het toenemend aantal "vroegkomertjes" rond 5 uur in de ochtend.
Het kan toch niet zo zijn dat wij in dit land ons laten knellen en kwellen door neoliberale kabinetten die de economische belangen van een kleine elite laten prevaleren boven Artikel 21 van de Grondwet. Laten we hard roeptoeteren richting Rutte III in Den Haag dat de grens van het toelaatbare bereikt is. Genoeg is genoeg. Schiphol MOET kleiner.

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

Maar hoe gaan we ons mobiliseren?

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door Ben Kroese uit BLARICUM

Nergens staat vermeld dat ook het Gooi overlast heeft van het vliegverkeer !
Zowel overdag (OM DE 2 MINUTEN) als 's nachts. Reageren naar een klachtenlijn heeft
geen zin. omdat de ontvanger bij de Schiphol-club hoort. ! Dit is al een aantal keren
geprobeerd. Om over de uitbreiding van Lelystad nog maar niet te spreken.

Geplaatst door paul.dorland uit Baarn

Jullie moeten niet zo klagen , ga dan ergens anders wonen of zorg dat er weer een koning komt wonen op het paleis of open de vliegbasis weer dan mogen er geen vliegtuigen meer over komen . En ga met de trein naar de spaanse eilanden op vakantie.

Geplaatst door Moi uit Wijk aan zee

@paulpuntjedorland,

Gelukkig mag ook u uw mening hier verkondigen, dat u met uw kritiek hier niet serieus genomen kan worden is met uw voor ingenomen standpunten wel duidelijk.

Allereerst “jullie”, jullie zijn allemaal mensen met 1 gemeenschappelijke deler. Ik neem niet eens de moeite om het aan u verklaren wat deze deler is.

Dan “ergens anders wonen” , waarom gaat u niet ergens anders wonen? Klagers (u dus) over mensen die overlast ervaren ruïneren deze planeet en dat is ons aller huis.

Ik ben tegen vliegtuigenmaatschappijen en vliegvelden die met allerlei voordelen goedkoop kunnen ondernemen en deze planeet slopen zodat het “leven” in de toekomst niet meer mogelijk is ( heeft u kinderen meneer Dorland?).

Ik veroordeel u niet van een domme denkwijze, het is echter wel aan te raden dat u zich eens verdiept in de problematiek van deze industrie, het gaat niet alleen maar om herrie en wellicht komt u dan terug op de door u geplaatste standpunten en verwijten.

Ik wens u succes in het nemen van de juiste stappen.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Menner dorland, mag ik u uitnodigen eens langs te komen in Heiloo? Dan kunt u zelf ervaren wat Schiphol hier doet en wellicht dat u dan een ander standpunt inneemt.
Toen ik hier ging wonen was er nog geen sprake van overlast door vliegtuigen, echter na opening van de Polderbaan werd dit wel anders. U zegt dat ik nu maar ergens anders moet gaan wonen? In de loop der jaren heb ik hier veel opgebouwd wat ik niet zomaar wil achterlaten, de keuze om onder een aanvliegroute te gaan wonen waarbij iedere minuut twee toestellen op 600 meter hoogte overvliegen heb ik nooit gemaakt, dat heeft Schiphol zonder enige vorm van overleg of informatie verstrekking voor me gedaan. Heiloo ligt niet heel dicht bij Schiphol, dus dat dit er zat aan te komen had niemand verwacht.
Nu is het te laat, Heiloo is onbewoonbaar geworden voor velen, ik heb ook al een hoop mensen (ook goede vrienden) zien vertrekken omdat ze de druk niet meer aankonden. Iedere minuut twee toestellen is behoorlijk belastend kan ik u zeggen.
Verhuizen is geen optie, allereerst om de eerder genoemde reden, zoiets laat je niet zomaar achter. Ten tweede, hoe lang is het nog rustig op andere plaatsen?

Meneer dorland met uw opmerking verlaagt u zich tot de groep Schiphol voorstanders die op sociaal media zich uitlaten tegen mensen die in overlast gebieden wonen. U weet waarschijnlijk dat de herrie niet alleen het probleem is, ieder startende vliegtuig stoot nagenoeg evenveel schadelijke stoffen uit als pakweg 1000 vrachtwagens die een uur met draaiende motor in een file staan. Dat is iets waar eigenlijk ieder weldenkend mens in Nederland over zou moeten klagen. U meneer dorland.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

De herrie is erg vervelend. De fijnstof waarschijnlijk een sluipmoordenaar. Dan hebben we nog de giga energieverspilling. Energie die we juist nog keihard nodig hebben zullen hebben in de toekomst voor nuttigere en essentiële zaken. Zo snel zoveel energie verspillen draagt ook nog eens toe aan de klimaatverandering waarvan de uitkomst volstrekt ongewis is. En tenslotte dan de megasubsidie. Ik vlieg niet/nauwelijks meer, waarom moet ik fors meebetalen aan Schiphol, aan KLM subsidie en gesubsidieerde vliegtickets...

Lijken me genoeg redenen waarover men dus juist wel mag 'zeuren' ..
Men MOET hier zelfs over zeuren lijkt me. We zien het onszelf en de generaties na ons verplicht.

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

Meneer Dorland, wat doet u op ‘vlieghinder.nl’? Ik snap de intentie niet.


Geplaatst door Bob uit Uitgeest

U weet wat u moet doen: NOOIT meer stemmen op de partijen die voorstander van de ongebreidelde groei zijn: veeg ze van de kaart!

Geplaatst door M uit U

De koning weer laten wonen in Soestdijk? Goede oplossing hoor, een KLM-piloot laten wonen onder een vliegroute. Zal-ie waarschijnlijk geen enkel probleem vinden.

Geplaatst door A uit Soest

Kan ik inwoner uit Soest ook aansluiten bij het actiecomité? Hier ook elke vijf minuten een overvliegend gebeuren

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door H.Woudenberg uit Hoogland

Dames/Heren,

Met belangstelling heb ik het AD-artikel van heden, 30.07.2018, gelezen, over de oprichting van Uw comitee "vliegoverlast".
Wij, zeer velen van ons althans, zijn zelf schuld aan deze milieu- en geluidsvervuiling, eigenlijk moeten de mensen daarom niet "zeuren". Maar zoals het nu gaat is niet langer aanvaardbaar, want inderdaad, de laatste tijd is het gedaan met de redelijke rust in het ons luchtruim. Niet alleen over Baarn, maar ook over Hoogland en dus ook over Amersfoort komen onophoudelijk vliegtuigen op lage hoogte over vliegen, met veel lawaai en uitstoot van kwalijke gassen. Gassen die niet veel hoeven te dalen om op de bewoners van onze en andere regio's neer te dalen. Één van de oplossing: alléén vliegen als het nodig is; wie wil dat ?
H. Woudenberg/Hoogland

Geplaatst door anoniem1

Het is toch echt de schuld van Schiphol. Beetje vliegen kan best als men maar alles doet om de overlast te beperken. Dat doet Schiphol onvoldoende.
Misschien vliegen op rantsoen. elke nederlander boven de 16 krijgt elk jaar 500 airmiles. Die airmailes heb je dan nodig als je een ticket gaat boeken. Mocht je ze niet gebruiken dan kan je ze verkopen aan de hoogste bieder op platform op internet. Voor pretvluchten heb je dan nog eens extra airmiles nodig. Dat zou een eerlijke manier zijn om de maatschappelijke kosten van de opwarming te verdelen.
Iemand die 4 kaar per jaar met vliegtuig op vakantie gaat,die betaald evenveel voor het voorkomen van de opwarming van de aarde als iemand die een keer per jaar met de trein een dagje naar de efteling of scheveningen gaat. Allebij betalen ze straks een milieu toeslag op de energy,moeten allebij huis isoleren en van gas af,en dan moet de trein reiziger ook nog beetje belasting betalen. Het gaat enorm lastig worden voor de overheid om de omslag te verkopen aan de burger als het vliegen niet word meegenomen.

Daarom ook misschien geen vliegtaks,dat is misschien wel juist wat de sector wil. liever 2% vliegtaks dan straks 19% btw. De discussie over de vliegtaks zou de discussie over de btw op tickets en accijns op brandstof niet naar de achtergrond verdrijven.

Geplaatst door Wim

@A
U kunt zich aansluiten bij het actiecomité door een email te sturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) met daarin uw naam en contactgegevens.

Ik denk dat u met uw vraag over Soest ook aan dit mailadres kunt sturen.

Redactie vlieghinder.nl

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@H. Woudenberg. Even een misverstand uit de wereld helpen. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig vliegt, maar het is nog geen 40% van de bevolking. Feitelijk nog de minderheid. En ikzelf? Mijn laatste pretvlucht was in 2002, en die daarvoor in 1988. En nu stap ik alleen nog maar in een vliegtuig als het niet anders zou kunnen. En dat is zeker niet voor mijn plezier.
Voor mijn werk heb ik wel een paar lange vluchten moeten maken en ik was altijd weer blij als ik weer thuis was. Verder weg is niet altijd mooier. Maar dat laatste is natuurlijk mijn persoonlijke mening; daar kan iedereen het zijne van denken.

Geplaatst door anoniem1

Misschien dat er beroep mogelijk is in de rechtzaak over handhaving. Sec het feit dat je buiten de geluids contour woont kan nooit genoeg zijn om niet ontvankelijk te zijn. Als bijvoorbeeld door gebrek aan handhaving of het begin van het structureel anders vliegen van routes je meer overlast krijgt zou er het gevaar kunnen zijn dat je binnen de geluidscontour komt te liggen wat je juist wil voorkomen met het handhavingsverzoek. Ook is de geluids contour misschien nu al niet actueel meer wat je dan eventueel met berekeningen zou kunnen aantonen.

Geplaatst door Jan uit Baarn

Hallo, wij zitten uiteraard door het weer veel buiten tot savonds laat.
En inderdaad het valt ons op dat er dagen zijn dat er binnen een minuut stijgend of dalend naar Schiphol laag vliegtuigen overkomen van of vanuit Schiphol.Dat viel ons gewoon op.Bij toeval kom ik uw site nu tegen. Daarom mijn reactie.En inderdaad vliegverkeer geeft nu eenmaal ook een geluid ,vooral dalend. Verstandig zou zijn om de route te verleggen voor bij de snelweg richting de polder. Teminste dat is mijn idee,zolang deze motoren niet veranderen kwa geluid cq uitstoot( ook nog eens de vervuiler zijn van onze aardkloot).Al zou iedereen elektrisich rijden,dan is dat een speldeprik in het mileu tegenover het vliegverkeer wat toeneemt..Maar goed ik dwaal af.
AL met al hebben wij,trouwens het gehele gezin begrip dat u dit bent opgestart.


Geplaatst door Kees Koolmees uit Baarn

Ik vind het heel goed dat het Actiecomité Vlieghinder Baarn ís opgericht. Deze vliegtuigherrie is in Baarn nog nooit zo erg geweest. Baarn was altijd een rustige gemeente maar nu komt er elke 2 minuten behoorlijk laag een Boeing boven Baarn overvliegen. De piloten geven vaak ook nog even gas bij om sneller en hoger te komen. Het is hoogtijd dat het college van B&W van Baarn en de gemeenteraad in actie komen. En als ´men´nu lijntjes trekt waarbinnen geklaagd mag worden, dan is dat natuurlijk klinklare onzin.