Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aanvraag luchthavenbesluit RTHA druist in tegen Luchtvaartnota

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 556 
|
 schipholwatch.nl 01-02-2023 
vliegtickets
Vliegtickets - illustratie

In een brief aan vliegveld Rotterdam Airport (RTHA) stelt minister Mark Harbers (I&W) foute criteria vast voor het aan te vragen luchthavenbesluit. Deze staan haaks op wat is vastgelegd in de Luchtvaartnota.

Dit meldt omwonendenvereniging BTV-Rotterdam. Als gevolg van de opgewarmde groeiplannen van RTHA zag de vereniging het aantal leden in de afgelopen maanden met honderden groeien.

Een luchthavenbesluit is een vergunning om als vliegveld voor de commerciële luchtvaart te mogen functioneren. De vorige vergunning van RTHA is allang verlopen en de directie moet dus een nieuw besluit aanvragen.

De minister schrijft nu dat drie zaken relevant zijn voor een juridisch houdbaar luchthavenbesluit: uitgewerkte vervoersprognoses, een bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie naar de exploitatie en een overzicht van macro-economische effecten van de ontwikkeling van het vliegveld ten opzichte van de huidige situatie.

Alles voor de centen
De economische onderbouwing moet dan dienen als startpunt voor het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER). De gevolgen voor het milieu volgen immers uit de mate van (gedroomde) groei.

Maar deze redenering staat haaks op wat is vastgelegd in de Luchtvaartnota. Hoewel deze nota nooit parlementair is vastgesteld, hanteert de minister deze doorgaans wel als leidraad voor het luchtvaartbeleid tot het jaar 2050.

Die nota vermeldt helder dat “het Rijk als doel stelt de negatieve gezondheidseffecten van de luchtvaart te verminderen”. Daarbij gaat het om zowel de geluidsbelasting als de uitstoot van schadelijke stoffen.

Hieruit volgt rechtstreeks dat niet de economische wensdromen de basis moeten vormen voor de op te stellen MER, maar de negatieve gezondheidseffecten.

Groei geen publiek belang
“Voor RTHA gelden drie publieke belangen: veiligheid, leefomgeving en duurzaamheid. Instandhouding van de huidige omvang van het commerciële verkeer (lees: goedkope vakantievluchten) valt hier niet onder”, aldus BTV-Rotterdam in een persbericht.

“Om de negatieve effecten voor omwonenden te verminderen en te voldoen aan de overige randvoorwaarden uit de Luchtvaartnota is krimp noodzakelijk.” Dat wordt ook onderkend door de nota, waarin staat dat voor de korte termijn het centraal stellen van de normen voor klimaat en leefomgeving leidt tot krimp van het aantal vluchten.

De bewuste passage uit de Luchtvaartnota leest u hier

Pas op de langere termijn kan de vliegindustrie groeien, als zij erin slaagt om via innovatie de geluidsoverlast en totale uitstoot aantoonbaar te verminderen, aldus diezelfde nota.

Gezien de uitblijvende resultaten van innovatie tot op heden, is BTV-Rotterdam uiterst sceptisch over de mogelijkheden in de nabije toekomst.

Vechtparticipatie
De brief van de minister volgt op een volledig ontspoord participatietraject, waarbij alle omwonenden werden weggestuurd danwel zelf wegliepen van de onderhandelingstafel. Aan het einde van het traject was alleen de vliegindustrie zelf nog vertegenwoordigd.

Dat resulteerde in een rapport waarin alle wensen van de sector breeduit zijn opgenomen en waarin de inbreng van omwonenden nagenoeg volledig is uitgegumd. Zelfs de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland namen afstand van deze vechtparticipatie en zien graag een herhaling waarin omwonenden wél mogen meepraten.

De minister eiste vooraf regionaal draagvlak om een groeiscenario voor RTHA in overweging te nemen. Dat draagvlak is er duidelijk niet, nu provincie, gemeenten én omwonenden de kast zijn opgejaagd.

Teken de petitie
BTV-Rotterdam roept de minister nu op om de Luchtvaartnota te volgen en de verbetering van de leefomgeving alsnog centraal te stellen bij de aanvraag van RTHA. Dat houdt onder meer in dat een krimpscenario zal moeten worden uitgewerkt.

De Rotterdamse bewonersvereniging is inmiddels een petitie gestart tegen de wat zij noemt “absurde plannen van de luchthaven”. Ondertekenen kan hier.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl 01-02-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Harbers doet weer helemaal mee met het Rutte-beleid en stelt economie boven gezondheid van omwonenden. Een MER moet natuurlijk de gevolgen van het voorgenomen beleid op het milieu weergeven en niet ten dienste staan aan groei.

‘Die nota vermeldt helder dat “het Rijk als doel stelt de negatieve gezondheidseffecten van de luchtvaart te verminderen”. Daarbij gaat het om zowel de geluidsbelasting als de uitstoot van schadelijke stoffen.’ Dit gaat het Rijk met groei niet waarmaken! No way!

Via innovatie gaat de geluidsoverlast niet verminderen, ook al neemt Lden af, want de tijdsduur met herrie gaat toenemen, ook de totale uitstoot wordt niet aantoonbaar verminderd. Zelfs een uitstootvermindering per toestel van 20% zal door de groei worden tenietgedaan. Met grotere vliegtuigen kun je het al helemaal vergeten, en tweedehands vliegtuigen gaan nog jaren mee bv. in Afrika.

De sector wringt zich in allerlei bochten om groei door te drukken, maar krimp is toch echt de enige oplossing. Vergeet niet dat India en China hun deel van de koek ook nog gaan opeisen! Om met Remkes te spreken: Niet alles kan!

Trouwens: die hele Luchtvaartnota moet van tafel!