Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Achterban BVM2 steunt welwillende koers BVM2-bestuur t.a.v. Proefcasus-advies

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 531 
|
 BVM2 - persbericht 
gh_vliegtuig_030504_1902GNDSC02129.jpg

Op 31 december 2019 loopt de Gebruiksvergunning van de civiele onderneming Eindhoven Airport op het militaire vliegveld Eindhoven af. Dit werpt zijn schaduw ver vooruit en er is dan ook grote onrust in de regio ontstaan.
Die wordt namens de omwonenden gebundeld in het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), dat door 33 maatschappelijke organisaties en ongeveer 2000 mensen gesteund wordt. Bij de provincie en de gemeenten in de regio is BVM2 een factor van belang.
Deze lagere overheden hebben aangedrongen op een raadplegingsvorm dat anders in elkaar zat dan het optreden van Hans Alders in de jaren 2008 – 2010. In reactie daarop heeft de minister opdracht gegeven aan Pieter van Geel om een traject op te starten dat bekend geworden is als de “Proefcasus”. De uitkomst is op 25 april 2019 aangeboden aan de minister en wordt nu in de regio bediscussieerd.
De regio is tevreden met de wijze waarop Van Geel zijn missie heeft aangepakt. Er is erg veel gepraat met allerlei belanghebbenden (waaronder veel met omwonenden), er is aanvullend onderzoek uitgezet, en Van Geel heeft het onderwerp klimaat toegevoegd aan de opdracht van de minister (die in het geheel geen melding maakte van dit onderwerp).
Het resultaat is geen onderhandelingsresultaat, maar een persoonsgebonden advies van Van Geel aan de minister. Die hoeft het advies niet op te volgen.
De regio is tevreden met de inhoud van het advies. Het beoogt een krimp van de geluidscontour met 30%, en het zet de eerste stappen naar minder luchtvervuiling en minder klimaataantasting. Het advies gaat het vliegveld en de VVD te ver, en gaat BVM2 niet ver genoeg. Maar aan de bewonerskant is nu de eerste prioriteit dat de minister het advies uitvoert, want dat is geen gelopen race. BVM2 bevordert daarom op dit moment de eenheid van de regio.
Dit stond in de eerste reactie van het bestuur van BVM2 en dat standpunt is gesteund in een ‘Knegselbijeenkomst” van 18 mei 2019.
Het advies wordt meegenomen in de op te stellen Luchtvaartnota.
Op de site van BVM2 staat onder https://bvm2.nl/featured/achterban-steunt-bvm2-opstelling-inzake-proefcasus/ een verslag van de bijeenkomst in Knegsel. In dit verslag staan links naar eerdere artikel die respectievelijk de context en de historie van de Proefcasus beschrijven; een samenvatting geven van de uitkomsten; en de eerste reactie van het bestuur.


Reacties op dit bericht