Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aantal gehinderden Schiphol véél hoger dan berekend (door Schiphol)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 618 
|
 schipholwatch.nl - 05-11-2019 
hvs_logo_schiphol_9-4-2017_13-51-27.jpg

Twee miljoen mensen wonen er in het gebied rond Schiphol dat zwaarder wordt belast met vlieglawaai dan volgens de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) door de beugel kan. Schiphol wil ons doen geloven dat het ‘maar’ gaat om 1,3 miljoen mensen.

Dit blijkt uit het nieuwste rapport (zie hier) van de wetenschappers Wouter van Dongen en Ferdinand Harmsen, aangesloten bij de Stichting Oegstgeest Zonder Vlieghinder. Zij berekenen een minimum van 1,5 miljoen gehinderden, maar hebben indicaties voor de genoemde 2 miljoen mensen – onder meer via de GGD van Kennemerland.

Betalen met gezondheid
“Al deze bewoners betalen met een verhoogd gezondheidsrisico mee aan de exploitatie van Schiphol. Dat gebeurt vaak onbewust, omdat veel bewoners niet eens weten serieuze risico’s te lopen op hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk en stress”, aldus het rapport.

“Ook lopen kinderen een lees- en taalachterstand op. De risico’s gelden voor alle bewoners, dus niet alleen voor hen die de hinder als zodanig ervaren.”

De twee komen tot deze schokkende conclusies nadat zij de door Schiphol berekende geluidscontouren hebben vergeleken met metingen door het onafhankelijke Sensornet (hier). Dit bedrijf wordt door veel gemeenten ingezet als onafhankelijke tegenhanger van het slecht functionerende Nomos-meetnet van Schiphol (hier).

Alle berekeningen lager dan de metingen
“Op 20 van de 21 onderzochte meetpunten liggen de gemeten waarden structureel boven de berekende geluidsniveaus. De berekeningen gaan uit van vliegprofielen die in de praktijk nauwelijks voorkomen.”

Eerder vandaag schreef ook luchtvaartexpert Leon Adegeest al een Twitter-draadje over deze profielen waarin hij aantoonde dat er veel lager wordt gevlogen dan door Schiphol wordt berekend (zie hier).

“In 2018 werd opnieuw veel lager gevlogen voor landingen op Schiphol, ook op grote afstand van het vliegveld. Dit geeft onnodig veel overlast voor omwonenden en is al vaak aangekaart. Maar het gaat toch gewoon door”, aldus de mensen van de stichting.

Hoger aanvliegen zou het pieklawaai aanzienlijk kunnen verminderen. In Groot-Brittannië wordt al langer laag gevlogen rond London Heathrow, naar verluidt omdat door lager te vliegen de spreiding van het geluid kleiner is en daardoor het aantal gehinderde omwonenden volgens de rekenmodellen kleiner wordt. Voor burgers recht onder de aanvliegroute betekent het echter een exponentiële toename van de vliegherrie.

Hoger en minder vliegen
“Er worden dus veel meer mensen dan gedacht aan onverantwoorde gezondheidsrisico’s blootgesteld door Schiphol. Directe actie is geboden: én hoger aanvliegen én minder vluchten. Stillere vliegtuigen blijken geen soelaas te bieden. Die ontwikkeling gaat veel te traag.”

Lees ook hier:‘Werkelijke vlieghoogte niet in berekeningen’

De onderzoekers benaderen dat zij alleen de risico’s van de blootstelling aan overmatig geluid hebben opgenomen in hun rapport. “Dat neemt niet weg dat de luchtvaart ook nog andere schadelijke gevolgen heeft zoals via ultrafijnstof. Dat onderstreept slechts onze conclusie van minder vliegen.”

KLM wil nóg lager gaan vliegen
Het advies van hoger vliegen staat haaks op het plan van KLM om volgend jaar volgens een nieuwe procedure nóg lager te gaan vliegen. Dat blijkt uit een tweet van HBAK die foto’s toont van het voornemen.

Het luchtvaartbedrijf in Franse handen hoopt jaarlijks één tot anderhalf miljoen euro brandstof te besparen, ten koste van een nog grotere overlast voor omwonenden.

Download hier het complete rapport (pdf) vanaf vlieghinder-oegstgeest.nl.

Opmerking redactie vlieghinder.nl. In het originele, bovenstaande artikel, staan nog een aantal Twitter berichten en plaatjes.Te zien via onderstaande link naar het originele Schipholwatch artikel...

.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 05-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Zelfs al zouden het er 1.3 miljoen zijn, dan is dat ook al veel te veel. Het feit dat deze sector dit aan hun laars lapt en nog verder door wil groeien laat zien met wat voor lieden we te maken hebben.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

We betalen ons blauw aan subsidie van de luchtvaart en krijgen er herrie, verspilling en zeer ongezonde lucht met alle gevolgen van dien er voor terug.
In Den Haag noemt men dat de motor van de economie die moet groeien en 90% van de Nederlanders slikt dit als zoete koek en stemt pro Schiphol.
Wat zijn wij ongelofelijk afgegleden als land, als kiezers, als bevolking.

Geplaatst door K. Schermer uit Heiloo

Ik kan beamen dat ook gemeenten die ver van Schiphol liggen last hebben van ernstige vlieghinder. Het is niet alleen dat vliegtuigen veel te laag overvliegen maar ook een constant lawaai produceren dat in de lucht blijft hangen. Het is nauwelijks nog stil in onze gemeente, waardoor mij de lust tot wandelen, fietsen en tuinieren vergaat. Hiervoor ben ik niet uit Amsterdam verhuisd!

Geplaatst door Kaan.wim uit Heioo uit Heiloo

Waarom vermeld bijna niemand waar hij woont?.

Geplaatst door anoniem1

De geplande nieuwe startmethode nadp2 adjusted zou gestopt moeten worden. Men zou ook terug moeten van nadp2 naar de startmethode daarvoor.
Nadp2 adjusted levert 1.5m besparing op t.o.v. nadp2 ten koste van veel meer overlast voor potentieel 2 miljoen mensen.
Nadp2 levert een financeel voordeel op van dezelfde orde van grote. Als de potentieel 2 miljoen gehinderden de kans hadden om ieder 5 euro per jaar te betalen via een speciale belasting om de oude startmethode voor nadp2 terug te krijgen dan zouden ze die kans zeker aangrijpen.
Het sneller opstijgen zou ook veel meer ruime geven in het luchtruim voor zowel de overige luchthavens als bijvoorbeeld het landende verkeer op Schiphol zelf waarvan de hoogte dan in bepaalde gevallen ook makkelijker omhoog zou gaan.
Verder is er geen bewoner die voordeel heeft van nadp2 en adjusted.
Op het moment dat het vliegtuig met nadp2 hoger vliegt is de hoogte al dermate groot dat de overlast niet heel groot meer is. Er is ook niets wat belet om met de oude methode nog langer door te stijgen.
De omwonenden hebben al veel te verduren gehad en krijgen er in de toekomst ongetwijfeld nog veel bij. Laat dan alstublieft de sector de mogelijkheden aangrijpen om daar waar mogelijk de overlast te verminderen tegen kleine kosten. Desnoods gesubsidieerd door de overheid of zelfs de omwonenden in de vorm van een bijdrage "hinder reductie"

Geplaatst door K. Schermer uit Heiloo

Ik woon in Heiloo meneer Kaan. Dit heb ik ingevuld in een regel bij dit bericht samen met mijn emailadres en naam. Deze gegevens vind je niet terug in het bericht tenzij je dit nog apart vermeldt in het bericht zelf.

Karien Schermer

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Misschien moeten we maar eens massaal een korting invoeren op de OZB, die in vele plaatsen hard stijgt terwijl de leefomgeving alleen maar achteruitholt. Ik stel voor om elk jaar minder te betalen evenredig met de groei van de luchtvaart in Nederland met als peildatum 2003. Lijkt me effectiever dan ten behoeven van KLM en de prijsvechters de portemonnaie te trekken, terwijl de ticketprijzen kunstmatig laag worden gehouden. Want: de vervuiler betaalt NIET!

Overigens zou ik best die 5 euro willen betalen als er daadwerkelijk minder herrie komt, maar de vliegconsument is m.i. de meest voor de hand liggende hiervoor. Daarnaast wordt het CO2 probleem hierdoor ook niet opgelost, daarvoor moeten er minder vluchten komen.