Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actieagenda Schiphol levert onvoldoende hinderbeperking

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1904 
|
 Dichtbij.nl 
hv_natuur_F1000012.jpeg

OEGSTGEEST - Met de Actieagenda Schiphol maakt het kabinet zijn ambitie niet waar dat de luchthaven zich moet “ontwikkelen in balans met haar omgeving”. Het kabinet richt zich eenzijdig op groeimogelijkheden. Dat is in strijd met het Aldersakkoord (2008-2015) dat nadrukkelijk kiest voor selectiviteit als centrale doelstelling voor evenwicht tussen economie en milieu. De bewoners houden onverkort vast aan de één-en-ondeelbare afspraken uit dat akkoord.

Op 30 juni a.s. bespreekt Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de Actieagenda Schiphol.Daarin geeft het kabinet aan hoe het de positie van Schiphol wil
behouden in het licht van actuele ontwikkelingen en bedreigingen. Als leidraad kiest het kabinet voor “ontwikkeling in balans met de omgeving” Hoewel dat motto de bewoners aanspreekt, is de uitwerking daarvan veel te mager. De plannen gaan vooral over de economische perikelen, maar hinderbeperking komt er bekaaid af. Om de kamercommissie duidelijk te maken dat geluidhinder en luchtvervuiling echt serieus moeten worden genomen, is het van belang dat de omwonenden dit niet alleen laten merken via het overleg in de Omgevingsraad Schiphol

Vandaar de oproep aan belangstellenden om donderdag 30 juni vanaf 13.30 uur aanwezig te zijn op de publieke tribune in het kamergebouw (ingang Lange Poten). Wie verhinderd is kan het kamerdebat live volgen.

WAT STAAT ER OP HET SPEL?

Hinderbeperking

Ondanks de afspraken in het Aldersakkoord, is er van de beloofde hinderbeperking nog weinig terecht gekomen. Schiphol sjoemelt met cijfers om dat te verbloemen: zo worden de resultaten van stille landingen en de nieuwe startprocedure veel te rooskleurig voorgesteld, het aantal ernstig gehinderden zwaar onderschat en de beloofde vermindering van nachtvluchten met oneigenlijke argumenten geschrapt.
Het binnenkort verschijnende Milieueffectrapport (MER) moet zeer kritisch worden beoordeeld.

Selectiviteit

Gezien de beperkte fysieke capaciteit van Schiphol en de bescherming van de leefomgeving (geluidsbelasting en luchtvervuiling) krijgt het netwerkverkeer voorrang boven vakantievluchten. De voorgenomen maatregelen blijken echter niet toereikend en te laat, waardoor er van de ambitie “ontwikkeling in balans met de omgeving” weinig overblijft.
Ook dreigt netwerkverkeer weggedrukt te worden door point-to-point-verkeer.
De Actieagenda Schiphol van het kabinet dient selectiviteit concreter uit te werken.

Overleg

Bij de ontwikkeling van Schiphol moeten moeten drie conflicterende belangen worden behartigd: economie (luchtvaartsector), woningbouw (bestuurders) en milieu (bewoners). Om een integrale afweging te waarborgen, is de Omgevingsraad Schiphol ingesteld. De behandeling van twee belangrijke adviesaanvragen (over uitwerking van het normen- en
handhavingsstelsel en over het vraagstuk wonen en vliegen) stagneert omdat de luchtvaartsector en de bestuurders selectief willen winkelen in het Aldersakoord ten koste van de leefomgeving.
De Omgevingsraad Schiphol (ORS) moet met spoed worden gereactiveerd

Bekijk bericht op "Dichtbij.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Goede Stellingname ! ! !

Geplaatst door Wim

Waarom horen we niets van de man, een en ondeelbaar, Alders.
Volgens mij het levende bewijs dat rondloopt met een integriteits probleem!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Ja Wim en een hele Timmerfabiek voor zijn kop.... ... !