Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aantal meldingen over vlieghinder wederom gestegen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 751 
|
 Omgevingsdienst IJmond 
logo_odij_hvs_(1).jpg

Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit gemeenten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. Deze cijfers komen voort uit de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De rapportage heeft betrekking op de periode van 1 mei 2018 t/m 31 juli 2018.

De stijging in deze kwartaalrapportage volgt op de stijging van het aantal meldingen in zowel het eerste, als het tweede kwartaal. Het aantal melders en meldingen van vlieghinder was in het derde kwartaal zelfs een flink stuk hoger dan vorig jaar. Gedurende de drie kwartalen in 2018 is, net als in 2017, elke kwartaal het aantal melders en meldingen gestegen.

Extra overlast Velserbroek en Santpoort-Noord


De toename van het aantal meldingen uit de gemeente Velsen betrof vooral de kernen Velserbroek en Santpoort-Noord (respectievelijk 237 en 380 meldingen van de 1464 meldingen uit Velsen). Wanneer de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik is, zoals afgelopen periode als gevolg van een tijdelijke reparatie, wordt de Zwanenburgbaan ingezet als enige startbaan richting het noorden. De vertrekprocedure vanaf de Zwanenburgbaan loopt over Spaarndam, Velserbroek en Santpoort-Noord heen. Waarmee de extra overlast in Velserbroek en Santpoort-Noord is te verklaren.

Weersomstandigheden


Meldingen geven een beeld over de hinderbeleving van vliegverkeer. De weersomstandigheden spelen daarin een belangrijke factor. De zomer en het goede weer van dit jaar kunnen eraan bijdragen dat er meer directe hinder is ervaren in bijvoorbeeld de tuin of door openstaande ramen. Wanneer de wind uit noord-oostelijke richting komt (veelal in de zomer), wordt de Polderbaan als startbaan ingezet. Startende toestellen maken aanzienlijk meer lawaai dan landende vliegtuigen.

Sterke groei van het vliegverkeer


Schiphol maakt een sterke groei door, maar zit nu bijna tegen het plafond aan van 500.000 vluchten. Die grens geldt tot 2020. Verdere groei daarna is alleen mogelijk als er sprake is van verdere hinderbeperking en optimale vliegveiligheid. Twee belangrijke onderwerpen voor gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar. Omgevingsdienst IJmond coördineert de inspanningen van acht gemeenten in deze regio om de hinderbeleving een grotere plek in het landelijke beleid te geven. Een van de speerpunten hierbij is het tegengaan van de nachtelijke vlieghinder om zo de slaapverstoring te voorkomen. Regelmatige slaapverstoring kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

Bekijk bericht op "Omgevingsdienst IJmond "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door A de man uit Schoorl

Niet normaal zoveel vliegtuigen laag over!! De ene na de ander komt over.
Wat is er aan de hand?

Geplaatst door Henk Bartels uit Wintelre

Het melden van vliegtuiglawaai is een goed teken. Hiermee wordt steeds meer duidelijk dat omwonenden het beu zijn. Wel is het raar dat de hinder op deze wijze kenbaar moet worden gemaakt. Bij Eindhoven Airport staan inmiddels diverse 'meet geluidspalen' die bij elke vlucht het (hinder)geluid registreren. Ik ga er vanuit dat bij Schiphol ook dergelijke 'meet geluidpalen' staan. Aan de hand van deze registratie is dan toch inzichtelijk waar geluidoverlast wordt veroorzaakt. Het melden van hinder door omwonenden wordt bij Eindhoven Airport (tot op heden) niet serieus meegenomen bij het nemen van besluiten. Nee, als er een besluit (voor bv verdere uitbreiding) wordt genomen, dan worden de theoretische berekeningen gehanteerd. Registratie van geluid geeft wel een werkelijk beeld van de hinder. Ook is het melden van hinder heel erg persoonlijk. Je kunt er last van hebben, terwijl je buurman er (zogenaamd) geen hinder van heeft. Melden is leuk, echter meten is 'weten'.