Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aanpassing landingsbanen nodig bij krimp Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 884 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
Schiphol-overview.png
Banenstelsel Schiphol vanaf 2003
Credit: Wikipedia

Door Yteke de Jong

Het krimpdossier van Schiphol leidt ertoe dat opnieuw gekeken wordt naar het gebruik van de landingsbanen. Dit kan jaren in beslag nemen, omdat Luchtverkeersleiding Nederland al jaren vliegt volgens afspraken die horen bij 500.000 vliegbewegingen. LVNL moet nu terug naar de tekentafel.
Naast een juridisch moeras rondom luchtvaartverdragen en een procedure in Brussel, moet ook weer gekeken worden naar hoe vliegtuigen landen en stijgen. Dat lijkt simpel, maar over de huidige afspraken is ruim tien jaar gepolderd onder leiding van oud-minister Hans Alders. Vrijdag spreekt de top van LVNL met minister Harbers (Infrastructuur) over de zoveelste complicatie in het hoofdpijndossier.

„Onze operatie is al ruim tien jaar gebaseerd op het strikt preferent baangebruik waarbij de start- en landingsbanen die de minste geluidshinder veroorzaken zoveel mogelijk worden ingezet. Wij zullen onderzoeken of aanpassingen aan de operatie nodig zijn om invulling te geven aan de nieuwe regels met het stelsel van handhavingspunten. Daarbij kijken wij onder andere naar baan- en routegebruik en of dit uitvoerbaar is voor onze luchtverkeersleiders”, zegt een LVNL-woordvoerder.

Geheim
Het baangebruik en aantal vliegbewegingen zou juridisch vastgelegd worden in het zogeheten Luchthavenverkeersbesluit (LVB1), maar deze ligt in een la omdat vorig jaar ineens besloten werd tot krimp van de luchthaven naar 440.000 vliegbewegingen door het kabinet. Het ministerie werkte maanden in het geheim aan het plan, waardoor de aankondiging insloeg als een bom.

Aanvankelijk was het verhaal van Harbers dat krimp moest omdat er geen natuurvergunning is voor Schiphol, maar die heeft inmiddels voldoende boerderijen opgekocht voor zo’n vergunning. „Met een natuurvergunning valt de hele bodem onder het krimpverhaal vandaan. De minister zou er verstandig aan doen om onder het mom van de vergunning het LVB1 alsnog weer in te brengen. Nu lijkt krimp een doel op zich”, zo meldt een ingewijde.

KLM-topvrouw Rintel zei eerder deze week ook intern dat de vermindering van hinder leidend moet zijn in plaats van getal van krimp. Zij is met Schiphol bezig aan een alternatief plan, waarin de vlootvernieuwing een belangrijke rol speelt. Volgens KLM is krimp niet nodig.

Minister Harbers zei eerder dat hij het systeem van preferentieel vliegen gaat plakken op het oude systeem van voor 2008. Dat werkte met wat in de sector ’emmertjes’ genoemd worden: meetpunten rond Schiphol. Daarbij werd het aantal vliegbewegingen over deze emmertjes geteld. Was het emmertje ’vol’, dan mocht daar niet meer gevlogen worden. In de praktijk bleek dat systeem inflexibel, omdat in 70 procent van de gevallen de wind bepaalt welke baan gebruikt wordt.

Rusland
Ook is de luchtvaart afhankelijk van wat elders gebeurt. Het luchtruim in Rusland is momenteel dicht, waardoor er minder gestart wordt in noordelijke richting. Maar bronnen bij LVNL stellen dat het niet zo kan zijn dat het ene uur het systeem van voor 2008 wordt gebruikt, en een uur later dat van nu.

Opmerking redactie vlieghinder.nl.
De opmaat naar NextGen?

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Weer zo'n eenzijdig verhaal van deze Yteke de Jong gezien de ontstane situatie:

HET PIEPT EN KRAAKT ROND DE POLDERBAAN

Rond de Polderbaan is een krankzinnige situatie ontstaan:

De prominente adviseur PWC onderzocht voor I&W serieus sluiting van de Polderbaan in een impactanalyse waar uitkomt dat een reset/sanering in feite niet tot economische achteruitgang zal leiden! (zie: http://www.schipholwatch.nl )

Tegelijkertijd is het “Project luchtruimherziening” van I&W een nieuwe fase ingegaan waarbij men werkt aan hyper preferent aanvliegen middels “Next-Gen” technologie. In een ander, recent volgrapport wordt beschreven dat – na het maximaal inzetten en exploiteren van grondpersoneel in de logistieke keten! – maar liefst elke 45 seconden passages kunnen worden gepland. Een waar rampscenario voor onderwonenden, een aanslag op externe veiligheid en megaslijtage van de al wegzakkende baan zullen het gevolg zijn. Door deze maximale concentratie van vliegbewegingen dreigt ook nog het Natura 2000 Duingebied en overig Bijzonder Provinciaal landschap volledig aangetast te worden.

Welke conclusie kan hieruit worden getrokken?

Allereerst dat aan een reset of sanering van luchthaven Schiphol niet valt te ontkomen. Het geknoei en gesjagger (ofwel: “Schiphollen”) van de laatste decennia heeft tot een totale wantoestand geleid, terwijl het economische sprookje nu door PWC is doorgeprikt.

Met onmiddellijke ingang zou verder het “Project luchtruimherziening” in de huidige fase geblokkeerd moeten worden, want de bovenbeschreven situatie zou in feite een misdadige aanslag op de gezondheid van talrijke bewoners van de betreffende regio - en niet te vergeten veel grondpersoneel - inhouden.

Toch een enorm verschil met het verhaaltje van deze Yteke de Jong..................


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Laat u niet misleiden, het “Project luchtruimherziening” heeft slechts een doel: verdere groei mogelijk maken! Het maximaal inzetten van de ‘primaire banen’, die ‘het minste hinder opleveren’, zal ertoe leiden, dat juist hiervoor geconcentreerde vliegpaden over ons gebied worden gelegd, die een enorme bak herrie gaan geven voor de ongelukkigen, die LVNL samen met I&W gaat uitkiezen. Dit geldt voor de vele omwonenden van de Polderbaan en de Kaagbaan. De te hoge geluidsnormen en de wetgeving laten dit gewoon toe en beschermen deze mensen TOTAAL niet!

Een regio, die voor 2003 goed leefbaar was, werd zodoende totaal verziekt en in een herrie gezet ver boven de WHO-norm. De aangekondigde vlootvernieuwing zal worden vertaald in nog meer vluchten met nauwelijks minder merkbare herrie, maar wel veel langer in tijdsduur. De maten Lden en Lnight zijn hier uitermate geschikt voor, wat ik u al jaren heb geprobeerd uit te leggen.

Alders beweerde in 2013 dat de inzet van preferentieel baangebruik zou leiden tot slechts enkele tienden meer in Lden, maar het voorgestelde LVB met 540 k vluchten liet zien, dat de regio Castricum, Limmen, Heiloo, Akersloot, Uitgeest met een toename van ca. 1.5 Lden moet rekenen, dus in strijd met deze bewering, vreemd genoeg.

Met de schijnheilige uitspraak, dat het lijkt dat ‘krimp een doel op zich is’ probeert men op allerlei manieren hier onderuit te komen. Dit verklaart ook het opkopen van stikstofrechten om de natuurvergunning te ritselen. Voor u het weet wordt de groei weer doorgezet en kunnen wij in de regio Kennemerland de komende decennia rekenen op nog meer herrie en vervuiling.

En dan nog die uitspraak over de ‘volgelopen emmertjes’ van Harbers. De sector liet al eerder weten, dat de handhavingspunten (slechts 35!) zorgden voor ‘perverse gevolgen’ voor de luchthaven en dus moest worden vervangen door regels met baanpreferentie. Men had ook kunnen zeggen: als een punt vol is gevlogen, dan moet dat daarna worden ontzien om de omwonenden te beschermen. Lukt dit niet dan moet het aantal vluchten maar naar beneden. Maar nee, Schiphol moest alle ruimte krijgen met en nog rammelender handhavingsstelsel (NNHS) door meesterpolderaar Alders. U werd en wordt bedonderd, en dit laakbare gedrag gaat gewoon door!