Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aanvaring over vliegtuigherrie (Schiphol)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1881 
|
 telegraaf.nl 
gh_aktie_DSCN2559.JPG

Omwonenden luchthaven woest over oprekken vliegpieken

Aanvaring over vliegtuigherrie

Door: Paul Eldering

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol zijn woedend over pogingen van de sector om de vliegpieken op de luchthaven op te rekken. Dat zou veel meer herrie betekenen, met name rond de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan. De Kaagbaan en Polderbaan, die de minste hinder veroorzaken, lopen al tegen hun maximumcapaciteit aan. Het in 2008 gesloten akkoord aan de Alderstafel, een politiek-maatschappelijk overleg- en adviesorgaan, over de grenzen van de groei en geluidsoverlast, staat volgens uitgelekte brieven van bewonersorganisaties op springen. Op 14 januari is er crisisberaad aan de laatste Alderstafel om het akkoord te redden. Die wordt eind deze maand vervangen door de Omgevingsraad Schiphol als nieuw podium voor alle belangen, vraagstukken en partijen bij de verdere ontwikkeling van het vliegveld.
„Op de valreep zijn de Aldersakkoorden in een zeer kritische fase beland. Die zijn door voorzitter Hans Alders als één en ondeelbaar gepresenteerd. Maar nu wil de luchtvaart de vierdebaanregel afschaffen of fors verruimen. Daardoor zou Schiphol na 2020 kunnen doorgroeien tot 700.000 starts en landingen met een extra, parallelle Kaagbaan. Stille periodes gaan dan voorgoed verloren. Alle woongebieden krijgen daarmee te maken. Onacceptabel!”
Dat schrijft het Bewoners Delegatie Overleg aan bewonersvertegenwoordigers van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol CROS en de Vereniging Gezamenlijke Platforms VGP. Een oplossing lijkt volgens hen ver weg. „Uiterste consequentie is dat Alders aan de staatssecretaris moet melden dat de voorstellen voor de ontwikkeling van Schiphol niet kunnen worden uitgevoerd.”

Bovengrens
Aan de Alderstafel is er een scherpe bovengrens van 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar op Schiphol gesteld. In 2014 waren dat er 438.000. In het nieuwe geluidstelsel zijn duidelijke afspraken gemaakt over het baangebruik om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Regel 4 gaat over het sterk aan banden leggen van vier tegelijk opengestelde banen, twee voor opstijgen en twee voor landen. Dat kan nu slechts af en toe in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij operationele verstoringen.
Maar juist dit ’2-bij-2 baangebruik’ in het vliegverkeer wordt steeds meer nodig geacht om opstoppingen en vertragingen bij een groei naar minstens 470.000 starts en landingen in 2017 te voorkomen. „Schiphol moet mee in de concurrentiestrijd, willen we in Nederland een belangrijk knooppunt in de luchtvaart blijven. Vastlopen op lawaai kunnen we niet gebruiken”, vinden vliegmaatschappijen.
KLM en brancheorganisatie Barin houden formeel de kiezen op elkaar, omdat er achter de schermen nog volop wordt onderhandeld over dit duivelse dilemma. Schiphol zegt zich strikt te houden aan de afgesproken 510.000-grens. „Daarbinnen kijken we samen met alle betrokkenen hoe we efficiënter kunnen opereren en onwenselijke effecten uitsluiten. We moeten wel open blijven staan voor veranderende omstandigheden en voortschrijdend inzicht.”
Secretaris Johan Weggeman van de Alderstafel bevestigt het toenemende spanningsveld tussen de vierdebaanregel en voortgaande groei. „We bespreken dit met iedereen. Er zijn meerdere knoppen waar we aan kunnen draaien, zoals operationele verbeteringen en stillere vliegtuigen. Het is niet alleen een kwestie van normen versoepelen. Niet eerder dan 14 januari trekken we conclusies.”
Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt er nog een zorgelijke factor: diverse gemeenten rond Schiphol willen nieuwe woonwijken bouwen. „Ook die gesprekken zijn gaande.” Schiphol wil op termijn groeien van 55 naar 75 miljoen aankomende en vertrekkende reizigers per jaar.
Intussen blijken er ook serieuze problemen te zijn tussen de verschillende bewonersorganisaties onderling. „Het is een wespennest, overal haat en nijd. Afgunst en ijdelheid vieren hoogtij. Er worden steeds spelletjes gespeeld. Ieder voor zich en God voor ons allen. Het verruimen van de Schipholcapaciteit zal hoe dan ook voor knelpunten zorgen. Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer gaat ingrijpen”, aldus een ingewijde bestuurder.
-------------------
Reactie:
Volkomen onacceptabel. Zo noemt Eef Haverkort van omwonendenvereniging VGP het voornemen van Schiphol om de ’vierdebaanregel’ aan banden te leggen. Lees hier meer....

Bekijk bericht op "telegraaf.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Naast vliegtuigherrie is er de enorme aantasting van de woon- en leefomgeving door uitstoot van o.a. ultrafijn stof en onveiligheid.

EN OOK OPMERKELIJK:
Wat PvdA gedeputeerde Talsma nooit vertelt is dat het Aldersakkoord zo rekbaar zal blijken te zijn als elastiek! Getuige de opstelling van de Schiphol Group.

Wat weten we eigenlijk over deze bestuurder?
De verwevenheid van gedeputeerde Talsma met de Schiphol Group is enorm:
• Voorzitter bestuur Schadeschap Schiphol
• Voorzitter Raad van Toezicht stichting Leefbaarheid Schiphol
• Voorzitter Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS)
• Voorzitter Bestuursforum Schiphol (BFS)
• Voorzitter van de BRS-delegatie aan de "Alders tafel"
• Vice-voorzitter van de Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Vice voorzitter van de OmgevingsRaad Schiphol ORS i.o.

Als vice-voorzitter van de MRA is deze gedeputeerde helaas mede verantwoordelijk voor de stelselmatige aantasting van het lokaal bestuur, dat wordt bestookt met MRA en EU Deltametropool propaganda en aldus dreigt te worden opgeslokt in de op het Provinciehuis en ver daarbuiten heersende Metropolitaanse gekte.
Overigens is de voorzitter van de Alderstafels Hans Alders tevens kwartiermaker en gedoodverfd almachtig voorzitter bij de ORS i.o. en sinds kort President-commissaris bij ProRail. Ook is hij o.a. bestuursvoorzitter bij Pensioenfonds PFZW en lid van VNO/NCW werkgeversorganisatie. (http://www.nrcq.nl/2014/07/01/hoeveel-banen-heeft-hans-alders-raad-eens )

Ten slotte:

Sinds kort maakt ook de gemeente Castricum deel uit van de BUCH regio.
Via een samenwerking tussen Prorail (pres. Commissaris Hans Alders!), de Vereniging EU Deltametropool en deze gedeputeerde Talsma wordt hier het project “SPRINTSTAD” opgedrongen. Dat wil zeggen dat het karakter van onze groene forenzengemeenten door grootschalige urbanisatie dreigt te worden aangetast.

Laten we hopen dat het hernieuwde PVRC bestuur zich hier van bewust wordt en openhartig de politiek hierop gaat aanspreken!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Naar mijn informatie zou de ORS 1 januari van start gaan. De laatste etappe van de ORS: Verkiezing /Benoeming van enkelen uit de al gekozen 10 Clustervertegenwoordigers in het hoogste ORS College de van Advies werd naar later uitgesteld . Nu zou er aan de Alderstafel met de nog oude bewoners van VGP en CROS onderhandeld worden over die belangrijke 2x2 regel. Op zijn minst zouden de nieuw gekozen 10 Cluster Vertegenwoordigers uit de Regioraad m.i. mee dienen te onderhandelen/beslissen wat er gaat gebeuren . Feit is, dat mocht dat 2x2 vliegen een kans maken, -het geen m.i. onacceptabel is- dan haalt men het Paard van Troije binnen, en zal het hek van de dam zijn... Dit terwijl dit VVA stelsel beslist slecht presteert, het geen vooral merkbaar-/hoorbaar is onder de Aalsmeer- en Buitenveldertbaan. Daarbij komt, dat er sinds April 2014 een nieuwe startprocedure werd ingevoerd, met goedvinden van de dorpsarts te Zwanenburg, die ook al op de genoemde 2 banen en de Polderbaan, direct na de start extra overlast genereert.
'"Secr Alderstafel Secretaris Johan Weggeman bevestigt het toenemende spanningsveld tussen de vierdebaanregel en voortgaande groei. „We bespreken dit met iedereen. Er zijn meerdere knoppen waar we aan kunnen draaien, zoals operationele verbeteringen en stillere vliegtuigen." Met droge ogen beweert hij dat ? Dit wordt zo langzamerhand een Mantra.... Vliegtuigen werden sinds 1980 tot ca 2002 inderdaad stiller, maar het aantal verdrievoudigde, en de ontwikkeling van stillere vliegtuigen zal er minder zijn. Men zit voorlopig aan het eind der mogelijkheden, en mocht dat al het geval zijn, dan duurt het meestal zeker 15 tot 20 jaar voor de nieuwe toestellen de oude zullen hebben vervangen. Er wordt nu voorrang gegeven aan het zuiniger maken van vliegtuigen, hetgeen ten koste gaat van stiller. (bron: Boeing) Waarom noemt dhr Weggeman niet de maatregel om de zgn Transitionlayer te verhogen? Hoger aanvliegen zou vooral te Kennemerland en Leiden-Oegstgeest veel onnodige hinder kunnen schelen. Engeland ,Ierland en Noorwegen zijn daar sterk voorstander van en research wees uit: Het zou immense voordelen bieden. Maar LVNL blijft vooralsnog STIL, i.t.t. . de vliegtuigen die het de lucht instuurt. NB De LVNL is een zelfstandig bestuursorgaan, dat tot taak heeft te faciliteren, en niet bezig zou moeten zijn met het propageren van groei , zoals directeur Roemens nu en dan doet. Een ingewijde noemde de LVNL een zeer conservatieve club. Als uitsmijter: Al in 1995 beloofde het Kabinet in de PKB 1995 (ministers de Boer en Jorritma: "De Europese vluchten zullen worden overgenomen door de HSL lijnen.... Anno 2015 20 jaar geleden..) En @ Kijk naar de Toekomst : Dhr Talsma zou eens dienen te praten met Adrie Duivestijn, ook PvdA: die stelt: Schiphol krijgt altijd haar zin. Hij gaf leiding aan onderzoek naar grote projecten Betuwelijn -en Schiphol.... We zullen zien...

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Zoals wellicht bekend verruilde Adri Duivestijn niet alleen om gezondheidsredenen de wethouderspost RO te Almere voor de Eerste Kamer. Omdat de beloofde 100.000 arbeidsplaatsen rond Almere uitbleven, stokte daar de extra grootstedelijke woningbouw.

Het was de Schiphol Group die lang geleden het initiatief nam tot de Vereniging Deltametropool die op zijn beurt Talsma voor het karretje wist te spannen: via het megaproject "Prorail Sprintstad" en de projecten "SMASH!" en "MAAK RUIMTE!" zet men in op een ongekende urbanisatie met als voorbeelden Singapore en sinds enige tijd ook Instanbul. Hoe kon dit gebeuren?

Vanuit welingelichte kringen werd vernomen:

Het Provinciaal Bestuur is de desastreuze periode "Hooijmajers" nimmer te boven gekomen.
Om onduidelijke redenen is de Operatie Schoon Schip nooit echt voltooid. Het gedachtengoed voor een EU-Deltametropool (via "Mainport & Metropool" nota e.ed) is er door de Schiphol Group en de MRA (metropoolregioamsterdam.nl) geimplanteerd met alle gevolgen vandien.

Veel korter kan het niet worden samengevat!

Ten slotte:

Gedeputeerde Talsma heeft in zijn bestuursperiode die binnenkort eindigt zowel de StichtingLandschap Noord-Holland als de Milieufederatie Noord Holland om zeep proberen te helpen. De PvdA fractie heeft dit laten gebeuren en daarmee wederom de Schiphol Group in de kaart gespeeld, hetgeen buitengewoon is te betreuren.

Aan de andere kant is er een eerste politieke partij opgestaan die openlijk pleit voor het voltooien van de operatie Schoon Schip: Hart voor Holland, samenwerkende lokale partijen in onze provincie.

Al met al: WERK AAN DE WINKEL VOOR HET HERNIEUWDE PVRC BESTUUR !


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@ Jaap en V.O.S. : VVD er oud min van VROM: Van hem is de gevleugelde uitspraak : "Pas op hoor, Anders wordt je geschiphold.. " en van Adrie Duivesteijn, die een parlementair onderzoek naar grote Infrastructurele projecten leidde: "' Schiphol krijgt altijd haar zin". "Vrijstaat Schiphol"
En D. Samsom, die ons in 2008 nog gouden bergen beloofde, reageert op geen enkele herinnering . Hij liet in NHD in 2003 optekenen: Mevr Netelenbos zadelde ons op met KUL NORMEN. .. En dat betrof het vorige stelsel ! Ook PvdA partijleider Hans Spekman reageert NERGENS op. Die term KUL normen is overigens m.i. ook van toepassing op het huidige voorgestelde VVA stelsel .. dat volgens Alders en dame Mansveld, ook PvdA, uitstekend functioneert , Aan me hoela... 2 jaar 50 en 55 % toename op de B.baan terwijl Minus 7 % was beloofd. En de bewoners onder de Aalsmeerbaan leven al in een HEL, terwijl zij nog eens geprognoticeerd staan op 70 % groei. Misdadig ! En dan nog eens 2x2 vliegen invoeren? Beschamend .. Laat ze eerst eens leren optimaal parallel te vliegen .. want dat daarover is nu al 11 jaar fikse kritiek van de Rekenkamer en Commissie MER. Tijdens de begeleidingsgroep-gesprekken Helios onderzoek lachte de Senioronderzoeker Helios besmuikt: Bij ons wordt gegniffeld in de UK over het amateurisme bij LVNL w.b. parallel vliegen... En Jaap ik was zeer verbaasd, dat Easy jet tegenwoordig groter is, dan Air-France KLM.... (Al zou het personeelsbeleid bij Easyjet niet bepaald personeels vriendelijk zijn)