Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aanvliegroute Lelystad Airport Straks Dwars Over De Holterberg

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 5568 
|
 holtensnieuws.nl 
hv_geluidshinder_2986.jpeg

Het nieuwe Lelystad Airport legt straks een groot deel van ons groene Overijssel onder een deken van oorverdovend vlieglawaai. In het geniep nog wel, want provincie en gemeenten werd niets gevraagd.

In 2014 legde de Schiphol Group, initiatiefnemer van Lelystad Airport, de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld voor iedereen ter inzage. Dikke rapporten met daarin onderzoeksverslagen over toekomstige aanvliegroutes, geluidsniveaus en vogelslachtoffers.

Zo op het oog een compleet dossier, dat recht doet aan de lastigheid van het plannen van een nieuwe luchthaven in een overvol land als het onze.

“Maar helaas”, zegt Ben Schrijver uit Lemelerveld. Hij is één van de kartrekkers van het vorige week opgerichte actiecomité Hoog Over(ijssel). ”Het dossier van Lelystad Airport is incompleet. De werkelijke aanvliegroutes waren niet bekend op het moment dat de onderzoekers hun werk deden. Pas vorig jaar werd duidelijk dat laag vliegen boven Overijssel nodig was. Maar toen waren de vergunningen voor Lelystad Airport al afgegeven. De impact van de laagvliegroutes op ons milieu, onze veiligheid en onze economie zijn daardoor niet onderzocht”, aldus Schrijver.

Jammer genoeg liggen die vluchtroutes voor een belangrijk deel boven onze regio. Vooral de twee aanvliegroutes, waarbij de vliegtuigen eerst in een wachtcirkel dalen en dan op een gelijkblijvend lage hoogte naar Lelystad vliegen, is rampzalig voor Overijssel.

Schrijver weet hoe dat komt. “Het luchtruim boven Overijssel is complex. Tussen twee en vier kilometer hoogte is vliegen voorbehouden aan de luchtmacht. Daarboven gaat het verkeer van en naar Schiphol en alles wat hoog over Nederland heen vliegt. Onder het militaire luchtruim komt nu de aanvliegroute naar Lelystad. Een geleidelijke daling door deze drie luchtruimtes betekent dat er contact moet zijn tussen drie verkeerstorens tijdens één daling. Dat gaat natuurlijk niet werken en willen de luchtverkeersleiders dus ook niet.”

De vliegtuigen met bestemming Lelystad komen vanaf 2019 via 2 wachtcirkels van grote hoogte omlaag. Daarna vliegen ze op een hoogte van 900 tot 2.000 meter richting Zwolle en Kampen en zetten dan de landing in richting Lelystad. Als het druk is in de lucht vliegen ze een lawaaiig en vervuilend rondje boven Lemeler- en Holterberg; de zuidelijke wachtcirkel. De noordelijke wachtcirkel ligt boven de gemeente Steenwijkerland.

In de zomermaanden gaat het gemiddeld al gauw om vijf vliegtuigen per uur, die boven onze provincie op dezelfde hoogte moeten blijven. Want waar een piloot het liefst zo geleidelijk mogelijk daalt, daar kan dit niet boven Overijssel – de nauwelijks gebruikte vliegzone van de luchtmacht zit ze letterlijk in de weg. Onnodig laag moeten ze daarom over onze regio, op vol vermogen.

Vliegen op 900 meter hoogte betekent gauw meer dan 60 decibel per vliegtuig, weet Ben Schrijver. “Dat is vergelijkbaar met een zware vrachtwagen die op een afstand van 60 meter voorbij raast. Daarmee krijgt Overijssel , zonder dat we daar erg in hebben, er een zware verkeersader bij; boven de Wieden en Weerribben, boven de Agnietenberg, boven het prachtige Vechtdal, Raalte, Hellendoorn, Nijverdal en zelfs de kwetsbare Sallandse Heuvelrug.”

Thomas Zwiers is lid van HoogOver(ijssel) en woont in Hoonhorst. Dalende jumbojets scheren straks met veel gedonder over zijn recreatiebedrijf. Maar daarover ingelicht is hij nooit. “Schiphol Group houdt de vliegroutes tot op de dag van vandaag stil. De afgelopen jaren is geen Overijsselse provincie- of gemeentebestuurder ingelicht over de komst van deze laagvliegroutes. Ook aan de Alderstafel, waarin vertegenwoordigers van de luchtvaart en omwonenden nadenken over onder meer vliegroutes, waren zij niet uitgenodigd”, zegt Zwiers.

“De agressieve routekeuze van Schiphol Group druist in tegen alle tradities en noaberschap die wij in Overijssel zo koesteren”, zegt Gea Verweij. Zij woont ook in Hoonhorst en is eveneens actief bij HoogOver(ijssel). “Hier in Salland vragen we onze buren of ze het vervelend vinden als we een feestje geven. Schiphol Group doet dat niet. Die gaat gewoon laag over ons heen vliegen, ongevraagd en zonder enig onderzoek.”

Want in de onderzoeken die de Schiphol Group en het Rijk wél lieten opstellen, het milieueffectrapport voor Lelystad Airport, werden alleen de effecten onderzocht die reikten tot de westkant van Zwolle. Het gebied daar achter, Vechtdal, Salland en Twente, werd niet één keer genoemd, omdat ze niet was opgenomen in het “studiegebied” van de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport.

“We wéten tot op de dag van vandaag dus niet eens hoe enorm groot de overlast precies gaat worden. Wij weten het niet, Schiphol Group weet het niet en ook de minister weet het niet. Er is simpelweg geen informatie beschikbaar”, aldus Ben Schrijver, die ook actief is als beheerder van de Buitencentra van Staatsbosbeheerop de Sallandse Heuvelrug en in de Weerribben. Niet toevallig liggen beiden onder de laagvliegroute.

“Toch mag dit blijkbaar”, zegt Schrijver. “Campings in het Vechtdal, op de Sallandse Heuvelrug en in Twente kunnen de stilte uitzwaaien. Het beschermen van het zeldzame korhoen, dat zeer gevoelig is voor geluid, kunnen we misschien wel staken.”

Ook de gevolgen die het laag vliegen heeft voor de veiligheid in Overijssel zijn onbekend. De kans dat een vliegtuig neerstort op Raalte, Luttenberg, Dalfsen, Hengelo of Zwolle is door het ministerie noch Schiphol Group berekend. De gevolgen van zo’n potentiële vliegramp zijn niet beschreven.

“Als slapende honden maar blijven slapen”, zegt Schrijver. “De gemeente Dalfsen gaat die onderzoeken nu zelf maar doen, en ook zelf betalen. Je moet wat om je burgers te beschermen. Zonder ons medeweten proberen Den Haag en de Schiphol Group ons mooie Overijssel onder een lawaaiige, onveilige en smerige aanvliegroute te rommelen.”

Vindt u de werkwijze van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Schiphol Group en de Alderstafel ook geen stijl? Wilt u ook veel hogere aanvliegroutes boven Overijssel?

Teken dan nu de petitie "de aanvliegroute naar lelystad kan hoger moet hoger" hier

De aanvliegroute kan hoger. Móet hoger!

Bekijk bericht op "holtensnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De Schipholgroup heeft er volkomen lak aan, dat er nog meer gebied in Nederland wordt opgeofferd aan de vervuiling / herrie en een niet onbelangrijk item: veiligheid !
Want zolang de communicatie over 3 ! schijven zal gaan lopen, wordt het een puinhoop !
De luchtverkeersleiders maken zich hier terecht zorgen over !
De Schipholgroup is een arrogante club dat zich slechts tot 1 doel richt: zoveel mogelijk geld vergaren, ten koste van alles en iedereen.

En de politiek?
Kijkt er naar en graait mee !

In Nederland is geen 100% democratie, het zijn de grotere bedrijven die de macht hebben, en de politiek knikt en graait mee.
Nederland is door de exorbitante vervuiling / herrie en onveiligheid, verworden tot het afval putje van west- Europa !

De Nederlandse politiek en dus ook de Schipholgroup, schenden artikel 21 van de Nederlandse grondwet.
Bovendien maakt de Nederlandse politiek zich schuldig aan belangenverstrengeling met de Schipholgroup !

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Er zijn wel eens mensen die zeggen dat je maar niet in de buurt van Schiphol moet willen wonen als je niet tegen de herrie van vliegtuigen kan. Maar het wordt in Nederland wel steeds moeilijker om nog ergens te wonen waar je geen vliegtuigen hoort.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Daarbij is wonen in de buurt van Schiphol en vliegverkeer accepteren niet hetzelfde als ongelimiteerde gesubsidieerde groei en vervuiling van Schiphol maar okay moeten vinden,

Geplaatst door anoniem

Integreren die 3 verschillende luchtverkeersleidings organisaties. Er zou veel meer geinvesteerd moeten worden in de luchtverkeers leiding omdat daar nog een grote winst te behalen is met betrekking tot de geluids overlast. Helaas wil men juist zoveel mogelijk bezuinigen op de luchtvekeersleiding en het zo goedkoop mogelijk maken.

Overheids steun voor de klm (garantie stelling voor leningen zonder welke de klm al failiet was geweest) en stimuleren luchtvaart (geen accijns en wat al niet meer), dat is allemaal prima,maar trek dan ook wat geld uit om de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te maken.