Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Actie politiek tegen laagvliegroutes (Noord Holland)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1001 
|
 Noordhollands Dagblad - 16-11-2017 
Actie politiek tegen laagvliegroutes (Noord Holland)

Door Connie Vertegaal

Moties in alle gemeenteraden 'Uitbreiding Lelystad pas na herindeling luchtruim'

Wognum De politiek in West-Friesland komt in actie tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Bij alle gemeenteraden komen voorstellen langs die oproepen tot verzet. Strekking van het voorstel: laagvliegroutes zijn onacceptabel en Lelystad mag pas uitbreiden na herindeling van het luchtruim.
Lelystad moet vanaf april 2019 de vakantievluchten voor Europese bestemmingen overnemen van Schiphol. West-Friesland ligt onder de vliegroute naar Schotland, die loopt boven Andijk, Wervershoof, Opper-does en Abbekerk. De vliegtuigen vliegen over het IJsselmeer tot 1800 meter hoogte en stijgen daarna verder. Gevreesd wordt dat dit leidt tot lawaaioverlast en extra uitstoot van fijnstof.

Drukke routes
Verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is vooral in het oosten van het land stevig. De impact van de uitbreiding van Lelystad Airport is daar het grootst, omdat de drukke routes naar bestemmingen in zuid Europa via dat deel van het land gaan. Een tweede vliegroute, richting IJsland, gaat ook over Noord-Holland. Maar het ministerie vergat aanvankelijk de Noord-Hollandse gemeenten te informeren. Ook met het milieuonderzoek (de MER) naar de uitbreiding van Lelystad Airport zijn ernstige fouten gemaakt. De rekenmodellen gingen uit van hoger vliegende vliegtuigen, waarop de conclusie werd getrokken dat er geen onaanvaardbare overlast zou zijn. Het verkeer van en naar Lelystad Airport kan echter pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 op de hoogte gaan vliegen die bij de MER is onderzocht. Oud-staatssecretaris Sharon Dijksma trok hierover al het boetekleed aan. Het ministerie bestudeert wat de gevolgen zijn van de fouten en nu of er een nieuw onderzoek moet worden gedaan.

Slap
De Hoornse wethouder Samir Bashara vroeg namens de West-Friese gemeenten al opheldering aan de nieuwe staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De progressieve partijen, vinden die brief te slap. Zij willen dat West-Friesland zich nu al onomwonden uitspreekt tegen laagvliegroutes. Het voorstel wordt donderdag als eerste besproken in de gemeenteraad van Medemblik en komt daarna in andere raden aan de orde. De partijen die hierin het voortouw nemen zijn Progressief West-Friesland in Medemblik, Oké in Koggenland, SP in Hoorn en Enkhuizen, Progressief Drechterland en OP in Stede Broec.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim

Volgens mij HET moment om het idioot extreem laag vliegen (circa 600 meter hoogte overdag/avond en circa 1200 meter in de nacht) over Castricum, Uitgeest, Heiloo, de Egmonden en Bergen ook aan de orde te stellen.
Heeft PVRC hier al overleg over met de gemeente Castricum en de gemeente Castricum vervolgens met de andere Buch gemeentes?

Geplaatst door Robert

@Wim, helemaal mee eens. Ik snap er werkelijk NIETS van dat er zoveel is te doen om Lelystad terwijl we in deze omgeving ontzettend veel overlast hebben en vliegen ze nog lager ook!

Hoe kunnen we dit ook onder de aandacht brengen?
Vanmorgen 7 uur al weer vliegtuigen op circa 600 meter. En Jan de Hoop met zijn acties over natuurgebied Veluwe, prima maar wat dacht je van de natuurgebieden hier in deze omgeving?\

Geplaatst door anoniem

Heel simpel. Bij Lelystad hebben ze 70.000 handtekeningen verzameld en hebben ze protestbijeenkomsten georganiseerd. Dan luistert de politiek. Rond Schiphol zijn in 3 maanden tijd slechts 7.500 handtekeningen verzameld. De omwonenden uiten hun ongenoegen op deze website en verder gebeurt er niets. Voor de politiek is er dus geen probleem rond Schiphol.

Geplaatst door Wim

Ik heb Ron de Haan (De VrijeLijst Castricum) inmiddels benaderd, met het verzoek om actie.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@ Robert:
Dat er eigenlijk zo weinig verzet is in de regio Schiphol, heeft deels te maken met het feit dat Schiphol er al zo lang ligt.
Lelystad-airport is actueel en de mensen die in het oostelijke deel van Nederland wonen zijn nog nooit met mogelijk zoveel geluidsoverlast geconfronteerd.
Nu dit wel gaat spelen, staan ze terecht op hun achterste benen.
Neemt voor onze regio niet weg, dat wij ook recht hebben op een 'stille' omgeving!
Dus, burgerlijke ongehoorzaamheid zal ook in onze regio hard nodig zijn, want de politiek in Den Haag is volkomen vervreemd van de werkelijkheid wat in Nederland plaats vindt onder de bevolking.

Geplaatst door Anoniem

TIJDELIJK zou de nachtelijke aanvliegroute zijn. De nachtvluchten van Hoorn (oostelijke) route zouden TIJDELIJK ook over Castricum worden geleid. Binnen EEN JAAR zou er een oplossing zijn. Dat JAAR is inmiddels 2-3 JAAR. EN NIETS, maar dan ook NIETS hoor je er meer over. LEUGENS, LEUGENS, LEUGENS worden ons verkocht. CASTRICUM EN ZOVEEL ANDERE PLAATSEN opgeofferd aan ECONOMISCH belang!

Geplaatst door gerard

Inderdaad. Op die bewuste informatieavond was het me al duidelijk. 'U jokt' riep ik toen een paar keer. Er werd wat lacherig over gedaan. Ook door de aanwezige pers, bleek later. Dar zou toch niet, met open ogen liegen door zo'n professionele organisatie? Nou... het is dus wel gebleken dat het gewoon kan. Zonder enige schade.
Ik zou die nachtelijke kisten inmiddels wel uit de lucht willen schieten. Al een paar keer heb ik gegoogled op bazooka's. Je kan ze met weinig moeite hierheen halen. Of zou ik nu ook jokken?

Geplaatst door Anoniem

Nachtrust, HET RECHT OM TE MOGEN SLAPEN is een MENSENRECHT. Zelfs dat wordt niet geeerbiedigd. SHAME ON POLITICIS.

Geplaatst door Ron de Haan

Dank voor de opmerkzaamheid en de acties die momenteel plaatsvinden. Ik zal in het eerstvolgende presidium (fractievoorzittersoverleg met de burgemeester) voorstellen om een informatieavond in te ruimen waarop partijen, stakeholders, experts en bestuur openbaar met elkaar in gesprek kunnen gaan over de situatie in en rond onze gemeente. Mijn politieke overtuiging is dat het aan te bevelen om deze kwestie vervolgens op te waarderen naar een dossier waarin de BUCH gemeenten samen optrekken.

Geplaatst door gerard

Quote Ron de Haan: "Mijn politieke overtuiging is dat het aan te bevelen om deze kwestie vervolgens op te waarderen naar een dossier waarin de BUCH gemeenten samen optrekken"
... maar, tegen de tijd dat daar wat uit komt (als al) , dan is het momentum van nu toch al lang gepasseerd? Een gemiste kans! De laatste kans, ben ik bang.

Geplaatst door Ron de Haan

Aan @Gerard. Ik moet roeien met de riemen die ik heb.

Geplaatst door gerard

@ Ron de Haan. Dat begrijp ik. Maar het blijft frustrerend dat op die manier kans na kans verkeken wordt om echt iets aan de onmenselijke situatie alhier te doen. Onze woonplaats wordt als enige in Nederland dag én nacht, 24 uur per dag, aan ECHT laagvliegend vliegverkeer blootgesteld. Niks geen baanwissels. Gewoon dóórgaan met het zoveel mogelijk volproppen van de Polderbaan. Over onze hoofden. En toch wordt dat kennelijk geaccepteerd door de lokale politiek. Het is al bijna 15 jaar kermis boven ons hoofd, sinds een paar jaar zijn de nachten 'tijdelijk' nog eens extra verzwaard met vluchten, ons door de strot geduwd door een bijna openlijk liegende LVNL, maar er gebeurt concreet h-e-l-e-m-a-a-l niks om de situatie te verbeteren! Logisch dat er niks gebeurt als iedereen zijn mond houdt.

Geplaatst door Ron de Haan

@gerard Ik ben geen regelmatige bezoeker van deze website. Richt u zich tot mij en wat verwacht u van mij?

Geplaatst door gerard

@ Ron de Haan: Ja en nee. aan de ene kant hoop ik dat 'de politiek', u bent daar exponent van, signalen uit de samenleving oppikt en er echt iets mee doet. Aan de andere kant begrijp ik dat de 'riemen' beperkt zijn en dat je geen wonderen moet verwachten. Frusterend blijft het dat er, onder de streep, vanuit de politiek uiteindelijk niets concreets voor onze regio is gebeurd de laatste 15 jaar. Ik verwacht geen wonderen. Wel hoop ik op een beweging vanuit de politiek waaruit zorg voor z'n inwoners blijkt. Liefst als een terrier die niet loslaat.

Geplaatst door Ron de Haan

@gerard Dank voor de reactie. Dan neem ik u weer mee terug naar mijn toch tamelijk concrete voorstel - binnen de mogelijkheden die ik als lokaal actieve politicus voor mezelf zie en die zijn rol goed kent - op de oproep van 'Wim'.

Geplaatst door Thijs


Geplaatst door Ron de Haan

Hoewel niet representatief, maar dat geldt voor elke steekproef, houden de geluidgehinderden (50%) en de meer gematigde klagers tot en met de niet-bezwaarden (samen ook 50%) elkaar in evenwicht (op 327 uitgebrachte stemmen). Tot vandaag, vermoed ik.

Geplaatst door gerard

Ik ben eens gaan neuzen op de website van devrijelijst.nl. Daar staat iets opmerkelijks: "Aangaande Schiphol heeft De VrijeLijst er in in de vorige bestuursperiode voor gezorgd dat een raadsmeerderheid steun heeft gegeven aan onze motie tot het instellen van een nachtvluchtverbod. Daardoor is het luchtruimverkeer in de nachtelijke uren boven Castricum flink verminderd."
Dat is echt opmerkelijk aangezien sinds de opening van de polderbaan in 2003 het nachtelijk vliegverkeer alleen maar is toegenomen, en sinds het samenvoegen van twee nachtvluchtroutes tot één route over Castricum het aantal nachtvluchten zelfs explosief is toegenomen. Er is volgend de vrije lijst kennelijk een nachtvluchtverbod boven het grondgebied van Castricum. Wordt het dan niet eens tijd dat we een verzoek tot handhaving gaan indienen bij de gemeente Castricum?

Geplaatst door Ron de Haan

@Gerard U weet wat de regeringspartijen, daarin al dan niet met steun van overige partijen, doen met moties van gemeenteraden die Den Haag onwelgevallig zijn?

Geplaatst door Gerard

@ Ron de Haan: Nee, dat weet ik niet, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar de stelling dat "het luchtruimverkeer in de nachtelijke uren boven Castricum flink is verminderd" is wel erg boud. Er is wegens het aannemen van die motie echt niet één vliegtuig minder over Castricum gevlogen. Niet overdag, en ook niet 's nachts.

Geplaatst door Ron de Haan

De lezers van deze website verwijs ik graag voor de stand van zaken met betrekking tot het nachtvluchtenregime naar de beantwoording van schriftelijke vragen die ik met De VrijeLijst in de zomer van 2016 aan het college van B en W heb voorgelegd. Onder andere op de vraag, (..) "hoe het komt dat van handhaving van het verbod op nachtvluchten (2004, onder andere inderdaad door inspanningen mijnerzijds waarover ik nog graag een keer voor het platform Vlieghinder een boekje wil opendoen) inmiddels in het geheel geen sprake meer is?" (..) kwam het volgende antwoord van B en W van Castricum: (..) "Er is nimmer sprake geweest van een verbod op nachtvluchten en de gemeente Castricum heeft geen juridische middelen tot haar beschikking om dat eenzijdig af te kondigen. In het Aldersakkoord over de groei van de Luchthaven Schiphol is overeengekomen een maximum van 500000 vluchten per jaar tot 2020. Daarbij geldt een jaarlijks maximum van 32000 nachtvluchten. Door het uitstellen van de invoering van extra glijvluchten is in 2012 overeengekomen het aantal nachtvluchten terug te brengen naar 29000. Momenteel vindt bestuurlijk overleg plaats over het realiseren van die reductie "(..)
Zoals eerder aangekondigd bied ik u aan om in het eerstvolgende presidium de bereidheid van partijen te polsen om het college tijdens een openbare raadsinformatieavond om een update en verantwoording te vragen aangaande het Schipholdossier.

Geplaatst door Gerard

@ Ron de Haan. Dat is een mooi aanbod. Maar waar komt de stelling vandaan dat er daadwerkelijk minder werd gevlogen dank zij die motie?

Geplaatst door Ron de Haan

@gerard Wat is uw bedoeling? Ik nodig u van harte uit om naast mij en mij in De VrijeLijst uw inzet voor de gemeenschap te tonen. Ik doe mijn uiterste best u naar inzicht en mogelijkheden te informeren, maar ik proef er niet bijzonder veel waardering voor. Ik kan helaas niet nog meer voor u betekenen. Ik moet mijn tijd als raadslid van week tot week verdelen over tientallen dossiers die allemaal om evenveel aandacht en prioriteit vragen. En in de Raad ben ik alleen, zoals u weet. Daar kunt u trouwens, net als anderen, op 21 maart 2018 verandering in brengen. Ik sluit hiermee af.

Geplaatst door Anoniem

Ron de Haan gaat ons redden. Ik heb geen geloof meer in de (plaatselijke)politiek. Een groot deel breng ik reeds in het heerlijke rustige buitenland door, zonder vliegtuigherrie. Een groot feest kan ik u zeggen!

Geplaatst door Gerard

@ Ron de Haan: Mijn bedoeling? Duidelijkheid krijgen, Uw partij (U dus) stelt op genoemde website dat er dankzij uw motie 's nachts minder wordt gevlogen. Ik vraag gewoon waar u die informatie vandaan hebt, want volgens mij is dat niet zo. Politieke partijen zouden geen onwaarheden moeten verkondigen, ik ben er, en velen met mij, allergisch voor.
Maar krijg ik een heel verhaal en u sluit de discussie. Misschien is het wel daarom dat ik niet overweg kan met de manier waarop wij als burger door politici worden benaderd.

Ik kan u overigens verzekeren dat ik mij uitermate inzet voor maatschappelijke zaken, waaronder vlieghinder. Ik doe dat bewust minder zichtbaar en op mijn manier. Omdat dat weer in mijn aard ligt.

Geplaatst door Robert

Persoonlijk heb ik geen last van het vliegtuigverkeer in de nacht, ik denk dat dit ook komt omdat ze dan een stuk hoger vliegen dan de 500 - 600 meter overdag. Als Schiphol de overdag vluchten ook op deze hoogte zou laten vliegen zou dit stukken overlast schelen. Daar ben ik echt van overtuigd. Het aantal Db scheelt namelijk aanzienlijk.

Wordt dit ook meegenomen in de discussies?

Laten we namelijk ook realistisch blijven: vliegen zal altijd blijven en velen van ons maken er gebruik van.